Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Jeugdwerk onder spanning

PERSBERICHT – Dinsdag 17 mei 2016

Jeugdbond publiceert het jaarverslag over 2015

Jeugdwerkleiders werken met jongeren in de kerk. Dat is spanningsvol in een tijd waarin kerk en samenleving steeds meer uit elkaar groeien. Die spanning is merkbaar in het contact met jongeren. De Jeugdbond richt zich daarom in haar beleid op de lokale gemeente en de toerusting van jeugdwerkers en opvoeders. Want jeugdwerk vindt plaats in de gemeente.
De Jeugdbond heeft in 2015 ingezet op toerusting in de gemeente. Een onderzoek naar kerkverlating, een project rondom Bijbellezen en een symposium voor opvoeders zijn daar voorbeelden van. Daarnaast ontwikkelde de Jeugdbond een uitgebreide jeugdwerktraining die in verschillende gemeenten gegeven is.
Secularisatie raakt ook de Gereformeerde Gemeenten. Iedereen kent mensen die de kerk verlieten. Jeugdwerkadviseur Sjaak Jacobse deed onderzoek naar kerkverlating en betrok daarbij ook het jeugdwerk in de kerk. Hij publiceerde zijn onderzoek in een brochure met de veelzeggende titel ‘Adieu’.
Een ander thema dat de Jeugdbond hoog op de agenda plaatste, is het lezen van de Bijbel. Meer dan ooit is het nodig om samen met jongeren de Bijbel te openen. Opvoeders hebben daarin een belangrijke rol, om daarin voorbeelden te zijn. Door middel van een symposium en een cursus gaf de Jeugdbond daarin toerusting.
In financieel opzicht was 2015 voor de Jeugdbond geen makkelijk jaar. De inkomsten stonden onder druk, met name door het achterwege blijven van de bijdragen van verschillende gemeenten. Daar tegenover staan positieve ontwikkelingen, waaruit de relevantie van de Jeugdbond blijkt. Het aantal aangesloten verenigingen steeg en ook gingen er meer jongeren mee met een Koers-vakantie. Een lijn die de Jeugdbond graag doortrekt in de komende jaren.


EINDE BERICHT


NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie:
L.A. Kroon, directeur
0348-489948 of la.kroon@jbgg.nl
 

Tip uit onze webshop

KB12

Adieu- Verbinding verbroken?

Deze brochure gaat over kerkverlating...

€ 5

Zoeken

191