Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#1 – Wie volg jij?

Dat is ook een vraag boven het Bijbel leesrooster. Als je de Bijbelhoofdstukken in het rooster leest zul je erachter komen dat deze vraag van grote betekenis is. Ook voor nu! Nog een keer: Wie volg jij? Ken je het volgen zoals bijvoorbeeld Levi de Heere Jezus volgde? Of denk je gelijk aan Instagramvolgers als het over volgen gaat? We blijven bij de Bijbel. In het Oude Testament lees je waar Mozes voor waarschuwde wat het volgen betreft. Duidelijke taal als je het Bijbelgedeelte van 10 januari leest. Gelukkig wordt er ook gewezen naar een veilige weg. Die weg volgen de Israëlieten als ze door de Jordaan gaan, ziende op de ark. De ark wijst naar Christus. Hij zegt in Johannes 8:12: Ik ben het Licht der wereld, die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Dus er is maar één veilige weg in het volgen. Dat is achter Jezus aan. Als je die weg gaat, geeft Hij zelf een paspoort voor je eindbestemming. Wie volg jij?

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen 

#23 - Maranatha!

Deze woorden krijgen in dit themanummer alle aandacht. Maranatha… Jezus komt! Deze woorden moeten niet alleen aandacht krijgen in één themanummer, maar in heel ons leven. We geven er ook aandacht aan in dit Bijbelrooster. Aandacht voor Jezus’ eerste en Zijn tweede komst. Omdat het heilsfeit kerst in deze weken valt, staan we ook stil bij Jezus’ geboorte. Maar Hij, Die gekomen is, is ook weer teruggegaan naar de hemel.

En vandaar komt Hij terug op de wolken. De tijd is alleen bij de Vader bekend. We horen Zijn stem in de Bijbel en zien de voortekens om ons heen. Waakt! Het gedicht van mevrouw Groeneweg-de Reuver geeft hier mooi woorden aan:

“Heiland, geef mij in mijn hart
U, bij dagen en bij nachten,
in mijn vreugden en mijn smart
uit de hemel te verwachten.
’t Maranatha klinkt alom.
Amen, Heere Jezus, kom.”

Ben je bereid?

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

374