Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#8 - Esther

De geschiedenis van Esther is een bekende geschiedenis. Toch is het goed om elke dag een stukje uit deze geschiedenis te lezen. Het boek Esther is genoemd naar de hoofdpersoon, een Joods meisje dat door Ahasveros, de koning van Perzië, tot koningin verkozen wordt. Esther 1 en 2 beschrijven hoe Esther koningin wordt. In Esther 3 lees je het plan om de Joden uit te roeien. In Esther 4-10 lees je hoe Esther haar volk weet te redden. Opvallend aan het boek Esther is dat je de Naam van God niet tegenkomt. Maar Gods zorg voor het Joodse volk blijkt wel duidelijk. De Heere waakt over Zijn volk, omdat Christus uit Israël geboren zal worden. De zorg van God over dit volk noem je de rode draad die door deze geschiedenis loopt. Probeer die te ontdekken onder het lezen.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

#7 - Bouwers in de Bijbel

We doen de Bijbel open en zoeken naar bouwers in de Bijbel. Het Bijbelrooster wijst je de weg naar verschillende bouwwerken, hun bouwplannen en de uitvoering ervan. In het Bijbelboek Nehemia lezen we over biddend bouwen en de raad die Nehemia geeft voor en tijdens het bouwen. Raad, ook voor bouwvakkers van nu. Maar de Bijbel leert ons ook over een wijze en een dwaze bouwer. En je leest over het bouwplan van de rijke dwaas. Bij het bouwen is veel bouwmateriaal nodig. Maar het allerbelangrijkste is de zegen van de Heere lezen we in Psalm 127. Het hemels Jeruzalem heeft ook een Kunstenaar en Bouwmeester, het is God. 

Lees maar in Hebreeën 11:10 wat Abraham verwachtte. 
Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is. 
“Welzalig, HEER, die op U bouwt 
en zich geheel aan U vertrouwt.” 

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

374