Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Zakelijke bijdrage

Hoeveel kunt u investeren in jongeren?

Als onderneming investeert u in de toekomst van de kerk. In de geestelijke ontwikkeling van jongeren, het bouwen van bruggen tussen jongeren en in het toerusten van jeugdwerkers en opvoeders.

De Jeugdbond is volledig afhankelijk van giften en donaties. De inkomsten staan onder druk, terwijl de kosten toenemen. Zie voor meer inzicht de financiële paragraaf in het jaarverslag. Bij de financiering van onze activiteiten kan uw zakelijke bijdrage niet worden gemist.

De Jeugdbond structureel steunen?

Wilt u ons structureel steunen in het verbinden van kinderen en jongeren aan de gemeente, aan Gods Woord en aan elkaar, vul dan het formulier 'zakelijk donateurschap' in.

Uiteraard blijft het geven van een eenmalige gift ook mogelijk. Vul dan onderstaand formulier in.

Partnerschap

Mogelijk levert uw onderneming producten of diensten waarmee u de Jeugdbond op een andere manier kunt steunen. Neem dan contact met ons op. Wanneer uw aanbod past bij onze behoefte, ontstaat er een win-win situatie. Deze vorm van samenwerking stellen we zeer op prijs. 

Eenmalig steunen?

1297