Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Mentoraat

Facebook becijferde in 2016 dat de gemiddelde afstand tussen elke willekeurige Facebookgebruiker op dit moment minder is dan 4 andere gebruikers. Met andere woorden. Via-via kun je in vier stappen met elke aardbewoner in verbinding treden. Zo klein lijkt de wereld geworden. Lijkt; want hoe veel stappen staan er tussen die ene jongere en elk willekeurig gemeentelid?  

Samen en toch alleen

Hoeveel verbondenheid is er in de gemiddelde gemeente? Dat er veel georganiseerd wordt in de gemeente, betekent nog niet altijd dat er ook een hecht netwerk in de gemeente is. Onderzoeken laten zien dat de cohesie in kerkelijke gemeenten soms klein is, zeker richting jongeren. Jongeren ervaren weinig binding met de gemeente en hebben, zelfs via hun ouders, weinig contact met andere gemeenteleden. Zeker, jongeren hebben vaak veel online-vrienden. Ook in de gemeente. Dat wil nog niet zeggen dat ze deze vriendschappen ook kunnen gebruiken om over levensvragen te praten. Een onderzoek onder kerkverlaters liet zien dat maar liefst 85% van de jongeren die gebroken hebben met de kerk ‘nee’ antwoordde op de stelling: ‘Ik had, naast mijn ouders, iemand in de gemeente waarmee ik over geloofszaken kon praten’.

Verbinding als kenmerk van gemeenschap

In de samenleving zijn ‘vrijheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ de sleutelwoorden vanuit het liberale gedachtegoed. Laat elkaar vrij, geef elkaar de ruimte en laat iedereen zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar leven. Deze gedachten druisen in tegen de opdracht om als gemeente een lichaam te zijn. Wie door wedergeboorte verbonden is met het Hoofd Christus zal ook verbondenheid ervaren en willen betonen naar andere leden van dit lichaam. Dát er weinig contacten zijn in de gemeente kan nooit een situatie zijn om in te berusten.  Zeker niet omdat de Heere vaak middellijk werkt via de ontmoetingen tussen jongeren en oud.

Zoeken naar nieuwe vormen van verbondenheid

In veel gemeenten wordt gezocht naar manieren op de betrokkenheid op elkaar te vergroten. Dit kan door gezamenlijk te bezinnen rondom het thema gemeente-zijn. Toch is het niet zo makkelijk om echte, waardevolle contacten te organiseren in de gemeente. Deze ontstaan spontaan of ze ontstaan niet. Vaak ontstaan ze via de kennissenkring van ouders of jongeren onderling of ze ontstaan niet. Wel kunnen activiteiten in de gemeente ertoe bijdragen dat gemeenteleden elkaar meer leren kennen. Ook kunnen sociale media een verbindende rol spelen in de gemeente. Desondanks blijken deze contacten voor jongeren vaak niet vertrouwd genoeg om over geloofszaken te praten.

Mentoraat als hulpmiddel

Het moment waarop jongeren open staan voor nieuwe contacten in de gemeente leent zich ervoor om vanuit de gemeente contacten te organiseren. Wij noemen dit mentoraat. Vanaf een bepaalde leeftijd - meestal het moment waarop ze naar het voortgezet onderwijs gaan - wordt via de ouders elke jongere een mentor aangeboden. Deze mentor is een betrokken gemeentelid. Samen met dit gemeentelid bouwt de jongere een band op die op latere leeftijd cruciaal kan zijn om jongeren bij de gemeente te houden. Ervaringen in diverse gemeente leren dat jongeren mentoraat als een waardevolle aanvulling op jeugdwerk en catechese zien.

Bij het aanbieden van mentoraat in een gemeente gaan we niet over een nacht ijs. Graag zijn wij als Jeugdbond betrokken bij de vraag voor welk probleem mentoraat een oplossing kan zijn. Mentoraat brengt een hele organisatie met zich mee en kan niet het ene jaar opgezet worden en het andere jaar afgebroken worden. Daarom is mentoraat een middel wat past in een bredere bezinning rondom de zorg voor jongeren in de gemeente.

Stappenplan mentoraat in de gemeente

Overweegt uw gemeente om mentoraat als een van de opties tot meer verbinding in de gemeente te onderzoeken? Vraag dan het door de jeugdbond ontwikkelde 'stappenplan mentoraat in de gemeente' aan. Deze handleiding helpt gemeenten om te onderzoeken óf mentoraat het geschikte middel is en hoe mentoraat vormgegeven kan worden, passend bij de gemeente.

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen rondom vragen over mentoraat in de gemeente? Neem contact met ons op via kerkenraden@jbgg.nl / (0348) 489948.

Aanvraag handleiding mentoraat

826