Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#18 – À Brakel over: Het Woord van God

We luisteren en lezen in het Bijbelrooster over het onderwijs dat à Brakel ons geeft over het Woord van God. À Brakel komt elke dag met een vraag naar jou toe. Hij vraagt: Voor wie is het Woord van God nodig? Hij geeft zelf het antwoord dat je maar moet onderstrepen.

À Brakel zegt: “Iedereen heeft het Woord van God nodig tot geloof en bekering. Zonder Gods Woord komt niemand tot het zaligmakend geloof. Om meer van het geloof te leren is Gods Woord ook nodig, samen met de Heilige Geest”. À Brakel schrijft een mooi voorbeeld. Hij schrijft: “Gods Woord is een stroompje waaruit een schaapje drinkt en een zee waarin een olifant verzinkt”. Hij bedoelt als je weinig uit de Bijbel weet heb je onderwijs nodig, maar ook als de Heere je meer geleerd heeft over de weg van de zaligheid, kun je Gods Woord niet missen. Dus… maak altijd gebruik van Gods Woord!

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

#17 - Sterven

Memento Mori. Deze woorden betekenen: Gedenk te sterven. Of: Denk aan je sterfdag.Deze spreuk komt al voor op zilveren Romeinse bekers. In dit Bijbelrooster kun je elke dag een geschiedenis lezen die over het sterven gaat. Je leest over het sterven van rechtvaardigen, zoals Jakob, Mozes, David. Hun einde was… vrede.
Maar je leest ook over het sterven van onrechtvaardigen. Mensen die geen rekening hielden met het Memento Mori. Hun einde was… eeuwige duisternis.
Je leest ook over het sterven van de Rechtvaardige, de Heere Jezus. Zijn werk hebben we persoonlijk nodig om gelukkig te kunnen sterven. Ons leven is broos en kwetsbaar. We kunnen onverwachts op de grens staan tussen leven en dood. Hebben wij voor onze laatste reis een geldig paspoort waar een lied over zingt?
“Ieder uur, iedere stap brengt ons nader
bij de grens van leven en dood.
Heeft de Heiland uw paspoort getekend
met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot?”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

374