Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Jongeren en catechese

Catechisatie, een lust of een 'must?'

Wat kan er worden opgezien tegen het volgen of geven van catechisatie. Jongeren kunnen het gevoel hebben dat er een avond van hen wordt afgepakt. Ook catecheten kunnen tegen de avond opzien. Ze staan er weer voor. Hoe zullen de catechisanten zich gedragen? Zal de boodschap goed ontvangen worden? En dat, terwijl ik zo onbekwaam ben om dat werk te kunnen doen!

Inscherpen

En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt en als gij opstaat. (Deut. 6:7)

De opdracht is duidelijk. We mogen onze jongeren onderwijs geven over de geloofsleer op grond van het Woord, de Belijdenisgeschriften en toepassing daarvan persoonlijk en maatschappelijk. De taak hoeven we niet alleen te doen. En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. (Jakobus 1:5)

Jeugdwerkadviezen

Catechese en jeugdwerk hebben veel raakvlakken. Samen richten we ons op de zorg rondom jongeren. Als Jeugdbond willen we met u meedenken over de manier van catechetiseren. De nood van de zielen van jongeren weegt en noopt ons daarom om samen met u te zoeken naar middelen en wegen om het hart van de jongeren te bereiken. 

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen over begeleiding van kerkenraden rondom catechisatie? Neem contact met ons op via of kerkenraden@jbgg.nl / (0348) 489948

adviseren
04 dec 20180 reacties
# 07 Een luisterend oor
Ouderling van der Spek fronst zijn wenkbrauwen als Geert vertelt dat hij 'de Heere Jezus aangenomen heeft.' Dat gaat niet zomaar! Zie je nou wel dat de jeugd niet meer bij de waarheid leeft? Geert zal vast wel verkeerd gevormd zijn. Nou, hij zal meteen even zeggen dat dit zomaar niet gaat.
verder
Klas
05 nov 20180 reacties
#06 De les
Diaken de Rooij begint met zijn les. Vanavond wil hij met de catchisanten over het zesde gebod nadenken. Hoe moet hij dat toch aanpakken? 'Gij zult niet doodslaan,' zegt de catechisanten wellicht niet zoveel. Kan hij in een introductie een opdrachtje geven om daarna over te gaan op de les vanuit de catechismusmethode?  
verder
people-3203095_1920
23 okt 20180 reacties
#05 Navraag
Ouderling Van Manen heeft zondagavond een preek gelezen. Hij heeft erg zijn best gedaan om iets uit te zoeken wat ook de jongeren raakt.  Maandagavond wil hij toch eens controleren op de catechisatie, wat de jongeren hebben onthouden van de preek
verder
Gebed
19 okt 20180 reacties
#04 Het gebed
Diaken Moerman merkt dat tijdens zijn gebed enkele catechisanten onrustig zijn. Ze schuifelen en hoort hij nu ook iemand zachtjes fluisteren?
verder
piano-3190092_1920
17 okt 20180 reacties
#03 Zingen
Tijdens het zingen merkt ouderling de Boer, dat Jelle niet meezingt. Het frustreert hem. 'Waarom zingt die jongen nu niet gewoon mee?'
verder
Bijbel
16 okt 20180 reacties
#02 Bijbellezen
Sara's hart klopt in haar keel. Moet zij straks ook lezen? Vlug telt ze de catechisanten. Gelukkig, er zijn veertien verzen en zij is net niet aan de beurt.
verder
handshake-2056021_1920
16 okt 20180 reacties
#01 Verwelkomen
Daar sta je als catecheet. Rumoerig gaan de catechisanten zitten. Sommigen openen voor de vorm de Bijbel. Anderen zijn daar nog helemaal niet mee bezig. Twee jongens achterin zitten op hun stoel en hebben hun Smartphone nog in hun hand. Wat doe je, hoe begin je? 
verder
824