Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#23 – Jezus

Dit Bijbelrooster gaat over de heenwijzing naar de kerstgeschiedenis en het wonder van dit heilsfeit.

Dan moet er één Naam schitteren. De Naam: Jezus. Hij moet alle aandacht krijgen in het Bijbelrooster op het Kerstfeest en in ons leven. Zie op Hem! Op Jezus, de Zoon van God, de Koning, de Verlosser, het Licht en het Leven, de Zaligmaker.

Kan het met minder om zalig te worden? Nee.
Moeten we soms zelf nog iets aan onze zaligheid toevoegen? Nee.
Jezus is volkomen genoeg voor een volkomen zondaar. Ja!
Zie op Hem! Elke keer als je een Bijbelhoofdstuk leest.
Ga zo het oude jaar uit en begin in het nieuwe jaar met het zien op Jezus.
Buig voor Zijn onderwijs dat Hij dagelijks geeft vanuit Zijn Woord.
Heere, zegen Uw Woord aan ons hart.
 
Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

#22 – Profetieën over Jezus

Als we bovenstaande zin lezen begrijpen we dat het Bijbelrooster deze keer uit de profeten gekozen is. Profeten die allemaal over de komst van de Heere Jezus hebben geprofeteerd. De ene profeet schrijft over Zijn namen. Een andere profeet schrijft over het werk van de komende Verlosser. Weer een andere profeet wijst de geboorteplaats van de Heere Jezus aan.

De profeet Jesaja laat horen: Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Alle profeten leren: de verlossing komt uit de eeuwigheid van God. Van buiten de mens. In Zijn grote barmhartigheid belooft God een Redder. Een Licht tot vrede. We denken er aan in de adventstijd.

“Voor hem die dwaalt in duisternis,
die in de schaduw van de dood
gezeten is, verschijnt gewis
dit Licht tot vrede. God is groot!” (ds. C. Meeuse)
 
Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen
374