Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Over EigenWijs

EigenWijs is een magazine voor opvoeders dat twee keer per jaar verschijnt. Op deze manier wil de Jeugdbond kennis van en ervaringen met de jeugd(cultuur) delen met ouders. Eigenwijs wordt beschikbaar gesteld als bijlage bij jongerenblad Daniël. Ieder nummer heeft een thema uit de leefwereld van jongeren. Aan het woord komen jongeren, ouders, deskundigen en ambtsdragers. Ook zijn er boekentips, websites en andere informatiebronnen opgenomen. Op deze manier wil de Jeugdbond de beschikbare kennis delen met ouders en adviezen geven die bruikbaar zijn in de opvoeding.

Thema's

De volgende themanummers zijn verschenen:

Alcohol (2008)
Liefde en seksualiteit (2009)
Bijbellezen (2009)
Muziek (2009)
Geldbesteding (2010)
Vriendschap (2010)
Geloofwaardig. Uitleggen en laten zien (2011)  
Gemeente zijn (2011)
Sociale media (2012)
Gewetensvorming (2012)
Bewegen is gezond. Sport in het gezin (2014)       
Opvoeden voor de Heere. Identiteitsvorming van kinderen (2014)
Studie en werk (2015)
Omgaan met teleurstelling (2015)
Dienen in het gezin (2016)
Opvoeding van pubers (2016)
Huiscatechese (2017)
Zorg voor de schepping (2018)
Bidden en danken (2018)
Omgaan met verschillen (2019)

De nieuwste nummers zijn verkrijgbaar via onze webshop. Voor informatie over of bestellen van oudere nummers, neem contact op.

876