Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Word donateur

De Jeugdbond is dienstbaar aan de kerk door jongeren aan het Woord en aan de gemeente te verbinden. Wij doen dit werk met het verlangen en de hoop dat de kinderen van de gemeente door Gods genade met Hem verzoend worden door het geloof in de Heere Jezus. Zo leren ze hem kennen als Zaligmaker, gaan ze Hem dienen en volgen en nemen ze hun plaats in de gemeente in.

Vanuit deze missie wil de Jeugdbond ook dit jaar bijdragen aan de opvoeding van kinderen en jongeren in de kerk en in het gezin. De Jeugdbond wil ook in de toekomst graag zijn verantwoordelijkheid nemen door jongeren te blijven stimuleren in het lezen van de Bijbel en van goede lectuur, zoals ons jongerenblad Daniël. U begrijpt dat dit niet vanzelfsprekend gaat in onze digitale samenleving, waarin jongeren vooral via de social media communiceren en geïnformeerd worden. Daarom willen we ook op dat terrein present zijn door jongeren in de toekomst digitaal verantwoorde informatie aan te bieden op terreinen als Bijbel, leer, leven en kerk.

Wij zijn in alles wat we doen voor onze jongeren afhankelijk van de zegen van de Heere. Daarom hebben wij uw gebed voor het jeugdwerk én onze jongeren nodig.

1296