Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema's voor kerkenraden

Naast informeren via nieuws of een kijkje in de keuken geven via blogs wil de Jeugdbond kerkenraden ook toerusten rondom bepaalde thema's. Deze thema's zijn ter inspiratie en zijn wat ons betreft een uitnodiging om hierover verder in gesprek te gaan.

cemetery-2773827_1920
05 feb 20180 reacties
'Dood-gewoon'?
Als ik de straat uitrijd, zie ik een opvallend roze bord staan met de provocerende tekst: ‘Meer cake en taart vóór de uitvaart’. Even denk ik dat ik het niet goed gelezen heb, maar ook op andere plaatsen in - het van origine toch heel christelijke – Waddinxveen zijn posters te zien waarop een klein zwart mannetje met een zeisje een grote taart te lijf gaat. Een beklemmend gevoel bekruipt me: wat is de boodschap van deze campagne?
verder
hands-1797401_1920
08 dec 20170 reacties
Catechisatie: vechtsfeer of sfeer van vertrouwen?
Veel ambtsdragers zien vanuit de liefde van het hart en betrokkenheid op de Heere en Zijn dienst uit naar een goed gesprek met de jongeren van de gemeente. Toch is de catechisatie niet altijd de plaats waar dit gesprek tot stand komt. Hoe komt dat? Wat kan helpen om wél een open sfeer te krijgen?
verder
Geloofwaardig_Campagne_Poster-page-001
08 dec 20170 reacties
Geloofwaardig onderwijs - een opdracht!
' Een te weinig gewaardeerde zegen én een opdracht'. Zo zou het jubileum van 100 jaar onderwijsvrijheid samengevat kunnen worden. Met de Jeugdwerkactie Geloofwaardig onderwijs wil de Jeugdbond aandacht en gebed vragen voor Bijbels onderwijs hier in Nederland, maar wil zij deze zegen ook delen met gezinnen in Pakistan, jongeren in Nigeria en christelijke gemeenten in India.
verder
fire-2604925_1920
08 dec 20170 reacties
Thema: Hoe werkt binding?
'Jonge belijdende leden hebben weinig problemen met de moeilijkheidsgraad van de preek; ze worstelen meer met de manier waarop deze (weinig) aansluit bij hun leven'.In oktober presenteerden Sjoerd Janse en Jan Robbers in Gouda de resultaten van hun onderzoek naar positieve binding. Hun conclusies onderstrepen het belang van een functionerend jeugdwerk en een gemeente rondom jongeren.
verder
soap-bubble-824591_1920
19 mei 20170 reacties
Thema: Jijdaar! Zorg en spiegel
“In onze gemeente merken we dat Jijdaar! onder een gedeelte van de jongeren populair is. Aan de ene kant zijn we blij dat deze jongeren serieus zoeken naar Bijbelse bezinning, maar we hebben onze vraagtekens bij de manier waarop Jijdaar! deze invult. Hoe gaan we op een verbindende manier hierover het gesprek aan in de gemeente?"
verder
woman-1006102_1280
13 feb 20170 reacties
Thema: Mentoraat onveilig?
“Wij zijn in onze gemeente gestart met een bezinning op het aanbieden van mentoraat aan jongeren. Hoe voorkomen we onveilige situaties?"
verder
school-298680_1920
13 feb 20170 reacties
Onderwijs geeft hoop - nieuwe Jeugdwerkactie
Het is iets om dankbaar voor te zijn. In 1917, nu honderd jaar geleden, werd in de Nederlandse wet vastgelegd dat we vrij zijn om het onderwijs aan onze kinderen op grond van de Bijbel vorm te geven. Delen we iets van dit voorrecht ook met anderen? Daarom gaat de nieuwe Jeugdwerkactie over de hoop die onderwijs biedt!
verder
Smartphone-kerk
15 nov 20160 reacties
Thema: Smartphone in de kerk
‘In onze gemeente zien we steeds vaker jongeren, maar ook volwassenen, hun smartphone gebruiken tijdens de eredienst. Wij willen hier tegen waarschuwen via de kerkbode, maar hoe doen we dit op een verbindende manier?”
verder
Project Filippus
18 nov 20160 reacties
Thema: Samen Bijbellezen
Bijbellezen is van levensbelang. Toch is het lezen van de Bijbel ook vaak moeilijk. Hoe lees je de Bijbel? Hoe doe je Bijbelstudie? Via het project Filippus 'Samen bijbelezen' wil de Jeugdbond leidinggevenden en jongeren toerusten om de Bijbel beter te verstaan.
verder
FotosessieAmersfoort©ceesvdwal_132
02 jun 20160 reacties
Thema: Geen belijdenis doen
‘Ik geloof wel in God hoor, en ben het niet oneens met de kerk. Maar belijdenis doen; nee, niets voor mij’
verder
FotosessieAmersfoort©ceesvdwal_104
01 jun 20160 reacties
Thema: 'Zaal of soos'
‘Weet je waar ze dat ook zeiden? In de Gereformeerde Kerken. Daar werd het jeugdwerk steeds gezelliger. Maar kijk eens wat er van geworden is?’
verder
shutterstock_91017617
01 jun 20160 reacties
Thema: Gezag dragen
‘Geschonken gezag wordt betwijfeld gezag. Alleen vanuit een goede verhouding tot Christus, kan iemand leiding geven. Is die goede verhouding er niet, dan wordt leidinggeven domineren’.
verder
957