Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#10 - Roeping

Waar moeten we aan denken bij roeping? Laten we bij de Bijbel blijven en luisteren naar personen die door God geroepen zijn. Ze kunnen je vertellen over hun roeping. Daarom kiezen we hun voorbeelden voor het Bijbelrooster. Het gaat over: de roeping van Abram, Mozes, Samuël, Jesaja en Jeremia. De eerste week lees je over de roeping van personen uit het Oude Testament. De tweede week lees je voorbeelden van de roeping uit het Nieuwe Testament. Daar roept Jezus mannen om vissers van mensen te zijn. Hij roept met kracht: ‘Volg Mij’ en ze volgen Jezus. Allemaal. Je leest ook welke plaatsen Jezus aanwees als werkveld voor Zijn volgelingen, die Hij riep en uitzond met de woorden: Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

#9 - Oorlog en vrede

Laten we met het Bijbelrooster beginnen bij het begin.

Dag 1: Vrede in het paradijs.
Dag 2: Vrede/oorlog.
Dag 3: Oorlog/vrede.

Ga verder en lees eerst het gedichtje van Christien de Priester:

‘De satan kan Gods Kerk in felle haat
vervolgen, ja, hij kan er velen doden.
Maar God regeert en Hij volvoert Zijn raad,
Hij bouwt Zijn Kerk uit heidenen en Joden.
De Zijnen zullen worden toegebracht,
zelfs uit het allerlaatste nageslacht.’

De Heilige Geest werkt nog. De tweede week van het Bijbelrooster lezen we over stromen van zegen, die uitgestort werden op het Pinksterfeest. Dan geen oorlog en geweld, maar liefde en vrede en vrijheid door de Geest.

‘Gods Geest, Die werkte op het Pinksterfeest,
is na zoveel voorbijgesnelde jaren Dezelfde,
Die Hij altijd is geweest…’

O Heilige Geest, werk in mijn hart!

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

374