Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Financieel

De Jeugdbond is dienstbaar aan de kerk door jongeren aan het Woord en aan de gemeente te verbinden. Wij doen dit werk met het verlangen en de hoop dat de kinderen en jongeren van de gemeente door Gods genade met Hem verzoend worden door het geloof in de Heere Jezus. Zo leren ze Hem kennen als Zaligmaker, gaan ze Hem dienen en volgen. Zo nemen ze hun plaats in de gemeente in.

In dit werk zijn we afhankelijk van de zegen van de Heere. Daarom hebben we uw gebed voor het jeugdwerk en de jongeren nodig.

Daarnaast wordt ons werk financieel gedragen door de gemeenten. Ook u kunt op verschillende manieren financieel bijdragen aan het jeugdwerk. Helpt u mee? Klik op de onderstaande links voor meer informatie.

Donateur worden

Wilt u het werk van de Jeugdbond structureel steunen? Wordt dan donateur. 

Gift geven

Het werk voor en met onze jongeren vraagt steeds meer inzet van de Jeugdbond. Wilt u ons werk eenmalig steunen? Geef dan een gift.

Uw testament

Veel mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezittingen gebeurt. Denkt u daar ook over? Denk dan ook eens aan de Jeugdbond.

Zakelijke bijdrage

Als onderneming kunt u investeren in de toekomst van de kerk. Bij de financiering van onze activiteiten kan uw zakelijke bijdrage niet worden gemist.

Zakelijk donateurschap

Als onderneming investeert u in de toekomst van de kerk. In de geestelijke ontwikkeling van jongeren, het bouwen van bruggen tussen jongeren en in het toerusten van jeugdwerkers en opvoeders.

Voordelig geven

Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken.

Aftrekbaarheid giften

Wanneer u wilt schenken aan een goed doel zijn er speciale fiscale regels van toepassing. De Jeugdbond  is -sinds 1 januari 2010- bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

1306