Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#22 - God bestaat

Ja, God bestaat echt. God laat het Zelf zien in al Zijn werken. Daarom begint het Bijbelrooster bij Genesis 1. In Genesis 1 lees je over Gods schepping, het kunstwerk van hemel en aarde. Watson schrijft: “Wie denkt dat het werk van de schepping niet door God is tot stand gebracht, is net eender alsof wij zouden denken dat een prachtig landschap geschilderd zou zijn met een penseel, zonder de hand van een kunstenaar.” Niet voor te stellen.Zo is het ook niet voor te stellen dat iemand denkt dat God niet bestaat. Lees verder en volg het Bijbelrooster. Leg naast elk hoofdstuk uit de Bijbel de woorden: God bestaat. Nog een keer Watson: “Gods voorzienigheid is de koningin van de wereld (…) Als God de wereld niet zou besturen zou alles in verwarring raken.” De tweede week volgt advent en lezen we over Gods genade in de Heere Jezus. God bestaat, anders had Hij Zijn Zoon niet kunnen geven tot Redder van verloren zondaren. God bestaat! 

“Barmhartig is de HEER en zeer genadig,
schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig;
de HEER is groot van goedertierenheid.”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

#21 - Week van het leven

God beschermt 

Hoe beschermt God? Waar, hoe en wie beschermt Hij? Dat kun je allemaal in de Bijbel lezen. Doe de Bijbel maar open, dan lees je elke dag over een andere bescherming als je het Bijbelrooster volgt.De omstandigheden zijn elke keer anders, maar God, de grote Beschermer verandert niet. In de tijd van de Bijbel niet en nu nog niet. Lees zo lang tot je er op het laatst van gaat zingen:

“Hij, die op Gods bescherming wacht,
wordt door de hoogste Koning
beveiligd in de duist’re nacht,
beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God zo goed als groot
voor hen, die op Hem bouwen.
Mijn burg, mijn toevlucht in de nood,
de God van mijn betrouwen” (Psalm 91:1).  

Wie is dus de beste Beschermer? Het staat niet alleen in Psalm 91, maar zing Psalm 121 ook nog maar: “Mijn hulp is van de HEER alleen”. Van de grote Beschermer.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

374