Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#7 - Het is volbracht en Jezus leeft

Het is volbracht
Het is volbracht!
De strijd is nu volstreden.
De bitt’re smart der zonde is geleden,
voorbij is thans de donk’re lijdensnacht.
Het is volbracht!

Over deze woorden gaat het in het Bijbelrooster.
“Golgotha
‘t Is vervulling
‘t Is verzoening.
‘t Is verlossing.
‘t Is volbracht.”
(Isaäc Da Costa)

Jezus leeft!
De Bijbel leert ons dat Jezus gestorven is, daarna begraven, maar Hij is weer opgestaan uit de dood. Je hoeft echt niet te twijfelen aan de opstanding van de Heere Jezus. Jezus leeft! Omdat we de opstanding van de Heere Jezus in onze gedachten moeten houden, lezen we deze week het opstandingsevangelie. Luther zegt: “Het is elke dag Pasen, maar één keer per jaar vieren we het een beetje extra”.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

 

#6 - Jezus, Die geleden heeft

Het Bijbelrooster voor veertien dagen leert ons deze keer over het lijden van de Heere Jezus. Elke dag lezen we een klein stukje hierover. Maar een klein stukje leert ons al heel veel. Stel na elk Bijbelgedeelte deze vraag aan jezelf: Wat heeft Jezus in dit gedeelte geleden? Wees stil en denk: Wat heeft dit gedeelte mij te zeggen? Neem de inhoud mee in je gebed en vraag:
“Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten.
In deze zee verzinken mijn gedachten.”

“Zo heeft Hij aan Gods recht voldaan.
Nu zal Hij vuile zondaars in de plassen
van Zijn gezegend bloed, van zonden wassen.
Nu ziet de Vader hen in Christus aan.”
(Christien de Priester)

“O Liefde, die om zondaars te bevrijden,
zo zwaar wou lijden.”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

374