Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Kerkverlating

Het doet pijn om te zien dat jaarlijks  heel wat jongeren de kerk verlaten om hun heil ergens anders te zoeken. Het doet pijn om te merken dat de kerk, ondanks alle goede dingen, niet in staat is gebleken om deze jongeren vast te houden. Het doet pijn om het verdriet te zien van ouders en andere familieleden, van wie kinderen zich als (doop)leden hebben onttrokken aan de gemeente. Dat verdriet is er niet alleen bij ouders, maar ook bij kerkenraden en leidinggevenden. Kerkverlating mag nooit wennen. Er is altijd sprake van verlies.

Verbinden

Maar is er dan niets aan te doen? De missie van de Jeugdbond is om jongeren te verbinden aan Gods Woord en aan de gemeente. In die weg hopen we kerkverlating juist te voorkomen en zie we ernaar uit dat jongeren de Heere leren kennen (Joh. 17: 3). Het verbinden van jongeren gebeurt op veel manieren in de gemeente en in het gezin. Denk aan het reguliere jeugdwerk, waarbij we dit jaar via het jaarthema ‘Hier spreekt God’ aandacht vragen voor het belang van de Woorden van God in de gemeente. Maar we verbinden jongeren ook landelijk via activiteiten als bv. de Koers-vakanties en uitgaven zoals Daniël. Daarnaast is de gemeentebrede aandacht voor jongeren bedoeld om de zorg voor jongeren breed in de gemeente een plaats te geven.

Aan de orde stellen

Het is goed om het thema ‘Kerkverlating’ expliciet aan de orde te stellen in de kerkenraad en/of in de gemeente. De Jeugdbond kan daarin meedenken. In 2015 is bij de Jeugdbond de brochure ‘Adieu. Verbinding verbroken’ verschenen. Het is een beknopte studie naar sociale aspecten rondom kerkverlating. Hierin kunt u de samenvatting van het rapport lezen. We kunnen naar aanleiding van deze brochure een avond in de gemeente voor de kerkenraad, de leidinggevenden, ouders of de gehele gemeente verzorgen.

Toerusting

Daarnaast biedt de Jeugdbond samen met De Vluchtheuvel drie toerustingsavonden aan voor ouders van kerkverlaters (en kerkenraad).  Met elkaar denken we na over de ontwikkeling van jongeren. Wat gebeurt er in hun brein op weg naar zelfstandigheid? We kijken ook welke plaats jongeren in de gemeente hebben en hoe zij in de gemeente staan. We gaan met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die er zijn om als kerkenraad en ouders hiermee om te gaan. Er is voldoende tijd ingeruimd om onderling ervaringen te kunnen uitwisselen. Meer informatie vindt u op de website van De Vluchtheuvel.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via info@jbgg.nl of via (0348) 48 99 48.

de terugkeer van de verloren zoon_detail.jpg
19 okt 20190 reacties
Hier kom je thuis
Dit jaar is een Rembrandtjaar. Er is veel aandacht voor de meester-schilder uit de Gouden Eeuw. Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt overleed. Hij overleed 4 oktober 1669. Rembrandt heeft heel veel schilderijen en etsen van Bijbelverhalen gemaakt.
verder
bottle-3883003_1920.jpg
18 okt 20190 reacties
Ik mis je
Afgelopen week werd ik weer met mijn neus op de feiten gedrukt. Een harde les, maar een les die ik graag door wil geven. Het is een les voor elke leidinggevende, maar vooral voor elk gemeentelid.
verder
1364