Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#12 - Zondag

Zondag, rustdag, een heilige dag, kom op adem op deze dag. Allemaal woorden die ons vertellen over de dag die God gezegend en geheiligd heeft. Allemaal woorden die in de Bijbel en in het Bijbelrooster staan met de bedoeling om ons te leren dat de zondag een dag van afzondering is, een dag van de Heere. Als je zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus leest, staat er niet wat God allemaal verbiedt, maar wat Hij gebiedt op Zijn dag. Het gaat er dus niet om wat er allemaal niet mag, maar wat er allemaal wel mag. Dat lees je ook in de Bijbelhoofdstukken van het Bijbelrooster. Er staat zelfs een zondagspsalm in de Bijbel. Het is Psalm 92. Als je deze psalm leest en zingt, wekt dat misschien een verlangen op om naar Gods huis te gaan, zoals dat in psalm 84 staat. Of zoals David zingt over zijn wens in psalm 27 vers 2. Is zijn wens ook jouw wens?

Zing maar mee:

“Eén ding heb ik met heel mijn hart begeerd
van God de HEERE; ‘k zoek het bovenal
dat ik, zolang mijn leven duren zal,
mag wonen in Gods huis, tot Hem bekeerd.”

(berijming ds. C.J. Meeuse)

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

#11 - Jong in je gemeente

Jong in je gemeente. Dan is dit een speciaal themanummer voor jou. Daar hoort ook een Bijbelrooster bij. Jongere in je gemeente, de Heere roept je. Hij is Dezelfde Die jou al geroepen heeft bij je doop. En Hij roept je nog steeds, ook als jongere in je gemeente. Lees het maar in de Bijbelhoofdstukken die elke dag aangegeven zijn. Jij wordt aangesproken omdat je bij je gemeente hoort. Begin met lezen op de Pinksterdag. Wat is de Heere goed om jou te laten horen dat op de Eerste Pinksterdag de Heilige Geest uitgestort is en nog steeds werkt, ook onder jongeren.  De gemeente is Zijn werkplaats. Houd je aan het Woord dat je in je gemeente hoort. Het is zo goed om jong de Heere te dienen. De Bijbel leert dat het dienen van de Heere tot zegen is voor jezelf en het kan tot nut zijn van je gemeente waar jij een plaats gekregen hebt. Even stil zijn als je over de jonge Samuël leest:

“Toen Samuël hoorde
naar God in zijn jeugd,
rustte hij in Gods glimlach,
was Gods Woord al zijn vreugd.
 

Zo vaak zijn Gods kind’ren
jong gewekt uit de dood.
Vraag naar Hem nu je jong bent:
zoek een Redder in nood.”

Robert Murray MacCheyne

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

374