Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#2 - Schepping, jou een zorg?

Al d’aard’ en alles wat zij geeft,
met al wat zich beweegt en leeft,
zijn ’t wettig eigendom des HEEREN.
 Psalm 24:1a

Laten we deze keer eens zingend aan het Bijbelrooster beginnen. Matthew Henry schrijft bij Psalm 24: “Het betekent dat de hele schepping het eigendom van God is. Alles wat wij mogen bezitten of gebruiken is slechts geleend. De hele schepping is onder Zijn oog. Alles is in Zijn hand.”
In het Bijbelrooster lees je gedeelten uit de Bijbel die over de waarde van de schepping gaan. In de tijd van Mozes werden er al voorschriften gegeven over het zorg dragen voor de schepping.
Als God zo’n grote zorg heeft over het werk van Zijn handen, hoe moet onze zorg dan zijn met het oog op Hem?

De Bijbel geeft het antwoord.
De grote Schepper aller dingen
ziet uit het ongenaakbaar licht,
het gans gedrag der stervelingen
niets is bedekt voor Zijn gezicht.
Psalm 33:7a

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

#1 - Looft den Heere! 

 

Looft den HEERE! Dat staat bovenaan in nr. 1 van 2023 van het magazine Daniël. Dus ook in het Bijbelrooster. Je leest over psalmen die vol staan van lof aan God. Neem bijvoorbeeld Psalm 111.
De dichter van deze psalm zingt: “Ik zal de Heere loven met heel mijn hart.”
Wat zou dat voor een hart zijn? Een oprecht hart. Met zo’n hart heeft de dichter leren loven door het werk van de Heilige Geest.
Dan wordt het een loven met vreugde, zoals je dat ook in andere psalmen en Bijbelgedeelten leest.
Simeon was zo iemand die met zijn hart God loofde, toen Hij de Heere Jezus in zijn armen hield.
Door het geloof zag Simeon Gods zaligheid in het Kind. Dan kun je loven.
Op een andere plaats in de Bijbel wordt de Heere zingend geloofd:

                            Prijst de Heer’ met blijde galmen,

                            Gij mijn ziel hebt rijke stof.

                            ‘k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen

                            vrolijk wijden aan Zijn lof.

Dit wonder is ook in 2023 nog te leren, om Jezus’ wil.

                            Looft den HEERE! Halleluja!

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen.

374