Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#4 - Engelen

Heb je soms vragen over de plaats en de taak van de engelen? De Bijbel geeft het antwoord. Daarom lees je deze keer een Bijbelrooster over engelen. De Bijbel leert dat het aantal engelen ontelbaar is. Daniël heeft het over duizendmaal duizenden en tienduizendmaal tienduizenden. In de geschiedenis van Elia lezen we over de taak van één engel.

Ook in de geschiedenis van de apostelen komen vaak engelen voor. God stuurde ze naar zijn knechten om hen te bemoedigen en te zeggen dat ze door moesten gaan met hun werk nadat ze bevrijd waren uit de gevangenis. Je leest ook welke taak een engel had in het leven van Paulus. En in het leven van de Heere Jezus komen ze ook voor. Hebben de engelen ook nu nog dienst?

Ja, want: 

Des HEEREN engel schaart
een onverwinb’re hemelwacht
rondom hem, die Gods wil betracht;
dus is hij wél bewaard.

Psalm 34:4 (berijmd)

Download het Bijbelrooster met gespreksvragen.

#3 - Zelfbeheersing

Beheers je! Hoor je deze uitdrukking wel eens? Of misschien wel vaak? Beheers je! Dan gaat het dus over zelfbeheersing. Weet je dat er veel wijze lessen in de Bijbel staan die ons leren wat zelfbeheersing is? Je kunt ook zeggen: die ons leren om ons eigen gedrag in de hand te houden. Hier lees je een mooi voorbeeld over in het leven van Jozef. Er staan helaas ook andere voorbeelden in de Bijbel. Neem het voorbeeld van Simson. Dat is tot waarschuwing. Als je alle Bijbelhoofdstukken rustig leest en overdenkt, komt er een wijze les naar je toe. Deze les: je hebt de Heilige Geest nodig om naar de wil van de Heere zelfbeheersing een plaats te geven in je leven. Moeilijk? Denk aan de woorden uit Psalm 25 vers 4:

Wie Hem need’rig valt te voet
zal van Hem Zijn wegen leren.

Download het Bijbelrooster met gespreksvragen.

 

374