Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#04 - Waar is het lam?

emmaus_lam_van_god.jpg

Lezen: Genesis 22:6-13

Zwijgend lopen ze de berg op. De vader heeft een mes en het gereedschap om vuur te maken. Zijn zoon draagt het hout. De vader loopt al drie dagen rond met de gedachte dat hij straks zijn enige zoon moet offeren. De zoon weet dat niet. Hij weet dat ze een offer voor de Heere gaan brengen. Hij weet dat dit nodig is. Zo wil God gediend worden en zo alleen is er verzoening mogelijk met de Heere.

Maar, daar is wel een lam voor nodig.

“Waar is het lam?” “God zal Zelf voor een lam zorgen”. Abraham spreekt hier profetische woorden tot Izak, zijn zoon. Inderdaad, God zorgde voor een lam in de plaats van Izak. Izak hoefde niet geofferd te worden. Izak zag hoe een ram zijn plaats innam.

Letterlijk zegt Abraham: “God ziet het lam voor Zich”. Dit lam, in de plaats van Izak, wijst naar Jezus, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.

Luther zegt: “De zonde kan maar op twee plaatsen zijn. Of ze is bij jou, waar ze bij jou aan de nek hangt, of ze is bij Christus, het lam van God. Als de zonde bij jou op de rug ligt, dan ben je verloren; als ze echter bij Christus is, dan ben je vrij en word je zalig.”

Izak niet. Het lam wel. Gods kind niet, Jezus wel. Dát is een goede ruil. Wij ruilen het liefst op gelijke voet. Jij evenveel als ik. Maar deze ruil is ongelijk. Hij neemt de zonden en gaat er de dood mee in. Jij krijgt zijn genade én het eeuwig leven. Een ongelijke ruil! Hoe groot is Gods genade voor zondaren.

Als jouw zonden nog bij jou zijn, ben je verloren. Als ze op Jezus liggen, heb je vrede en blijdschap

Luister naar de podcast

#04 - Waar is het lam?

1178