Annuleren

Zoek hier binnen onze website

06 jul 2024Geen reacties

Zin-in 'Onderweg zijn' incl. BBQ

IMG_1788w

Ds. J.M.D. de Heer

De kerk mag leven in de wetenschap dat het Koninkrijk van God er in beginsel (in de knop) al is; toch is het er nog niet volkomen (de bloem is nog niet helemaal open gegaan). Voor de gelovige hier op aarde geldt dat zijn ziel gered is; toch is hij nog niet in de hemel. Weliswaar wordt hij voorbereid op de heerlijkheid van de hemel, maar voordat het zover is, moet er nog gestreden worden! De kerk als collectief en de gelovige als individu zijn in wording.

Wat moet er nog gebeuren? God dringt in Zijn Woord aan op heiligmaking, “zonder welke niemand den Heere zien zal” (Hebr. 12:14) en roept op tot opwas “in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus” (2 Pet. 3:18). Wat betekenen deze oproepen voor jou persoonlijk? Hebben ze je ook iets te zeggen als je ten diepste niet gelooft of geloofszekerheid mist? In hoeverre worden de contouren van het toekomende hier op aarde al zichtbaar?

Datum : D.V. zaterdag 6 juli 2024
Locatie : Hoornbeeck College locatie Gouda
Spreker : Ds. J.M.D. de Heer
Tijd : 19.30 (livestream start om 19.15 uur)
Kosten : € 8
817