Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#8 - Jezus, Overwinnaar

“Welk een glorierijke morgen.
Christus is nu opgestaan.
Hij, Die lag in ‘t graf verborgen,
is er juichend uitgegaan.
En zó heeft die grote Held
‘t rijk van satan neergeveld."

(mevr. Groeneweg – de Reuver)

Dat is Pasen!We lezen nog meer over het wonder en de overwinning van Jezus in het Bijbelrooster.

Sommige hoofdstukken geven duidelijk aan dat Jezus Overwinnaar is over dood, hel en graf.
Ook lezen we dat leerlingen en volgelingen van Jezus de opgestane Overwinnaar op verschillende plaatsen en onder verschillende omstandigheden hebben gezien en gesproken.

Zelfs Thomas, die eerst maar niet kon geloven dat Jezus opgestaan was, mocht door de opstandingskracht van Christus gelovig uitroepen: mijn Heere en mijn God.
Omdat Jezus opgestaan is, zal er ook een lichamelijke opstanding van de doden zijn.
Belangrijk om 1 Korinthe 15 biddend te lezen en het Woord te bewaren in ons hart.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

#7 - Ambten van Christus

Christus heeft drie ambten, lezen we in het Bijbelrooster. In Zijn drie ambten doet Hij Zijn werk als Profeet, Priester en Koning. De Bijbel leert de betekenis van de ambten. Als Profeet leert Christus de weg van de zaligheid. Die Profeet hebben we dus nodig voor ons hart.
      “O, hoogste Leraar der gerechtigheid
       wil mij door Woord en Geest Uw wegen leren.”
Als Hogepriester offerde Hij Zichzelf en is Hij het middel van onze verzoening met God.
        “Dierbare Hogepriester, Die Uw bloed gegeven hebt tot losprijs voor de zonden.”
Zijn Koninklijk ambt bestaat:
a. in Zijn trekken uit de duisternis tot Zijn Rijk van licht;
b. in Zijn Kerk tegen vijanden te beschermen;
c. in Zijn Kerk te regeren door Woord en Geest.
      “O, grote Koning, toon Uw heerschappij van uur tot uur in mijn gehele leven.”
(de dichtregels zijn van Christien de Priester)

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

374