Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Jeugdbeleid

Drie uitspraken: welke herkent u vanuit uw gemeente?  “We moeten maar gewoon doen wat onze hand vind om te doen”. “Zo is het altijd al gegaan”. “Beleidsmatig denken verhoudt zich niet tot werken in de kerk”.

Veranderende omstandigheden

Belijden dat God onveranderlijk is, wil niet automatisch zeggen dat de kerk ook onveranderlijk is. Wel naar het wezen van de kerk, maar niet naar de verschijningsvorm of de positie in deze wereld. De omgeving van de kerk verandert. Sommige gemeenten maken een sterke krimp door. Andere gemeenten groeien juist sterk. In de ene gemeente wordt gemerkt dat gemeenteleden steeds vaker alleen staan in hun belijdenis en keuzes in het leven terwijl er in de andere gemeente christenen juist de meerderheid vormen in de woonplaats. Ook intern zijn er veranderingen. Jongeren en hun ouders maken onderdeel uit van deze samenleving en worden o.a. via de media beïnvloed.

Nieuwe vragen

Hoewel zorgen rondom binding van jongeren van alle tijden zijn, komen er in gemeenten ook nieuwe vragen bij.  Het lijkt menselijkerwijs gesproken steeds moeilijker te worden om jongeren te verbinden met de gemeente met de traditionele middelen van prediking, huisbezoek, catechisatie en vereniging. Het lijkt steeds minder vanzelfsprekend te worden dat jongeren komen tot het doen van openbare belijdenis. Recent onderzoek van de Jeugdbond liet zien dat  op dit moment ongeveer 55 procent van de jongeren die gedoopt zijn in een gemeente ook komt tot het doen van openbare belijdenis. Dat geeft zorgen en vragen rondom verbinding van jongeren aan de gemeente.

Zorg voor alle jongeren

Vijfentachtig jaar jeugdwerk in de Gereformeerde Gemeenten heeft ontegenzeggelijk gezorgd voor een grote betrokkenheid van kerkenraden en gemeenteleden op jongeren. In heel veel gemeenten is die warme betrokkenheid merkbaar. Leidinggevenden, ouders en kerkenraad worstelen samen biddend voor Gods genadetroon en vragen zich af hoe ze jongeren kunnen bereiken. Alle jongeren, en niet alleen de jongeren die (nog) naar de vereniging gaan. Ook de jongeren die dat niet doen of zelfs bij de catechisatie afgehaakt zijn. In de zoektocht naar middelen om jongeren te binden, wordt snel gegrepen naar ‘succeservaringen’ vanuit andere gemeenten. Als dit in gemeente A werkt, dan moet het bij ons ook werken. Zo worden er met de beste bedoelingen veel initiatieven opgestart en activiteiten uitgeprobeerd. Met heel wisselend resultaat. Gemeenten en kerkenraden raken soms ontmoedigd. Er is zoveel uitgeprobeerd en met zo weinig zichtbaar resultaat. Hoe dan vanuit de kerkenraad leiding geven aan de zorg voor alle jongeren?

Naar meer samenhang  

Het instrument Jeugdbeleid is geen tovermiddel, noch een doel op zich. Het is slechts een manier om meer samenhang in de zorg voor jongeren te bereiken. Dit wordt gedaan door eerst onder ogen te zien welke jongeren wel en niet bereikt worden in de gemeente. Op een transparante manier wordt ook nagegaan hoe jongeren, ouders en leidinggevenden dit ervaren. Vanuit dit vertrekpunt wordt de vraag gesteld: ‘hoe ziet de gemeente jongeren?’ Welke functie hebben de prediking, het gemeente-zijn, de vereniging, catechisatie en huisbezoek in het bereiken en binden van jongeren? Vanuit deze visie wordt nagegaan op welke manier er meer samenhang aangebracht kan worden in de zorg voor jongeren en welke prioriteit er aangebracht wordt. Jeugdbeleid gaat daarna functioneren als een kader waarop telkens teruggegrepen kan worden bij nieuwe vragen. Op deze manier kan, onder de zegen van de Heere, jeugdbeleid bijdragen tot meer bewustzijn ten aanzien van de zorg voor alle jongeren en meer binding met jongeren in de gemeente.

Meer informatie    

Herkent u zich in de veranderende vragen? Merkt u ook dat er steeds meer dingen in de gemeente opgestart wordt die dezelfde doelgroep dienen en dat deze nauwelijks bij lijken te dragen aan een sterkere verbinding met jongeren? Wij komen graag bij u als kerkenraad langs om hier verder met u over in gesprek te gaan. Niet met het doel om ‘Jeugdbeleid te verkopen’. Wel vanuit het uitzien om u als kerkenraad te helpen in de zorg voor alle jongeren in de gemeente.

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen rondom de jeugdbeleid en de veranderende vragen in de gemeente? Neem contact met ons op via kerkenraden@jbgg.nl / (0348) 489948

825