Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Opzeggen abonnement

Wij willen u hartelijk bedanken dat u in de achterliggende periode abonnee was van Daniël. Dat toont uw betrokkenheid bij de Jeugdbond. De Jeugdbond is dienstbaar aan de kerk door jongeren aan het Woord en aan de gemeente te verbinden. Naast gebed zijn we hierin financieel afhankelijk van gemeenten. Ongeveer de helft komt uit collectes, voor de andere helft hebben we u hard nodig. Wilt u erover nadenken om het abonnementsbedrag (deels) om te laten zetten in een gift?

Ik wil Daniël opzeggen en donateur worden

 

Ik wil Daniël opzeggen en mijn bijdrage verhogen

 

Ik wil Daniël opzeggen

1412