Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Kleurplaten

Oude Testament

De ark

       De ark van Noach                      Jozef verkocht                           Abram en Saraï

    Mozes wordt geroepen                Mozes en de Wet                     De koperen slang

   Bij de muren van Jericho          De strijd van Gideon                 Ruth bij Boaz op de akker

 

          Samuël en Eli                      David en Jonathan                   De bouw van de tempel

   Elia offert op de Karmel            Hizkia bidt in de tempel           Daniël in de leeuwenkuil

 

                   Jona

Nieuwe Testament

       Maria en Elizabeth              De wijzen uit het oosten                   De verloren zoon

          De goede herder          Laat de kinderen tot Mij komen      De barmhartige Samaritaan

   Wijze en dwaze meisjes              Koninklijke bruiloft                  De Emmaüsgangers

  Bij de Schone Poort                   Paulus stilgezet                            In de gevangenis

1098