Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Voorwaarden

Op abonnementen van Daniël zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Abonnementen

  • De abonnementsprijs van Daniël is € 34 (2019).
  • Leidinggevenden van bij de Jeugdbond aangesloten verenigingen hebben recht op een korting van 25 procent.
  • Een abonnement heeft een looptijd van een jaar en kan tussentijds niet worden opgezegd. Na afloop van dit jaarabonnement wordt het stilzwijgend verlengd en geldt er een opzegtermijn van een maand.
  • Opzeggen dien via het opzegformulier op de website te gebeuren.
  • Een adreswijziging kan alleen in behandeling worden genomen als ze schriftelijk of per e-mail is aangeleverd.
  • Abonnees van Daniël zijn niet automatisch donateur van de Jeugdbond. Ook ontvangen donateurs Daniël niet.
  • Het abonnement van Daniël is niet aftrekbaar van de belasting, omdat er betaald wordt voor een dienst die geleverd wordt.

Proefabonnementen

  • Er zijn twee manieren om Daniël te proberen. Er is een proefabonnement voor € 27,50 per jaar. Daarnaast is er de mogelijkheid om drie gratis nummers te ontvangen. Het is niet mogelijk om beide opties aan te vragen.
  • Een proefabonnement kan na afloop niet binnen een jaar gevolgd worden door een nieuw proefabonnement. Dit geldt ook voor de aanvraag van drie gratis proefnummers.
  • Een proefabonnement heeft de looptijd van een jaar. Dit abonnement wordt automatisch beëindigd.

Privacy
Zie voor de behandeling van persoonsgegevens onze privacyverklaring.

1248