Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#14 - Tevredenheid en genieten

Tevredenheid is… Genieten is… Lees het Bijbelrooster en luister naar het antwoord uit het Woord van God. De Bijbel leert dat we over de woorden tevredenheid en genieten eerst terug moeten naar het paradijs. Daar was een volkomen tevredenheid en een genieten van elkaar. Helaas werd de tevredenheid en het genieten verstoord door de zonde tegen God. Wat leert de Bijbel verder? Zal er nooit meer tevredenheid en genieten zijn? Nee, door Gods genade lees je iets anders in het Bijbelrooster. Je leest over een tevreden Ruth, Agur en Paulus. Hun geheim? Dat staat in het Bijbelrooster. De Bijbel leert ook dat je mag genieten. Wist je dat je tevredenheid kunt ontwikkelen? Hoe dan? Door de liefde.
Waar liefde woont gebiedt de HEER de zegen;
Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen
en ’t leven tot in eeuwigheid.

Download het Bijbelrooster met de gesprekvragen

#13 - Zelfonderzoek

Er staat veel over zelfonderzoek in de Bijbel. In het Bijbelrooster kun je er drie weken over lezen en leren. Matthew Henry schrijft in zijn uitleg bij Psalm 139: “Heere, U kent mij door en door. U kent mij waar ik ook ben en wat ik ook doe. U kent al mijn bewegingen, mijn zitten, mijn rusten, mijn opstaan om aan mijn werk te gaan (of te gaan studeren). U weet waar mijn hart rust in vindt. U kent mij als ik thuis kom en hoe ik ben in ons gezin of op mijn kamer. U kent al mijn gedachten en mijn plannen. U kent alles van mij.”

Begin nu maar om vragen aan jezelf te stellen. Wie ben ik? Hoe staat het met mijn dagelijks leven? Hoe zijn mijn gedachten? Hoe heb ik mijn tong gebruikt? Wat ontbreekt mij? David geeft je goede raad voor je aan zelfonderzoek begint. Vraag dit aan de Heere:

“Beproef mijn hart en mijn gemoed.
U weet, o God, of kwaad of goed
mijn oogmerk is en wat ik denk,
of ik U liefheb, of U krenk.
Zie, of mijn weg mij schuld zal geven.
Leid U mij naar het eeuwig leven”
(Ds. C.J. Meeuse).

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

 

374