Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#2 - Ruth Bryan en haar Bijbel


Ruth Bryan kon niet zonder haar Bijbel. Jij ook niet? Nee toch? Ruth kreeg veel onderwijs van de Heere. Jij ook? Altijd er om vragen! Ruth leerde zelfs van de verschillende bomen. Het staat in één van haar boeken die ze geschreven heeft. De titel is: Koren van Boaz’ akker. Wil je weten wat Ruth van de bomen geleerd heeft? Als je het Bijbelrooster volgt, kun je het lezen en er ook van leren. Zeker als je de vragen elke dag naast het Bijbelhoofdstuk legt.

Ruth Bryan was ook een wijze vrouw. Ze kreeg veel licht van de Heilige Geest om raad te geven aan anderen, ook aan jongeren. Je kunt dit de tweede week in het Bijbelrooster lezen. Ze leefde van 1805-1860 maar haar raad voor jou klinkt nog net zo helder als toen, omdat… het uit de Bijbel komt en dus raad van God is. En God is eeuwig Dezelfde.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen
 

#1 - De levensreis van Jozef
 

Iedereen maakt een reis door het leven. Een levensreis dus. In de Bijbel lezen we ook veel over levensreizen. We staan stil bij de levensreis van Jozef.
Je kunt er zelfs van zingen:

“‘t Was Jozef, door God uitverkoren.
Tot slaaf verkocht, scheen hij verloren.
Hij kwam in de gevangenis;
geboeid leed hij veel droefenis,
maar op Gods tijd werd ‘t woord vervuld
dat in zijn dromen lag verhuld”
(Psalm 105:10 berijming ds. Meeuse).

Jozef heeft veel meegemaakt op zijn levensreis. Maar God had er Zijn bedoeling mee, dat lees je in het Bijbelrooster. We kunnen er van leren als we Jozef volgen op zijn reis door het leven.

Alles wat hij meemaakte waren schakels in Gods leiding met hem. Maar gelouterd kwam hij uit zijn lijden. Dominee Knap schrijft: “Alles wat Jozef meemaakte waren hamerslagen om zijn troon te timmeren”. Deze woorden zul je beter begrijpen als je deze weken het Bijbelrooster volgt. Dus… doen!

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

374