Zondag

's Zondags zijn wij gesloten. Vanaf morgen zijn wij u weer van dienst.

Met vriendelijke groet,

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Bijbelrooster

In ieder nummer van jongerenblad Daniël is een Bijbelleesrooster opgenomen. Wie niet wil knippen in Daniël en wel het Bijbelleesrooster wil gebruiken, kan onderstaand rooster printen.

Tips bij het lezen in de Bijbel
1. Lees iedere dag in de Bijbel
2. Gebruik een dagboek of Bijbelrooster
3. Probeer te begrijpen wat de tekst zegt
- Waar gaat het over?
- Over wie gaat het?
- Wat zegt dit over de Heere?
- Wat zegt dit over jou?
- Wat zegt de Heere tot jou?

18 november Relatie tot vijanden
Lezen: Lukas 6:27-42
Zingen: Psalm 35:6

19 november Eis van God in relaties
Lezen: Romeinen 12:9-21
Zingen: Psalm 122:3

20 november De wonderlijkste relatie
Lezen: Efeze 5:22-33
Zingen: Psalm 45:7

21 november Liefde uit God in relaties
Lezen: 1 Johannes 4:7-21
Zingen: Psalm 133:1

Vergeving
22 november Misdaad te groot voor vergeving?
Lezen: Genesis 4:1-16
Zingen: Psalm 50:8

23 november Broers verzoend met elkaar
Lezen: Genesis 32:20, 33:1-11
Zingen: Psalm 33:10

24 november Van bangheid verlost
Lezen: Genesis 49:29-33, 50:15-21
Zingen: Psalm 61:4

25 november God vergeeft Davids zonden
Lezen: 2 Samuël 12:1-13
Zingen: Psalm 32:1

26 november David vergeeft Simeï
Lezen: 2 Samuël 19:16-23
Zingen: Gebed des Heeren:6

27 november Maar bij U is vergeving
Lezen: Psalm 130
Zingen: Psalm 130:2

28 november Géén vergeving
Lezen: Mattheüs 12:22-32
Zingen: Psalm 5:10

29 november Zeventig maal zeven maal vergeven
Lezen: Mattheüs 18:21-35
Zingen: Psalm 79:4

30 november Veel vergeven, veel liefgehad
Lezen: Lukas 7:36-50
Zingen: Psalm 116:1

1 december Vergeving voor een wegloper
Lezen: Lukas 15:11-24
Zingen: Psalm 6:1

2 december Vader, vergeef het hun
Lezen: Lukas 23:33-34, Handelingen 7:54-60
Zingen: Psalm 103:6

3 december Waar zijn uw beschuldigers?
Lezen: Johannes 8:1-11
Zingen: Psalm 25:5

4 december Vergeef, zoals Christus dit deed
Lezen: Kolossenzen 3:1-17
Zingen: Psalm 17:3

5 december Belijden, vergeven, reinigen
Lezen: 1 Johannes 1:1-10, 2:1-2
Zingen: Psalm 51:1

mevr. H.J. de Jongste en mevr. M. Quist

Dit bijbelrooster is ook te vinden in Daniël op pagina 12.