Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Conferenties Xtra

Naast de Zin-in conferenties is er dit jaar ook een Xtra conferentie. Speciaal voor jongeren die in de zomer meegaan met de KoersXtra-vakanties. Rondom Gods Woord denken we dit weekend na over een belangrijk en inhoudsvol onderwerp. Daarnaast is er gelegenheid voor veel ontmoeting en contact met elkaar.

Thema

Het thema van deze conferentie is: ‘Geroepen om te dienen’. De apostel Petrus houdt zijn lezers in 1 Petrus 2:9 duidelijk voor dat ze een taak hebben. In dit vers noemt hij zijn lezers ‘uitverkoren geslacht’, het doel van hun leven is dat zij goed over de Heere spreken. Deze taak geldt nog steeds voor ons. Bij de bekering zegt God als het ware ‘dat we bij de zonden en het duister weg moeten blijven, en dat we bij Hem moeten komen, bij het Licht. En als je daar bent, moet je anderen ook gaan vertellen wie Hij is!”

De deelnemers van de Xtra-conferentie 2023 hebben aangegeven dat ze dit jaar graag samen na willen denken over: hoe kan ik, met mijn kwaliteiten en beperkingen, christen zijn? Hoe kan ik in woorden en daden laten zien dat ik christen ben, op mijn werk, in mijn straat, met de mensen om mij heen.

We zijn blij dat jullie dit onderwerp hebben aangedragen en het lijkt ons heel mooi om tijdens de conferentie hier met elkaar over na te denken.

Locatie en sprekers

Datum Doelgroep Locatie Sprekers Aanmelden
D.V. 15-18 maart 2024 17-35 jaar De WildWal, Lunteren

Dhr. Joris Ten Voorde

Klik hier om aan te melden
      Ds. J. B. Huisman  

Aanmelden 

Aanmelden is mogelijk vanaf D.V. donderdag 21 december 12.30 uur. 

Kosten

De kosten voor een conferentie Xtra zijn: € 140

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden voor activiteiten van de Jeugdbond.

Reservelijst

Is de conferentie volgeboekt en wil je toch graag mee? Dan kunnen we je naam noteren op de reservelijst. Stuur een mail naar zin-in@jbgg.nl en geef aan voor welke conferentie(s) je op de reservelijst geplaatst wilt worden. Als er een plaats vrijkomt, dan wordt je hierover door ons benaderd.

1566