Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#15 - Bijbellezen

 Natuurlijk lees je elke dag in de Bijbel, toch? Iemand zei: “Elke dag die we zonder Bijbellezen voorbij laten gaan, opent de deur voor zonde en dwaling”. Dus… Bijbel open. Lezen en leren. Bijbellezen en onderzoeken zoals de mensen in Berea deden. Lees eerst even wat er voorin een Bijbel stond van iemand die in 1838 leefde. Is het ouderwets? Nee, actueel. Schrijf het ook maar voorin jouw Bijbel: 

“Zalf U mijn ogen.
O, Heilige Geest!
Laat mij verhogen,
wat U mij geeft.

Open mijn oren,
door zonde doof,
doe mij U horen
en geef geloof.

Verbreek mijn harte,
o Jezus! leg
in vreugd en smarte
Uw Woord daar weg”.

Dan krijg je een Schat die glinstert van alle kanten.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

 

#14 - Tijd

Wat is tijd? Om daar een antwoord op te krijgen moeten we de Bijbel open doen en het Bijbelrooster volgen dat met het onderwerp ‘Tijd’ begint en eindigt. De eerste dag begint met genadetijd. In Jesaja 55 lees je de betekenis ervan. Je leest verder dat de tijd kostbaar is.
In Éfeze 5 staat een oproep om je kostbare tijd in te vullen zo God dat wil, want de tijd is van Hem.
Jonathan Edwards (1703-1758) zegt: “De tijd van de jeugd is in veel opzichten kostbaar.
Laat de kostelijke dagen en jaren van de jeugd niet voorbij glijden. Maar… zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is”.
Je leest ook in de Bijbel wat de Heere bedoelt met: werk- en rusttijd. Met tijd voor een ander en tijd om te bidden. De Bijbel waarschuwt voor het woord: geen tijd, verloren tijd en het einde van de genadetijd. Denk ook na over de betekenis van: volheid van de tijd.
Tot slot nog een zin van Jonathan Edwards: “De tijd is zo ontzaglijk kostbaar omdat ons eeuwig welzijn afhangt van het gebruik ervan”.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

 

374