Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#18 - Herinnering aan een rechtvaardige

Het themanummer van Daniël gaat over Petrus Immens. Petrus Immens was een rechtvaardige. Het was in zijn leven recht gemaakt tussen God en hem, door het werk van Jezus. De Heere Jezus was alles voor hem geworden.

Hij maakte het volgende gedicht. Lees het als een herinnering aan hem voor jou:

“‘k Mis alles als ik Jezus mis;
Hij is mijn Licht in duisternis.
O mocht mijn zangtoon hoger rijzen!
Zijn kruis, Zijn lijden en Zijn dood
doen mij Zijn eeuw’ge liefde prijzen,
en juichend zingen: God is groot!”

Zo doe Hij ook aan mij. Over deze dingen kun je ook lezen in het Bijbelrooster. Woorden van rechtvaardigen die ze achtergelaten hebben als een geur van Christus. Volg hun spoor en adem de geur in.

“Wie Jezus op Zijn herdersstem,
wil volgen door ’t geloof in Hem,
zal veilig ’t hemelpad bewand’len.
Hij leidt getrouw; in ’t bang verdriet
begeeft Hij toch Zijn volgers niet”
- Petrus Immens

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

 

#17 - Stille tijd

De Bijbel geeft richting aan om stille tijd te houden. Wat is de richting? Volg het Bijbelrooster en je zult lezen dat je op veel verschillende manieren stille tijd kan houden met een open Bijbel en gevouwen handen. Dus… lees de Bijbel, bid elke dag. David hield stille tijd in de natuur. Dat kan ook. Maar je leest ook over stille tijd in de binnenkamer.

Wil je weten wat het geheim van Daniël was in zijn stille tijd? Lees. Sálomo geeft zoveel onderwijs over stille tijd dat het de moeite waard is om dat rustig te lezen en te overdenken. Van het voorbeeld van de Heere Jezus kan je natuurlijk het mooiste leren.

Stil… Wees helemaal stil in je stille tijd. Maar je mag wel zingen, dat deed David ook.

“Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen.
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.
Ik zal geen grote wank’ ling vrezen.”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

 

 

 

374