Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Over EigenWijs

EigenWijs is een opvoedingsmagazine van de Jeugdbond, dat twee keer per jaar verschijnt. Op deze manier wil de Jeugdbond kennis van en ervaringen met de jeugd(cultuur) delen met ouders. Eigenwijs wordt beschikbaar gesteld als bijlage bij jongerenblad Daniël. Ieder nummer heeft een thema uit de leefwereld van jongeren, zoals liefde en seksualiteit, sport en identiteitsvorming. Aan het woord komen jongeren, ouders, deskundigen en ambtsdragers. Ook zijn er boekentips, websites en andere informatiebronnen opgenomen. Op deze manier wil de Jeugdbond de beschikbare kennis delen met ouders en adviezen geven die bruikbaar zijn in de opvoeding.

EigenWijs kan worden bekostigd dankzij de overbetalingen die door abonnees voor dit doel worden gedaan.

876