Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Voordelig geven

Het werk onder jongeren is een kwestie van een lange adem. Daarom geven veel mensen jarenlang een gift aan de Jeugdbond. Dat kan eenvoudiger en zelfs met meer opbrengst voor jongeren, zonder dat het u meer geld kost. Als u ons namelijk vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit is een periodieke gift.

Tot 1 januari 2014 moest voor een periodieke gift een notariële akte opgemaakt worden en moest een kopie van het legitimatiebewijs meegezonden worden. Als gevolg van nieuwe wetgeving is dat niet meer nodig.

Uw voordeel bij een periodieke gift

Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer aan de Jeugdbond schenken.

Stel, u zit in het 42% belastingtarief en u schenkt 70 euro per jaar. Met een periodieke gift kunt u uw bijdrage verhogen tot 120 euro per jaar. Vanwege het belastingvoordeel kost u dat nl. nog steeds 70 euro netto. Want u krijgt 42% van 120 euro = 50 euro terug van de belastingdienst.

Schenkcalculator

Om uw persoonlijk belastingvoordeel te kunnen berekenen kunt u de schenkcalculator gebruiken. Zo kunt u precies uitrekenen voor welk bedrag u een periodieke gift wil doen.

Hoe krijgt u dit belastingvoordeel?

U krijgt dit belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen.

  • Download hier het formulier 'Overeenkomst periodiek in geld' 
  • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor u en één voor de Jeugdbond.
    Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken beide.
  • Stuur beide overeenkomsten in een envelop naar Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, afd. periodieke giften, Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden.
    Let op! U hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst te sturen.
  • De Jeugdbond vult op de overeenkomst onder andere enkele codes in, die u t.z.t. moet invullen bij uw belastingaangifte.

U ontvangt het exemplaar voor schenker van deze overeenkomst na verwerking en ondertekening door de Jeugdbond retour. U dient deze overeenkomst goed te bewaren in uw administratie, omdat de Belastingdienst u kan vragen deze te overleggen.

1300