Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#13 - Belijdenis doen
 

Belijdenis doen. Daar gaat het over in het Bijbelrooster. Sommige dagen lezen we over belijdenisteksten. Andere dagen weer over belijdenispsalmen. Misschien zit jij wel met de vraag: Zal ik belijdenis doen of (nog) niet? Verdiep je dan in het spoor dat de Bijbel aanwijst en in de leer van de kerk. Totdat je ‘ja’ klinkt voor de Heere en de gemeente. Mevrouw Groeneweg-de Reuver heeft een gedicht gemaakt over het uitspreken van het ja-woord bij het doen van belijdenis van het geloof.

“‘k Heb ‘ja’ geantwoord op de vragen.
‘k Heb bevend ‘ja’ gezegd, o God.
Leer mij U altijd te behagen
en wil mij in mijn zwakheid dragen,
als ik er soms om word bespot.

Leer mij altijd Uw Naam belijden
en niet alleen deez’ ene keer.
Help me de goede strijd te strijden.
Wil door Uw Heil’ge Geest mij leiden,
opdat ik leve tot Uw eer.”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

#12 - Hier spreekt God

Waar spreekt God? De Bijbel geeft het antwoord en je kunt er ook over lezen in het Bijbelrooster.
De dichters van de psalmen nemen je mee naar het huis van God. Ze laten je horen welke boodschap God voor jou heeft in Zijn spreken. God spreekt elke zondag in de kerk:
“Ik ben de HEERE uw/jouw God. Kom, luister naar Mijn stem.”
Het spreken gaat verder: “Kom, jongere, blijf niet weg. Ik heb een belofte voor jou (Psalm 22). Wees gehoorzaam aan Mijn spreken. Ik spreek over opzoekende zondaarsliefde”. God spreekt over het werk van Zijn Zoon, de Goede Herder. Het Bijbelrooster eindigt met Zijn werk. Dit is Zijn werk: Hij zoekt en zegt: Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één Herder. Kom, ga mee en luister naar Zijn spreken.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen 

374