#Geloofwaardig_India
Actiedoelen:
 • Boek uitleg Bijbel
 • Boek uitleg geloofsleer
 • Opleiding catecheten
 • Toerusting jeugdwerker
 • Online toerusting
 • Bemoediging christenen
Projecten +16 jeugdwerk

Toerusting verdrukte christenen

Je studeert of bent net aan de slag met je eerste baan. Je bent christen én je woont in India. Als je echt wilt leven als christen betekent het dat je tegengewerkt wordt en achtergesteld wordt in je werk of studie. Een christen valt op. Jongeren in India moeten tegen de stroom oproeien. Het hindoeïsme is dominant. Toch groeit de kerk in India, ondanks de tegenwerking. Deze christenen vragen om toerusting om staande te mogen blijven.

IMG_4561_I

Steunen

Hoe blijf je als christen staande in een vijandige cultuur? Wat is dan de waarde van Bijbels onderwijs? Hoe kun je, als voorganger van de gemeente, de vragen van jongeren beantwoorden als je zelf niet onderwezen bent in de Bijbel? Hoe kun je leiding geven aan een gemeente als je de geloofsleer niet begrijpt?
 

Het lezen van verhalen zijn een bemoediging dat Jezus onze Gids wil zijn in welke gevaren of problemen we ook verkeren ~ Amish


Het is bemoedigend om te zien hoe de kerk in India tegen de verdrukking in groeit. Zo vitaal is de boodschap van het evangelie. Ondanks hoopgevende getuigenissen van christenen, zijn er ook zorgen. De beperkte theologische kennis kan een reden zijn dat de kerk niet in de diepte groeit. Net als in de eerste christelijke gemeenten kunnen er dwalingen ontstaan.
Daarom is het belangrijk om christenen toe te rusten. Ze hebben kennis over de Bijbel en geloofsleer nodig om staande te blijven in de vijandige samenleving. Ook geven gemeenten daar aan dingend behoefte te hebben aan toerusting via catechese en jeugdwerk.

Bemoediging voor christenen

Wat kunnen wij met de actie #Geloofwaardig voor deze christenen betekenen? Allereerst kunnen we voor hen bidden en met hen meeleven. Daarnaast willen we heb voorzien van betrouwbare boeken over de geloofsleer en catechismus en willen we ons sterk maken voor toerusting in de gemeenten door goed opgeleide lokale mensen. Om goed aan te sluiten bij de Indiase cultuur is het nodig om samen met christenen daar de materialen te ontwikkelen.

India is een enorm land. In niet alle gebieden is het makkelijk om contact te leggen met christenen. Daarom willen we ook E-learning mogelijk gaan maken voor voorgangers, jeugdwerkers en kerkgangers. Via internet kunnen deze christenen Bijbels onderwijs krijgen en elkaar steunen en bemoedigen.

 

Nodig: € 250.000
 

Hiermee maken we het volgende mogelijk:

# Schrijven, produceren en verspreiden van twee belangrijke boeken:

 • Boek waarin de Bijbel in eenvoudige taal uitgelegd wordt

 • Boek waarin de geloofsleer in eenvoudige taal uitgelegd wordt

# Steun opleiding en vorming via John Calvin Institute Hydrabad:

 • Wekelijks catechismusonderwijs aan 350 kinderen

 • Voor 1000 jongeren een Jeugdconferentie organiseren

 • Opleiding 120 studenten theologie die les gaan geven in de gemeenten

# Toerusting en training via de kerkelijke gemeenten:

 

Met deze actie steunen we het werk van:

Deputaatschap voor Bijbelverspreiding
NET-Foundation
Calvin Institute of Theology
AanZet #Geloofwaardig onderwijs-page-001
Op de vereniging
Werkmateriaal

Wat maakt het leven van Isaac anders? Wat is herkenbaar? Gebruik Aanzet om je met de vereniging te bezinnen op christen-zijn in een onchristelijke maatschappij. Hoe belangrijk is toerusting en training voor ons? Download de actie-Aanzet, de presentatie of de thema-video.

Bekijk de actie-Aanzet
10997

Kom in actie!

Een jeugdwerkactie doen we samen. Hoe kun jij je vanuit het jeugdwerk inzetten voor Haris, Grace en Isaac? 

Inspiratie om aan de slag te gaan

Actueel India

Ontdek hoe de Jeugdwerkactie via het jeugdwerk stap voor stap zichtbaar wordt in alle gemeenten. Volg welke mooie activiteiten er ontplooid worden. Blijf betrokken via het nieuws rondom de actiedoelen.

Agenda

14 jun 2024 - Evenementenhal, Gorinchem
Bekijk alle evenementen
actielanden in het nieuws

Het verhaal van Ejike

Medewerkers van Effata hebben indrukwekkende verhalen. Frank van der Maas vertelt over Ejike, een jongen die 'leefde als een hond', en waar zij tijdelijk voor mochten zorgen, maar die ze toch weer af moesten staan.

Lees meer

Meer actueel over India

Bekijk meer actueel

Op de hoogte blijven

Wil je door ons geinformeerd worden over nieuws rondom Geloofwaardig onderwijs? Abonneer je dan op de nieuwsbrief of volg de Jeugdwerkactie via Facebook of Instagram

1113