Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#19 - Geld

Een Bijbelrooster over geld. Waarom? Omdat de Bijbel ons zoveel over geld leert en over hoe we ermee om kunnen gaan. Dus… geld… Bijbel open. Bovenaan staat de Bijbelse les dat God Bezitter is van alles. Dus ook van ons geld, wat eigenlijk het bezit van God is. Wij mogen het lenen. Als je het Bijbelrooster volgt, lees je over personen die beseften dat ze rentmeester waren, ook over hun geld.
Als ze naar hun geld keken, dachten ze: we mogen het lenen, laat ik er mee omgaan zo God het wil.
Op andere plaatsen lees je over personen en hun hebzucht. Bij hen ging het alleen over: halen, hebben en houden. De geschiedenis van Zacheüs leert ons wat er gebeurt met je geld als de Heere Jezus de hoogste plaats krijgt in je leven. Hetzelfde zien we in het voorbeeld van Maria. De liefde tot Jezus komt uit haar hart wat boven haar geld staat. Dan verandert halen, hebben, houden in: geven. Zoals de weduwe in Markus 12.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

#18 - Leven in twee werelden

Speelt het leven in twee werelden wel eens een rol in jouw leven? Dat was wel het geval in het leven van Esther. Het Bijbelboek Esther leert het ons. Daarom nemen we dit Bijbelboek helemaal door deze keer. Dan kom je erachter dat de wereld van Esther en de wereld waarin wij leven echt wel met elkaar te maken hebben. De Bijbel geeft aan hoe Esther in twee werelden terecht kwam. Je leest over haar moed, vertrouwen en geloof. Met de hulp van haar God bleef ze trouw aan Hem en mocht ze getuigen in een ongelovige omgeving. Esther heeft een boodschap voor ons allemaal die verrassend actueel is.
Je hoort haar als het ware de woorden van psalm 143:10 zingen.
“Leer mij, mijn God, mijn hele leven
Uw welbehagen eer te geven;
maak mij genegen tot Uw wil
Breng, door Uw goede Geest gedreven,
mij in een land, gerust en stil.”
(berijming ds. Meeuse)

 Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

374