Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Conferenties

Naast de Zin-in avonden, zijn er ieder jaar ook de conferenties. Met elkaar denk je een weekend na over een belangrijk en inhoudsvol onderwerp. Naast lezingen zijn er workshops en wordt er een Bijbelstudie gedaan. Rond februari/maart en rond oktober/november vinden er conferenties plaats.

Online voorjaarsconferenties 2021

Op D.V. 19-20 en 26-27 februari staan de online conferenties gepland. De Zin-in commissie wilop eeen creatieve manier toch conferenties organiseren en jullie bezinning en ontmoeting bieden. Ga je ook mee op digitale conferentie?

Digitaal op conferentie, hoe doen we dat?

Vrijdagavond via Teams - start 19.30 uur: 
- Opening van de conferentie. 
- Lezing door de dominee over het thema “Christus en het gebed”  
- Pauzemoment waarin er vragen kunnen worden ingediend via mail of chat.  
- Vragenbespreking
- Afsluiting officiële gedeelte 
- De conferentiegroep wordt verdeeld in vergaderruimtes in Teams. 
- Kennismakingsspel
- Online spelletjes spelen

Zaterdagmiddag, via Teams of andere kanalen - start 14.00 uur:  
Workshops:
- Wandeling in eigen omgeving en tijdens wandeling contact met (meerdere) mede-conferentiebezoekers
- Online escaperoom   
- Eigen invulling zaterdagmiddag 

Zaterdagavond - start 19.00 uur:  
- Opening en inleiding door spreker   
- Bijbelstudie via Teams met dezelfde groepjes als kennismakingspel.    
- Plenaire bespreking waarbij elke keer één groepje aan bod komt.   
- Afsluiting officiële gedeelte door staflid.   
- Kahoot/Bingo

Thema online voorjaarsconferentie 2021 - Gebed: adem van de ziel?! 

Zonder gebed kan een christen niet leven. Een bekende uitdrukking is dan ook: het gebed is de ademtocht van de ziel. En juist rond deze ‘ademstocht’ zijn vaak veel persoonlijke worstelingen. Daarom willen we tijdens de conferenties stilstaan bij het thema ‘gebed’. In lezingen, gesprekken en een Bijbelstudie willen we nadenken over het gebed aan de hand van het boek Gebedsgestalten van F. Bakker. We willen stilstaan bij het bidden van de Heere Jezus. Hij was zonder zonde en toch zocht Hij Zijn Vader op in het gebed. Ook denken we met elkaar na over het bidden van ons als mensen. Hoe kunnen wij bidden tot God? Is ons gebed ook de adem van onze ziel?  Of herkennen we ons in het gebed van Guido Gezelle?  

Gij badt op ene berg alleen, 
En…Jesu, ik en vind er geen
Waar ‘k hoog genoeg kan klimmen 
Om U alleen te vinden: 
De wereld wil mij achterna 
… 
O, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet! 

Graag zien we jullie op de conferentie om samen rond dit belangrijke thema elkaar te ontmoeten.
Voor de conferentie ontvang je een ‘belevenispakketje’ door de brievenbus. Hierin zitten allerlei spullen die het gevoel van een conferentie zullen versterken!  

409