Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Oog voor jongeren

PERSBERICHT – Donderdag 12 mei 2017

Jeugdbond publiceert het jaarverslag over 2016


De tijd dat kerkelijk jeugdwerk synoniem stond voor grote landelijke bijeenkomsten voor jongeren, is voorbij. De relatie met jongeren is steeds belangrijker geworden. De Jeugdbond zoekt in een veranderende cultuur naar verbinding met jongeren. Dat blijkt ook uit het jaarverslag dat de Jeugdbond vandaag publiceert.


Het contact met jongeren, het bouwen aan relaties met jongeren en het verbinden van jongeren aan de gemeente en elkaar, vindt vooral plaats binnen de plaatselijke gemeente. De Jeugdbond wil daarin jeugdwerkleiders, kerkenraden en ouders toerusten door middel van training, gesprek en advies.

Het is een goede ontwikkeling dat de zorg voor jongeren door gemeenten wordt opgepakt. Steeds vaker gebeurt dit in kleine groepen, ook binnen de gemeente. Echter, relationeel jeugdwerk vraagt ook om veiligheid en integer met elkaar omgaan. De gemeente moet voor jongeren (en volwassenen) een veilige plek zijn. Aandacht voor veiligheid is daarom welkom.

De Jeugdbond heeft veilig jeugdwerk proactief opgepakt. Binnen de Koers-vakanties is gewerkt aan bewustwording onder alle betrokkenen. Bij deze bewustwording horen randvoorwaarden en gedragscodes, die ook getoetst zijn. Daarmee heeft de Jeugdbond verantwoordelijkheid genomen.

Financieel staat het jeugdwerk onder druk. Inkomsten stabiliseren, terwijl investeringen belangrijk zijn. Toch was in 2016 het financiële eindresultaat gunstiger dan in de begroting was voorzien. Directeur Laurens Kroon: “Dat geeft dankbaarheid. Jeugdwerk is nooit af. Daarin zijn we niet in de eerste plaats afhankelijk van inkomsten, maar allereerst van de zegen van de Heere. De Heere regeert Zijn kerk. Hij heeft beloofd dat het zaad Hem zal dienen, omdat Hij het gedaan heeft. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

EINDE BERICHT

Voor meer informatie:
L.A. Kroon, directeur
0348-489948 of la.kroon@jbgg.nl

Het jaarverslag is te downloaden op www.jbgg.nl/jaarverslag

Zoeken

191