Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Tiener

Quiz

Wie of wat ben ik?

God maakte Adam uit het stof,
maar ik was eerder tot Zijn lof.
Ik was eerder dan de man,
beantwoord aan Gods heilig plan.

Zo werd ik dan een levend wezen,
Adam heeft mij mijn naam gegeven.
Toen heb ik me van hem afgewend
en nooit meer iets van hem gekend.

Mijn makers wet heb ‘k aan voldaan,
en ben er nooit van af gegaan.
Ik reis in angst soms zeer ver henen,
en ben op aard’ zelden verschenen.

Ook heeft God door Zijn grote kracht,
een levende ziel in mij gebracht.
Toen werd de ziel weer opgeëist,
zonder ziel ben ik doorgereisd.

En van de ziel nu weer ontlast,
ben ‘k weer zo ‘k eerder geschapen was.
Ik reis wel eens naar verre stranden,
maar zonder ziel, voeten of handen.

Verkeerd of goed gaat mij te boven,
de Bijbel kan ik niet geloven.
Hoewel mijn naam er plaats in kreeg,
zijn al haar woorden voor mij leeg.

Geen angst des doods zal mij ooit kwellen,
maar vreugde zal ik ook nooit kennen.
De hemel daar ga ik nooit heen,
doch ook niet naar de hel benêen.

Als dit verhaal je vreemd mag wezen,
ga dan snel de Bijbel lezen.
‘k Verzeker je dan zonder schromen,
je zult mij vier keer tegenkomen.

Geef je antwoord vóór 27 april door op www.jbgg.nl/quiz en maak kans op een boekenbon!

 

371