Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#8 – Gods dag

We lezen van Genesis tot Openbaring over het doel en de invulling van Gods dag. Het doel van God moet alle aandacht hebben. Daar moeten we ons op richten, leert de Bijbel.

Het gaat niet om onze wil op Gods dag, maar om Zijn wil en gebod. Gods wil is dat we na een werkweek een rustdag houden. Dit voorbeeld heeft God Zelf gegeven in Genesis 2.

Op invulling naar Gods opdracht wil Hij Zijn zegen geven. Misschien zijn er wel lezers die de psalmen van Datheen nog zingen. In de berijmde Tien Geboden zingt Datheen:

Arbeid zes dagen en met lusten,
viert de zevenden Gods Woord smaakt;
Want God wild’ op die dag Zelf rusten
van ‘t werk dat Hij hadde gemaakt.

De tweede week van het Bijbelrooster lezen we over de opstandingsdag van de Heere Jezus. Nu onze zondag. Onze rustdag. Het rooster eindigt met het lezen over de eeuwige rust. Een rust die overblijft voor Gods kinderen. Voor eeuwig… Gods dag.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen 

 

#7 - Brieven van Petrus

Zijn de brieven van Petrus belangrijk? Je komt er wel achter als je elke dag het aangegeven Bijbelgedeelte leest. De inhoud is belangrijk voor elke leeftijd, voor elke dag en voor alles wat je meemaakt.

Petrus geeft lessen door. Hij wijst ons op een goed voorbeeld. Hij heeft een apart woord voor jongeren, omdat ze het soms moeilijk vinden gezag te aanvaarden. Hij schrijft ook over de heerlijkheid die wacht voor de gelovigen. Petrus leert duidelijk dat de Bijbel geen sprookje is. Nee, Gods Woord is de Waarheid. Betrouwbaar dus.

Petrus laat Christus schitteren als de levende Steen, de vaste Rots. De vaste Rots is tot zijn behoud en tot behoud van allen die God zalig maakt door het werk van Zijn Zoon.

Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw schauw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

 

374