Annuleren

Zoek hier binnen onze website

AanZet

AanZet wil jou een aanzet geven om een verenigingsavond in te vullen.

De AanZetcommissie brengt 3 à 4 themapakketten per jaar uit. Een themapakket bestaat uit achtergrondinformatie over het thema, verwerkingsvormen en een PowerPointpresentatie.

Tijdens een verenigingsavond kun je alle onderdelen uit het pakket gebruiken of een selectie hier uit. Hieronder tref je de themapakketten aan van het afgelopen seizoen. De AanZets die verschenen zijn in voorgaande jaren, kun je vinden in Digibron.

Daarnaast brengt AanZet ook Bijbelstudies uit. Per thema of persoon worden verschillende Bijbelstudies gemaakt, deze zijn ook onafhankelijk van elkaar te gebruiken.

8878191_l
22 dec 20160 reacties
Geestelijke strijd
Het is oorlog. Ja echt. En niet zomaar één: het is oorlog om jouw ziel. 
verder
Identiteit
21 dec 20160 reacties
Identiteit
Identiteit zegt iets over hoe jij bent als mens. Een mooie definitie is: “Dat wat eigen is aan een persoon.” Eigenlijk is het dat wat jou uniek maakt.
verder
43788122_ml
26 okt 20160 reacties
Welvaart
Wij leven in een welvarend land. Hoe ga jij hiermee om? Welke verantwoordelijkheid hebben wij richting onze naaste?
verder
Vriendschap-site
16 jun 20160 reacties
Vriendschap
Vrienden zijn belangrijk voor iedereen. Maar hoe geef je vriendschap vorm?
verder
Foto Galaten
16 jun 20160 reacties
Galaten
Welke functie heeft de wet van Mozes voor christenen uit de heidenen? Moeten zij deze nog houden?
verder
Loopbaan
15 jun 20160 reacties
Bijbelstudies Paulus
Deze Bijbelstudies gaan over het leven en het werk van Paulus.
verder
De doop
01 jun 20160 reacties
De Heilige Doop
Wat is de waarde van de Doop? Waarom dopen wij kinderen?
verder
Werelddiaconaat
01 jun 20160 reacties
Diaconie
Ieder gemeentelid wordt geroepen om 'diaken' te zijn. Ook jij!
verder
praying-614374_1920
01 jun 20160 reacties
Bidden
Hoe moet ik bidden? Wat is het volmaakte gebed?
verder
361