Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bewust Jeugdwerk

Doen we de dingen zoals we ze altijd gedaan hebben? Of doen we ze bewust? Vaak weet je als leidinggevende de do's en don'ts van de vereniging. Maar doe je daarmee altijd de goede dingen?

Jeugdwerk is geen hobby van leidinggevenden, maar een uitingsvorm van de gemeente gericht op het behoud van jongeren. Daarom is het zinvol om na te denken over een Bijbelse visie op jeugdwerk. Waarom is er in de gemeente jeugdwerk? Wat is het eigene van het jeugdwerk ten opzichte van bijvoorbeeld de catechese? Is de jeugdzorg in de gemeente breder dan het jeugdwerk? Door integraal naar jeugdzorg te kijken wordt verkomen dat er bepaalde groepen jongeren buiten de boot vallen of dat de vereniging in een onmogelijk spagaat komt door 'alles voor iedereen' te willen zijn. Daarnaast maakt een heldere visie het mogelijk om gerichte keuzes te maken of iets bewust wel te ontplooien of niet te doen.

Het ontwikkelen van een visie doe je als leidinggevende van een vereniging natuurlijk niet alleen, maar in overleg met de andere verenigingen, kerkenraad en de overige betrokken bij de zorg voor jongeren. De Jeugdbond heeft in diverse gemeenten dit traject begeleid. Interesse? Neem contact met ons op.

Een nieuwe start maken

Heerlijk, straks even geen vereniging. Wij gunnen je van harte een periode om tot rust te komen en meer tijd te hebben voor vrienden of gezin. Gebruik de vakantieperiode ook om samen inspiratie op te doen voor het nieuwe seizoen. Een goede start is immers het halve werk? Wat komt er kijken bij een goede start?

De maand mei is bij uitstek de periode om samen met de vereniging na te denken over de tops en tips van het afgelopen seizoen. Wat moet er komend seizoen absoluut terugkomen? Wat kan er beter en waarom? Ga met de groep hierover in gesprek en nodig hen uit om met voorstellen te komen waarin zij gaan meedenken over de invullling en organisatie van de vereniging in het nieuwe seizoen. Door hun meningen serieus te nemen en hen te laten denken, creëer je betrokkenheid.

Ga als bestuur met elkaar in overleg hoe jullie de start van het nieuwe seizoen goed neerzetten richting de jongeren die de vereniging al bezoeken en degene die nog nooit zijn geweest. Hiervoor is het belangrijk dat werving en inhoud op elkaar aansluiten. Voor marketing doeleinden wordt momenteel veel gebruik gemaakt van de drieslag binden, boeien en bewegen. Trek dit eens door naar de vereniging:

Binden

Jongeren moeten de JV weten te vinden en de JV moet de jongeren weten te vinden. Weet je wie je doelgroep is? Weet je waar ze zitten en wat ze doen? Weet je hoe deze groep in elkaar zit en welke jongeren voor deze groep 'bepalend' zijn? Weet je wat deze groep wil?  Deze vragen kun je beantwoorden als je tijdig een overleg organiseert met de leidinggevenden die vorig jaar deze groep gehad hebben. Zorg niet alleen dat je een namenlijst hebt, maar dat je iets weet over deze jongeren. Betrek bijv. ook hun ouders erbij. Daarnaast moet je jongeren iets te bieden hebben. Zorg dat je niet alleen een goed programma hebt (aansprekende thema's, mooie activiteiten) maar dat jongeren dit ook te weten komen! Zorg bijvoorbeeld voor een flyer, spreek ze aan. Jongeren moeten ook een binding krijgen met jou als voorzitter.

Boeien

Jongeren binnenhalen met een aansprekende activiteit is één ding; ze vasthouden is iets anders. Hoe blijf je jongeren boeien? Dit doe je door een relatie met ze aan te gaan. Leer ze de eerste avond kennen (namen, wat doen ze). Ga je verdiepen in wat ze bezig houdt. Zoek naar mogelijkheden om inzichtelijk te krijgen wat hun wensen zijn ten aanzien van de vereniging en wat zij zouden willen doen. Geef ze ruimte en vertrouwen. Stimuleer ze om ervaringen te delen en moedig ze aan om door te vertellen hoe positief de sfeer op de vereniging is.

Bewegen

In marketingtermen is de laatste fase 'bewegen tot kopen'. Deze term is niet direct toe te passen op de vereniging. Of toch wel? Als je de bovenstaande fases doorlopen hebt, is er vertrouwen en ruimte om elkaar inhoudelijk te ontmoeten rondom Gods Woord. En dat in de overtuiging dat niet de leidinggevende de doorslag geeft, maar de Heere harten in beweging brengt.

818