Annuleren

Zoek hier binnen onze website

07 sep 2024Geen reacties

Zin-in 'Rechtvaardig zijn'

IMG_1788w

Spreker: Ds. M.H. Schot

Volgens HC Zondag 23 zijn we alleen door een waar geloof in Jezus Christus rechtvaardig voor God. Niets anders dan het kleed van Zijn gerechtigheid bedekt de schuld. Als God jou in Christus aanziet, ben je rechtvaardig – ook al klaagt je geweten je aan dat je tegen álle geboden Gods gezondigd en geen daarvan gehouden hebt; ziet Hij je aan buiten Christus, dan ben je een vuil en verdoemelijk zondaar – ook al doe je er álles aan om jezelf op te knappen en voor God aangenaam te maken. Levensbelangrijk om te schuilen achter Hem!

De christen is tegelijkertijd rechtvaardige én zondaar; een twee-mens. “We hebben geruild”, zei Luther: “nu heb ik Christus’ gerechtigheid en Hij heeft mijn zonden”. Hoe noodzakelijk is het om – door de band van het geloof – als rank met Christus, de ware Wijnstok, voortdurend verbonden te zijn en levenssappen te trekken uit hem! Dat is: sterven aan jezelf en opstaan in een nieuw leven. “Als ze op m’n hart kloppen en vragen: woont Maarten Luther hier? Dan zeg ik: nee, hier woont Jezus Christus; Maarten Luther is al 1500 jaar geleden gekruisigd”. De gelovige moet in Christus zijn en Christus in de gelovige (Joh. 15:4). Indien iemand in Christus is: nieuwe schepping! “Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.” (2 Kor. 15:17).

Tijdens deze avond denken we dus na over de noodzaak om in Christus te zijn, de rol van het geloof en de vruchten van het nieuwe leven.

Datum : D.V. zaterdag 7 september 2024
Locatie : Gereformeerde Gemeente in Wageningen
Spreker : N.T.B.
Tijd : 19.30 (livestream start om 19.15 uur)
Kosten : € 8
817