Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#1 - 75 jaar Daniël

Verleden… heden… toekomst. In Psalm 119 vers 90 staat: Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Hebben deze tekstwoorden iets met het Bijbelrooster te maken? Alles. Kijk eens wat er boven het Bijbelrooster staat. 75 jaar Daniël. Zo lang bestaat dit blad dat je nu in je handen hebt al. Is dat geen bewijs van Gods trouw? Gods trouw heeft het behoud van jongeren op het oog. Gods trouw opent de woorden van Gods genade. Hoe dan?
Volg het Bijbelrooster dan ga je de betekenis ontdekken (vraag om het licht van de Heilige Geest).
Dan lees je kernwoorden die 75 jaar geleden ook een rol gespeeld hebben bij de oprichters van Daniël. Kernwoorden zijn: Eén Naam, opdracht, inscherpen, doorgeven, bevel en belofte. Allemaal woorden die in het verleden onderstreept werden, in het heden nog eens benadrukt en in de toekomst niet zullen veranderen. Omdat God getrouw is, zal Zijn werk doorgaan.
“God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig Zijn verbond gedenken.”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

#23 - Gods belofte wordt heerlijk vervuld

Kerst
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Het Bijbelrooster geeft aan wat er vóór de vervulling van Gods belofte gebeurde. Daarna komt de vervulling zelf. De vervulling waarvan gezongen is door Maria, Zacharias en Simeon. De vervulling waarvan gezongen is door de engelen in de nacht van Jezus’ geboorte. De vervulling van Gods belofte waar we ook nu nog over horen.

“God heeft Zelf Zijn Zoon gegeven
als de Weg tot eeuwig leven.
Daartoe werd Hij in de tijd
als een Kind op aard’  geboren.
Steeds weer mogen wij het horen:
In Hém is de zaligheid.”

Dit is ook een roepstem die we in het jaar 2020 hebben mogen horen. Deze roepstem en uitnodiging gaat mee over de grens van het jaar 2020 naar het jaar 2021.

“Vlucht tot Hém met vurig smeken.
Wil mijn harde hart verbreken,
red, om Jezus’ wil, ook mij.
Ja, vlucht tot en vertrouw op Jezus.”
De gedichten zijn van Christien de Priester.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

374