Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#21 - Hoe spreekt God tot jou?

Het Bijbelrooster begint met een vraag. Op een vraag moet een antwoord volgen. Het antwoord staat in de Bijbel. Want God spreekt tot jou in de Bijbel. Hij spreekt ook in de schepping en in blijde en verdrietige dagen.
Maar in het Bijbelrooster gaat het over hoe God in de Bijbel tot jou spreekt. Volg het Bijbelrooster. Is het moeilijk om de stem van de Heere te verstaan? Vraag dan direct of de Heere je oren en je hart opent door het werk van de Heilige Geest. Als dat gebeurt, ga je luisteren zoals je nog nooit geluisterd hebt. Hoor Zijn stem: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden!

Download het Bijbelrooster met gespreksvragen.

#20 - Hoe sprak God vroeger?

In de tijd van het Oude Testament heeft God op allerlei wijze tot de mensen gesproken. God sprak door dromen, door een hoorbare stem, door nachtgezichten, door het lot, door de dienst van een engel, door een praktijkles en soms door een innerlijke stem. Voorbeelden hiervan kun je in het Bijbelrooster lezen.

In Hebreeën 1:1 staat: God voortijds en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.

Wij leven in de laatste dagen. Dat zijn de dagen na Pinksteren tot de wederkomst. In deze dagen spreekt God dus door Zijn Zoon. Wat lezen we in het Woord van God?

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Het staat allemaal in de Bijbel.

Download het Bijbelrooster met gespreksvragen.

 

374