Zondag

's Zondags zijn wij gesloten. Vanaf morgen zijn wij u weer van dienst.

Met vriendelijke groet,

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Bijbelrooster

In ieder nummer van jongerenblad Daniël is een Bijbelleesrooster opgenomen. Wie niet wil knippen in Daniël en wel het Bijbelleesrooster wil gebruiken, kan onderstaand rooster printen.

Tips bij het lezen in de Bijbel
1. Lees iedere dag in de Bijbel
2. Gebruik een dagboek of Bijbelrooster
3. Probeer te begrijpen wat de tekst zegt
- Waar gaat het over?
- Over wie gaat het?
- Wat zegt dit over de Heere?
- Wat zegt dit over jou?
- Wat zegt de Heere tot jou?

18 maart Heere, geef ons het goede
Lezen: Psalm 85
Zingen: Psalm 85:4

19 maart Heere, leer ons Uw weg
Lezen: Psalm 86
Zingen: Psalm 86:6

20 maart Heere, troost ons
Lezen: Psalm 141
Zingen: Psalm 141:9

21 maart Altijd en overal bidden
Lezen: Psalm 142
Zingen: Psalm 142:5

Scheppingswerk 

22 maart Loof de HEERE
Lezen: Psalm 104:1-12
Zingen: Psalm 104:1

23 maart Rijke schepping
Lezen: Psalm 104:13-24
Zingen: Psalm 104:14

24 maart Scheppingslied
Lezen: Psalm 104:25-35
Zingen: Psalm 104:17

25 maart God sprak
Lezen: Genesis 1:1-15
Zingen: Psalm 136:4

26 maart Gods zegen
Lezen: Genesis 1:16-31
Zingen: Psalm 136:9

27 maart Wie telt de wolken?
Lezen: Job 38:28-38
Zingen: Psalm 29:1

28 maart Het hemelrond vertelt
Lezen: Psalm 19
Zingen: Psalm 19:1

Verlossingswerk
29 maart Vernieuwing door Christus
Lezen: Jesaja 65:17-25
Zingen: Psalm 146:8

30 maart Vernieuwing door bloed
Lezen: Hebreeën 9:11-28
Zingen: Psalm 51:4

31 maart ’t Is Gods Woord, dat hier vervuld wordt
Lezen: Johannes 19:1-11
Zingen: Psalm 2:1

1 april ’t Is Gods raad, dat hier onthuld wordt
Lezen: Johannes 19:12-21
Zingen: Psalm 22:7

2 april ’t Is Gods wil wat hier geschiedt
Lezen: Johannes 19:22-30
Zingen: Psalm 69:2

3 april De eerste schepping is geweest
Lezen: Johannes 19:31-37
Zingen: Psalm 31:4

4 april Nieuwe scheppingskracht (’t Is verzoening)
Lezen: Johannes 19:38-42
Zingen: Psalm 31:17

Mw. M. Quist

Dit bijbelrooster is ook te vinden in Daniël op pagina 12.