Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#4 - Schepping bouwen en bewaren

Al d’aard en alles wat zij geeft,
met al wat zich beweegt en leeft,
zijn ‘t wettig eigendom des HEEREN.
Hij heeft z’in haren ochtendstond,
op ongemeten zeên gegrond,
doorsneden met rivier en meren. (Psalm 24:1)

Deze psalm leert ons dat alles van God is. Het staat niet alleen in de Bijbel en in de psalmen, maar ook in de geloofsbelijdenis. Er staat: “Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde”. Wij zijn rentmeester en moeten zorgen voor het bezit van God. In dit Bijbelrooster kun je er iedere dag iets over lezen. De mens heeft een taak van God gekregen, dat lees je in Zijn Woord. Neem de scheppingsopdracht serieus, uit liefde tot de Schepper. Denk elke dag aan het volgende: wat is de opdracht voor mij als het over de zorg voor de schepping gaat?

De grote Schepper aller dingen
ziet, uit het ongenaakbaar licht,
het gans gedrag der stervelingen;
Niets is bedekt voor Zijn gezicht. (Psalm 33:7)

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

#3– Gemeente zijn

Wat leert de Bijbel over: ‘gemeente zijn’? We gaan er over denken aan de hand van het Bijbelrooster.

Het gaat ook over de plaats die jij gekregen hebt in jouw gemeente. De gemeente is in de eerste plaats van Christus, dat leert de Bijbel. In het Bijbelrooster kunnen we ook lezen wat de basis is van het gemeente zijn. En over het oog en hart hebben voor elkaar. Dat betekent meeleven met elkaar, leert Petrus. Wat leert Paulus? Hij leert dat je elkaar moet verdragen. Het hoort echt bij het gemeente zijn.

Als je alle adviezen over het gemeente zijn leest in de Bijbel, krijgt het Woord ‘liefde’ bijzondere aandacht.  In Psalm 133 wordt zelfs met beelden duidelijk gemaakt dat onderlinge liefde in een gemeente een zegen is. Want daar woont de Heere Zelf.
Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den zegen;
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
en ‘t leven tot in eeuwigheid.
 
Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

 

374