Zondag

's Zondags zijn wij gesloten. Vanaf morgen zijn wij u weer van dienst.

Met vriendelijke groet,

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Bijbelrooster

In ieder nummer van jongerenblad Daniël is een Bijbelleesrooster opgenomen. Wie niet wil knippen in Daniël en wel het Bijbelleesrooster wil gebruiken, kan onderstaand rooster printen.

Tips bij het lezen in de Bijbel
1. Lees iedere dag in de Bijbel
2. Gebruik een dagboek of Bijbelrooster
3. Probeer te begrijpen wat de tekst zegt
- Waar gaat het over?
- Over wie gaat het?
- Wat zegt dit over de Heere?
- Wat zegt dit over jou?
- Wat zegt de Heere tot jou?

22 juli Zwak en tóch machtig
Lezen: 2 Korinthe 12:1-10
Zingen: Psalm 103:7

23 juli Verlost uit de macht van de duivel
Lezen: Efeze 2:1-10
Zingen: Psalm 51:1

24 juli Macht over heidenen
Lezen: Openbaring 2:18-29
Zingen: Psalm 2:4

25 juli Zalige macht
Lezen: Openbaring 22:12-21
Zingen: Psalm 89:8

Onderweg

26 juli Naar een onbekend land
Lezen: Genesis 12:1-9
Zingen: Psalm 25:2

27 juli Op reis voor een bruid
Lezen: Genesis 24:56-67
Zingen: Psalm 128:4

28 juli Reizen onder Gods bescherming
Lezen: Exodus 13:21-22 en Exodus 14:23-31
Zingen: Psalm 105:21

29 juli Op reis zonder God
Lezen: Ruth 1:1-14
Zingen: Psalm 106:4

30 juli Een hemelreis
Lezen: 2 Koningen 2:1-14
Zingen: Psalm 43:4

31 juli Zo’n reis dus niet!
Lezen: Jesaja 57:1-13
Zingen: Psalm 49:3

1 augustus Geen zin in een reis
Lezen: Jona 1:1-12
Zingen: Psalm 142:4

2 augustus Reizen onder een ster
Lezen: Mattheüs 2:1-12
Zingen: Lofzang van Zacharias : 4

3 augustus Een vluchtreis
Lezen: Mattheüs 2:13-18 en Hosea 11:1-4
Zingen: Psalm 91:6

4 augustus Reis om het Kind
Lezen: Lukas 2:1-7
Zingen: Lofzang van Maria:1

5 augustus Reizen met haast
Lezen: Lukas 2:8-20
Zingen: Psalm 34:1

6 augustus Twee keer op reis
Lezen: Lukas 15:11-24
Zingen: Psalm 32:3

7 augustus Reis om niet te vergeten
Lezen: Lukas 24:13-35
Zingen: Psalm 42:1

8 augustus Vermoeid van de reis
Lezen: Johannes 4:1-10
Zingen: Psalm 36:3

9 augustus Heilig wandelen
Lezen: 1 Thessalonicenzen 4:1-9
Zingen: Psalm 17:3

10 augustus Zie overal op Jezus
Lezen: Hebreeën 12:1-13
Zingen: Psalm 123:1

11 augustus Reizen… bij leven en welzijn
Lezen: Jakobus 4:13-17
Zingen: Psalm 84:6

12 augustus Wandelen in liefde
Lezen: 2 Johannes 1
Zingen: Psalm 116:1

13 augustus Heimwee onderweg
Lezen: Psalm 137
Zingen: Psalm 137:1

14 augustus Weer thuis
Lezen: Psalm 126
Zingen: Psalm 126:1

15 augustus Bewaard op reis
Lezen: Psalm 121
Zingen: Psalm 121:4

Mw. M. Quist en mw. H.J. de Jongste

Dit bijbelrooster is ook te vinden in Daniël op pagina 12.