Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Uw testament

Veel mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kan worden vastgelegd aan welke doelen zij iets willen nalaten.

 

Als u gaat denken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de Jeugdbond. Als u overweegt om de Jeugdbond te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament. U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de Jeugdbond als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden. 

 

U kunt de Jeugdbond op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling. 

 

Legaten 

U laat de Jeugdbond een legaat na.  

Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

Voorbeeldtekst van een legaat is: 

‘Ik legateer aan de vereniging Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, statutair gevestigd te Woerden, kantoorhoudende te Woerden, Houttuinlaan 7 (postcode 3447 GM), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40465197, een bedrag in contanten, ter waarde van ... procent (…%) van het saldo van mijn nalatenschap’ of: een bedrag in contanten van  ...euro (€...). 

 

Erfstellingen 

U benoemt de Jeugdbond als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de Jeugdbond tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat de Jeugdbond, samen met eventuele anderen erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft. 

 

Voorbeeldtekst van een erfstelling is: 

‘Ik benoem tot mijn erfgenaam: de vereniging Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, statutair gevestigd te Woerden, kantoorhoudende te Woerden, Houttuinlaan 7 (postcode 3447 GM), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40465197, voor  ...e  gedeelte van mijn nalatenschap’.  

 

Notaris 

Een testament laat u opmaken door een notaris. U kunt iedere notaris benaderen voor het opstellen van uw testament. 

 

Vragen 

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de Jeugdbond.

1302