Annuleren

Zoek hier binnen onze website

AanZet

AanZet wil jou een aanzet geven om een verenigingsavond in te vullen.

Tijdens een verenigingsavond kun je alle onderdelen uit het themapakket gebruiken of een selectie hier uit. Een themapakket bestaat uit achtergrondinformatie over het thema, verwerkingsvormen en een PowerPointpresentatie. Hieronder tref je enkele themapakketten aan. De AanZets die verschenen zijn in voorgaande jaren, kun je vinden in Digibron.

lijden
21 dec 20170 reacties
AanZet - Lijden
Waarom is er zoveel verdriet en pijn in mijn leven? Waarom zijn er in mijn omgeving zoveel mensen die lijden? Als er een God is, waarom laat Hij dit allemaal toe? 
verder
de Weg
21 dec 20170 reacties
Bijbelstudies - Markus; de Weg
Goddelijk gezag en Goddelijke kracht. Dit zijn twee kernwoorden van het Markusevangelie. Het Markusevangelie beschrijft het leven van de Heere Jezus op weg naar het kruis.
verder
jewish-1577208_1920
16 nov 20170 reacties
Bijbelstudies - Esther
Opvallend, Esther is een Bijbelboek waarin de Naam van de Heere niet wordt genoemd. Maar toch zie je de leiding van de Heere en Zijn plan met het Joodse volk in het hele Bijbelboek terug. 
verder
030204-Praktijklokaal-foto-3
12 sep 20170 reacties
Luther
In 2017 herdenken we dat het 500 jaar geleden is dat de Reformatie begon. Er kwam een breuk met de leer dat we zalig worden door het doen van goede werken. De Heere heeft er wonderlijk voor gezorgd dat het licht van het Evangelie weer ging schijnen.  
verder
23_Blog_jongeren
10 jul 20170 reacties
De Heilige Geest
De Heilige Geest neemt in het christelijke geloof een belangrijke plaats in en is daarom ook belangrijk voor jouw persoonlijke leven. 
verder
8878191_l
22 dec 20160 reacties
Geestelijke strijd
Het is oorlog. Ja echt. En niet zomaar één: het is oorlog om jouw ziel. 
verder
Identiteit
21 dec 20160 reacties
Identiteit
Identiteit zegt iets over hoe jij bent als mens. Een mooie definitie is: “Dat wat eigen is aan een persoon.” Eigenlijk is het dat wat jou uniek maakt.
verder
43788122_ml
26 okt 20160 reacties
Welvaart
Wij leven in een welvarend land. Hoe ga jij hiermee om? Welke verantwoordelijkheid hebben wij richting onze naaste?
verder
Vriendschap-site
16 jun 20160 reacties
Vriendschap
Vrienden zijn belangrijk voor iedereen. Maar hoe geef je vriendschap vorm?
verder
Foto Galaten
16 jun 20160 reacties
Galaten
Welke functie heeft de wet van Mozes voor christenen uit de heidenen? Moeten zij deze nog houden?
verder
Loopbaan
15 jun 20160 reacties
Bijbelstudies Paulus
Deze Bijbelstudies gaan over het leven en het werk van Paulus.
verder
De doop
01 jun 20160 reacties
De Heilige Doop
Wat is de waarde van de Doop? Waarom dopen wij kinderen?
verder
361