Zondag

's Zondags zijn wij gesloten. Vanaf morgen zijn wij u weer van dienst.

Met vriendelijke groet,

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Bijbelrooster

In ieder nummer van jongerenblad Daniël is een Bijbelleesrooster opgenomen. Wie niet wil knippen in Daniël en wel het Bijbelleesrooster wil gebruiken, kan onderstaand rooster printen.

Tips bij het lezen in de Bijbel
1. Lees iedere dag in de Bijbel
2. Gebruik een dagboek of Bijbelrooster
3. Probeer te begrijpen wat de tekst zegt
- Waar gaat het over?
- Over wie gaat het?
- Wat zegt dit over de Heere?
- Wat zegt dit over jou?
- Wat zegt de Heere tot jou?

2 juli Eén in Christus
Lezen: Efeze 2:11-22
Zingen: Psalm 65:2

3 juli Pas op!
Lezen: Efeze 4:17-27
Zingen: Psalm 119:6

4 juli Paulus’ raad
Lezen: 1 Timotheüs 1:1-11
Zingen: Psalm 34:6

Macht

5 juli Schrijven met alle macht
Lezen: Esther 9:29-32 en 10:1-3
Zingen: Psalm 118:4

6 juli Macht met een grens
Lezen: Job 2
Zingen: Psalm 10:4

7 juli De Almachtige overwint
Lezen: Psalm 68:8-19
Zingen: Psalm 68:16

8 juli De Machtige Jakobs
Lezen: Psalm 132:1-18
Zingen: Psalm 132:3

9 juli Strijd om macht
Lezen: Jesaja 49:24-26 en Mattheüs 12:22-32
Zingen: Psalm 124:4

10 juli Jezus leerde als macht hebbende
Lezen: Mattheüs 7:21-29
Zingen: Psalm 119:65

11 juli De les van Jezus over macht
Lezen: Mattheüs 20:20-28
Zingen: Lofzang van Maria :5

12 juli Alle macht in hemel en op aarde
Lezen: Mattheüs 28:16-20 en Mattheüs 11:25-30
Zingen: Gebed des Heeren:9

13 juli Macht om zonden te vergeven
Lezen: Markus 2:1-12
Zingen: Psalm 6:2

14 juli Macht van satan
Lezen: Lukas 4:1-13
Zingen: Psalm 62:3

15 juli Verzwegen macht
Lezen: Lukas 20:1-8
Zingen: Psalm 120:4

16 juli Macht van de duisternis
Lezen: Lukas 22:39-53
Zingen: Psalm 119:43

17 juli Gegeven macht
Lezen: Johannes 1:1-12
Zingen Psalm 112 :1

18 juli Macht over leven en dood
Lezen: Johannes 10:11-21
Zingen: Psalm 17:8

19 juli Macht van Boven
Lezen: Johannes 19:1-11
Zingen: Psalm 2:3

20 juli Aardse macht
Lezen: Handelingen 26:22-32
Zingen: Psalm 29:1

21 juli Geloofszekerheid
Lezen: Romeinen 8:28-39
Zingen: Psalm 27:7

22 juli Zwak en tóch machtig
Lezen: 2 Korinthe 12:1-10
Zingen: Psalm 103:7

23 juli Verlost uit de macht van de duivel
Lezen: Efeze 2:1-10
Zingen: Psalm 51:1

24 juli Macht over heidenen
Lezen: Openbaring 2:18-29
Zingen: Psalm 2:4

25 juli Zalige macht
Lezen: Openbaring 22:12-21
Zingen: Psalm 89:8

Mw. M. Quist en mw. H.J. de Jongste

Dit bijbelrooster is ook te vinden in Daniël op pagina 12.