Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Geef een gift

Het werk voor en met onze jongeren vraagt steeds meer inzet van de Jeugdbond. Dat doen we van harte, maar vraagt ook om meer financiële steun. Mogen wij op uw en jouw betrokkenheid en financiële steun rekenen? 

Overmaken
Maak uw gift over op NL95 INGB 0002361133 t.n.v. Jeugdbond Ger. Gem. te Woerden o.v.v. 'gift'.

Is uw gift bedoeld voor de Jeugdwerkactie Bijbel binnen bereik? Dat kan via de website van de Jeugdwerkactie: https://www.bijbelbinnenbereik.nl/doneer/
 

Direct overmaken via Ideal
Middels het onderstaande formulier kunt u uw gift direct via Ideal overmaken.Wilt u meer doen? Word donateur!

1299