Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#15 - Paulus in actie

Er is veel over Paulus te schrijven. Over al zijn werk lees je in het Bijbelrooster. Hij schrijft over zijn bezoeken en persoonlijke contacten in verschillende plaatsen.

Vanzelf kom je dan veel namen tegen. Maar één Naam schittert boven alles uit. De Naam van Jezus, waardoor een verloren zondaar weer met God verzoend kan worden. Paulus wil in geen andere naam roemen.

Hij geeft door wat hij eerst zelf van de Heilige Geest heeft ontvangen. Hij zegt: Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welken de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld (Gal. 6:14).

Paulus in actie. In een heilige actie. Gericht op de drie-enige God. Dat is tot eer van God en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen.

 

#14 - De Bijbel… gebruiken, lezen en leren

Wat gebruik je veel dingen op een dag. Het Bijbelrooster begint bij het belangrijkste.

De Bijbel… gebruiken, er elke dag in lezen, om er uit te leren. Want de Bijbel, het Woord van God, is een middel tot onze zaligheid. Houdt aan in het lezen. Onderzoekt de Schriften, met een biddend hart. Toen de Heere Jezus op aarde was, gebruikte Hij de Schriften als wegwijzers om de mensen te leren. Deze wegwijzers staan er nu voor ons! Laat je door Hem de weg wijzen vanuit de Bijbel.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen.

 

374