Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Jongeren en de gemeente

Daar staan de discipelen beschaamd bij hun Meester. Ze hebben een belangrijke les geleerd. Kinderen hebben bij de Heere een speciale positie. Hij zegt tegen de discipelen dat ze geen verhindering mogen zijn om kinderen tot Hem te laten komen (Matthëus 19: 14). In de Joodse traditie hebben kinderen en jongeren een belangrijke plaats: de gemeenschap voedt hen op en is betrokken op hun maatschappelijk en geestelijk welzijn. Welke positie mogen jongeren hebben in de Gereformeerde Gemeenten en in de eigen gemeente? Wat vraagt dit van mij als opvoeder?

Jongeren van de gemeente

Jongeren vormen de toekomst van de gemeente. Uit hen bouwt de Heere Zijn gemeente. In de plaats van de vaders zullen de zonen staan en in de plaats van de moeders de dochters. De kinderen horen daarom op een heel fundamentele manier bij de gemeenschap waarin de Heere wil werken. Ze worden als kind van de gemeente gedoopt en krijgen zo een plaats in de gemeente. Dit betekent ook dat het kinderen van de gemeente zijn. De zorg voor de kinderen en de jongeren van de gemeente gaat alle gemeenteleden aan.

Gemeente rondom jongeren

Jongeren ervaren de gemeente vaak als optioneel. Je kunt ervoor kiezen om deel te nemen of je kiest iets wat beter bij jou past. Dit past helemaal in het marktdenken van nu. Jij bent de consument. Jij bepaalt wat je nodig hebt en op welke manier je mee wilt doen. Denken vanuit ‘de kerk als moeder’ kan daarom een verfrissend perspectief zijn. De gemeenschap waarin de Heere wil werken is niet allereerst mijn keuze, maar Zijn keuze. Hij wil op deze manier werken in de kerk. Hij stelt ambten in en wil daar Zijn zegen aan verbinden.

Jeugdbond en gemeente-zijn

“Wie de kerk niet heeft als moeder, kan God niet hebben als Vader”. Deze prikkelende stelling van kerkvader Cyprianus, door Calvijn overgenomen in de Institutie, is heel geschikt om het gesprek aan te gaan met jongeren en met de gemeente. Samen met de lokale gemeente wil de Jeugdbond graag de bezinning in de gemeente vormgeven rondom vragen als: ‘wat betekent voor ons de kerk?’, ‘hoe functioneert in onze gemeente het gemeente-zijn?’, ‘welke positie hebben jongeren in onze gemeente’. Dit kan in de vorm van een gemeente-avond, maar ook in een bezinning voor een specifieke doelgroep of met een van de verenigingen.

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen rondom het thema ‘jongeren en de gemeente’? Neem contact met ons op via kerkenraden@jbgg.nl/ (0348) 489948

822