Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Veilig Jeugdwerk

‘Hij bedoelde het goed. Ze was verdrietig en hij was in de buurt. Het was nooit zijn bedoeling geweest haar op een onjuiste manier aan te raken. Maar als staflid van een jongerenkamp had hij beter moeten weten.’

Waarom?

Veilig Jeugdwerk is een belangrijk speerpunt binnen de Jeugdbond. De ontwikkelingen in de huidige maatschappij vragen ons om het jeugdwerk kritisch tegen het licht te houden. Kiezen voor veilig jeugdwerk betekent verantwoordelijkheid nemen om waar mogelijk onvrijheid en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en zo te zorgen voor een veilige cultuur in de gemeente.
Voor Veilig Jeugdwerk hanteren wij de volgende definitie van grensoverschrijdend gedrag, waarbij er altijd sprake is van ongelijkheid tussen de volwassene en het kind of de jongere:

“Elke vorm van (on)gewenst gedrag of (on)gepaste omgangsvormen, passief of actief, die iemands persoonlijke, lichamelijke of geestelijke integriteit in gevaar kan brengen”.

In samenwerking met Stichting de Vluchtheuvel en een externe deskundige, werkt de Jeugdbond aan een helder stappenplan met bijbehorende materialen. Daarnaast werken we aan producten en diensten die wij in nabije toekomst beschikbaar willen stellen voor gemeenten en kerkenraden. Houdt u daarvoor de website in de gaten.

Wie?

Wilt u meer informatie over veilig jeugdwerk, een oriënterende avond in de gemeente? Of heeft u behoefte aan ondersteuning of advies? Neem dan contact op met Jaco Stuut, nj.stuut@jbgg.nl of Joline van den Ende, pj.vd.ende@jbgg.nl

Voorbeelden?

Materialen die u vrijblijvend kunt inzien zijn en als voorbeeld kunnen dienen:

Voorbeeld gedragscode voor kinderen en jongeren in het jeugdwerk
Voorbeeld gedragscode voor leidinggevenden in het jeugdwerk
Voorbeeldcasussen om te bespreken (gericht op jeugdwerk en vakanties)
Checklist veiligheid (ontwikkeld voor een situatie waarbij een groep op kamp gaat)

Websites:

https://www.inveiligehanden.nl/
https://meldpuntmisbruik.nl/veilig-jeugdwerk/

Adviescommissie seksueel misbruik in pastorale en/of kerkelijke gezagsrelaties

De kerk behoort een veilige plaats te zijn. Gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Helaas is het soms anders. Ook binnen kerkelijke verhoudingen komt seksueel misbruik voor. Als dat bij u (jou) het geval is, mag u (jij) dat zeggen.
Voor meer informatie, kijk op: https://www.gergeminfo.nl/seksueel-misbruik 

1238