Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#19 - Van Hervorming naar Dankdag

Hervormingsdag en dankdag, twee belangrijke dagen die aandacht krijgen in het Bijbelrooster. We beginnen om het advies van Luther door te geven. Luther zegt: “Lees de Romeinenbrief. Deze brief is het belangrijkste hoofdstuk van het Nieuwe Testament en het allerzuiverste Evangelie. Het is zeker de moeite van een christen waard om de Romeinenbrief niet alleen woord voor woord uit het hoofd te leren, maar ook om er dagelijks mee om te gaan, als met dagelijks brood voor de ziel.”
In de Romeinenbrief komen we de ‘vijf sola’s’ tegen die ons veel te zeggen hebben over de Reformatie. Kunnen we in deze brief ook iets vinden wat met dankdag te maken heeft? Leg dan de betekenis van de vijf sola’s maar naast de Dankdag. Denk: dat is nodig om Dankdag te houden. De
Schrift, genade, geloof, Christus! Want dan krijgt God de eer en de dank in alles. Sola Deo Gloria!


Download het Bijbelrooster met gespreksvragen.

#18 - Jozua

Na de dood van Mozes wijst God Jozua aan om het leiderschap op zich te nemen.
Het is een moeilijke taak, maar God belooft dat Hij met Jozua zal zijn. Verschillende keren spreekt God Jozua moed in. Altijd precies op tijd. Welke tijd? Deze tijd: Ik ben nu gekomen! Nu. Ook als het volk door de Jordaan moet en God een pad voor hen maakt laat Hij zien dat Hij in hun midden is. Nu. Want de ark gaat voorop.
Niemand mag vergeten op welke wonderlijke wijze het volk Kanaän binnenkwam. Daarom worden er twee monumenten opgericht. Eén in het midden van de Jordaan en één aan de overkant. Belangrijk om over na te denken is de geschiedenis van Rachab en het grote wonder van het rode snoer. We lezen niet alleen over wonderlijke verlossing, maar ook over straf op de zonde. Ons tot voorbeeld.

Download het Bijbelrooster met gespreksvragen.

 

374