Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Kerkenraad en jeugdwerk

“Eens per jaar zouden ze ons moeten bezoeken, maar we zien eigenlijk nooit iemand van de kerkenraad” verzucht Marloes. Peter deelt een heel andere ervaring: “Vorige maand kwam ouderling Versteeg op de vereniging. Hij vroeg vooraf wat wij van zijn bezoek verwachten. Hij is in gesprek gegaan met jongeren rondom huisbezoek. Het was zo’n fijne open avond. Jaloersmakend!”


Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad

Vertrouwen is het sleutelwoord. Leidinggevenden mogen de vereniging leiden vanuit het vertrouwen dat zij dit op een oprechte en integere manier doen. Zij doen dit niet omdat ze jeugdwerk als hobby hebben, maar doen dit namens de gemeente en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Dit vraagt om goede begeleiding. Marloes uit het voorbeeld voelt zich niet gezien. Natuurlijk, ze weet hoe druk de kerkenraad het heeft, maar ze ervaart geen betrokkenheid op het feit dat zij leiding geeft namens de gemeente.  Dit kan ontaarden in een ‘wij – zij’ sfeer waarbij leidinggevenden en kerkenraad tegen over elkaar komen te staan. Peter ervaart via het bezoek van Versteeg juist dat de kerkenraad betrokken is op jongeren en op leidinggevenden.


10 tips voor een goede begeleiding

  1. Stel vanuit de kerkenraad een vast contactpersoon aan voor de verenigingen. Bij grotere gemeenten kan dit eventueel een contactpersoon per doelgroep zijn.
  2. Werk als kerkenraad een positief kader uit waarbinnen leidinggevenden hun taak kunnen uitoefenen. Wat verwacht u van hen? Welke kaders gelden er? Hoe leggen zij verantwoording af?
  3. Geef als kerkenraad helderheid over de wijze waarop de vereniging bekostigd wordt. Hoeveel budget krijgt de vereniging jaarlijks? Wat moeten zij daaruit betalen en wat betalen ouders of de verenigingsleden? Hoeveel mag het jaarlijkse uitje kosten? Wie is verantwoordelijk voor budgetoverschrijdingen?
  4. Voer als kerkenraad een transparant aanstellingsbeleid. Wie is er aan zet als er een vacature ontstaat? Op welke manier is de kerkenraad betrokken bij de kandidaatstelling? Wat verwacht u als kerkenraad van leidinggevenden qua identiteit, plaats in de gemeente en in het kerkverband?
  5. Werk eveneens een ‘afscheidsbeleid’ uit. Wat kunnen redenen zijn om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan of iemand wel geschikt is om leiding te geven in het jeugdwerk? Op welke manier wordt de leiding van de vereniging hierbij betrokken?
  6. Organiseer minimaal eens per jaar een overleg tussen alle leidinggevenden en de kerkenraad. Hierbij is het een signaal van betrokkenheid als zoveel mogelijk kerkenraadsleden aanwezig zijn.
  7. Gebruik dit overleg voor drie inhoudelijke doeleinden: bezinning, inspiratie en afstemming. Luister samen naar Gods Woord en spreek hier over open. Zet een voor het jeugdwerk relevant thema op de agenda en nodig iemand uit om dit in te leiden. Wissel uit hoe het op de vereniging gaat en stel vragen rondom de doorstroming van leden en de aansluiting van programma’s.
  8. Ken het programma van de vereniging zodat u als kerkenraad mee kunt leven. Doe dit bij voorkeur informeel, maar plan ook een jaarlijks bezoek. Overleg hierbij met de leidinggevenden wat uw bijdrage aan deze avond kan zijn.
  9. Vraag proactief naar hoe het gaat op de verening. Hoe gaat het met de opkomst? Wat vinden de jongeren fijn? Vraag ook naar motivatie van de leidinggevenden en bemoedig hen waar dat kan.
  10. Laat merken dat jeugdwerk gedragen wordt door de gemeente door in het openbare gebed Gods zegen te vragen voor de leidinggevenden en de jongeren van de gemeente. Ook kan dit door hen te bedanken in een gezamenlijke vergadering of hen aan het eind van het seizoen een bedankje te geven.


Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen rondom de begeleiding van verenigingen door kerkenraden? Neem contact met ons op via kerkenraden@jbgg.nl / (0348) 489948

823