Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Geestelijk leidinggeven

Als leidinggevende wordt je geroepen om naast jongeren te staan, om een brug te slaan tussen Gods Woord en hun leven. Dat is een verantwoordelijkheid. Zeker als je ziet op wie je zelf bent. Hoe mag je toch een voorbeeld zijn voor jongeren?

Leiding geven aan een jeugdvereniging is niet hetzelfde als leiding geven aan een hobbyclub. Natuurlijk moet je organisatorisch en communicatief voldoende in huis hebben. Je moet de groep kunnen enthousiasmeren, structuur bieden en organiseren. Daar zit het verschil niet in. Als leidinggevende van een vereniging moet je ook geestelijk leiding kunnen geven. Wat betekent dat?

Allereerst vraagt dit een andere grondhouding. Je bent gevraagd om namens de gemeente (van Christus) leiding te geven aan de jongeren. Wie zal dit doen in eigen kracht? De Heere Jezus zei tegen Zijn discipelen: Zonder Mij kunt gij niets doen. Leiding geven aan jongeren begint met het belijden van alles wat je in de weg staat om leiding te geven en met het gebed om Gods leiding.
Inhoudelijk betekent het ook dat je geroepen wordt om jongeren toe te rusten rondom twee kernvragen. De belangrijkste: hoe komt God in jouw leven aan Zijn eer? En de tweede: Hoe mag jij Christen-zijn in deze maatschappij? Kijk je op deze manier ook weleens naar de jongeren die de Heere voor één avond, een jaar of soms jaren op jouw weg plaatst?

Jongeren vragen om leidinggevenden die hen helpen om de tijd te duiden. Die ontwikkelingen in de samenleving terugbrengen naar de essentie daarvan en vanuit Gods Woord richting willen geven. Nog dieper: ze vragen om leidinggevenden die van dichtbij voor willen en kunnen leven wat 'hun enige troost in leven en sterven is'. Ze zitten niet te wachten op grote verhalen, maar om leidinggevenden die transparant, eenduidig en herkenbaar zijn als waar het hun in het leven om te doen is.

Leiding geven is een verantwoordelijkheid die zwaar op schouders kan drukken. Wie zal dit doen in eigen kracht? Jozua moest, na de dood van Mozes, leiding gaan geven aan het volk Israël. Hij moest dit doen in een cruciale periode. Hij mocht het ook doen.
Lees ter bemoediging Jozua 1 eens aandachtig door: De Heere weet het als je worstelt met je eigen onmacht. Hij sprak tegen Jozua drie keer: Wees sterk en heb goeden moed. In Gods Koninkrijk gaat het niet om wat leidinggevenden doen, maar om wat de God van de leidinggevenden doet.

321