Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#17 - Geloof Hoop Liefde

Wat is geloof? Wat is hoop? Wat is liefde?
In het Bijbelrooster lees je er voorbeelden van die het waard zijn om te overdenken. De eerste paar dagen gaat het over geloof. Daarna over hoop. En de laatste paar dagen over liefde. Weet je wat de meeste is van deze drie? Dat leert de Bijbel. Het staat in 1 Korinthe 13 vers 13. Er staat: En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde.

Je leest ook over het geloof van Mozes, de hoop van David. En niet te vergeten de opzoekende zondaarsliefde van de Heere Jezus, de goede Herder.

“Dat wij aan de Herder de zonden gaan klagen.
Hem smeken om redding, een blik op Zijn kruis.
Dan zal Hij ons vinden, ons voeden en dragen
En eenmaal ons brengen bij Hem, veilig Thuis.”

Mevr. Groeneweg-de Reuver

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

#16 - Jezus spreekt met macht

Vele stemmen op de aarde.
Vele stemmen in ons hart.
Overstemmen wat van waarde
voor ons is; ’t maakt ons verward.

Daag’lijks klinken ons in d’oren
al die stemmen, luid en slecht.
Opdat wij niet zullen horen
naar wat Jezus tot ons zegt.

Leren wij eens stil te luist’ren
naar de nodiging van Hem.
Die Hij in ons hart wil fluist’ren
met Zijn liefdevolle stem.

Rust en vrede wil Hij geven.
Als Hij zegt: ‘Kom toch tot Mij.
Door het offer van Mijn leven
maak Ik van de zonde vrij.’

Heere, dat ze zwijgen zullen,
al die stemmen in ’t gemoed.
Kom Gij onze harten vullen
met Uw stem, oneindig zoet.

Leer ons vurig U te minnen
door Uw Goddelijke kracht.
O, Uw stem zal overwinnen.
Als Gij spreekt, is het met macht.

Download het Bijbelrooster met de gesprekvragen

 

374