Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#07 - Wie luistert?

emmaus_07.jpg

Lezen: Exodus 2:23-25

Luistert er eigenlijk wel iemand als jij tot over je oren in de problemen zit? Soms kun je dat gevoel hebben. Niemand hoort mij, terwijl je het zou willen uitschreeuwen. En misschien doe je dat ook wel echt. Maar wie hoort je?

De mensen van Israël roepen ook. Ze huilen en schreeuwen. Maar heeft het wel zin? Jozef, de onderkoning die Egypte te eten gaf, was gestorven. De farao van toen ook. Uit het geheugen verdwenen. Niemand dacht er meer aan. Het volk groeide en groeide. En de angst daarvoor leidde tot onderdrukking. Niets nieuws onder de zon, want zo reageren mensen heel vaak. Angst leidt tot slechte dingen.

De mensen van Israël lijden eronder. Dit is zo zwaar. Denk je eens in! En waar is hun God? Dacht God eigenlijk nog wel aan hen? Waar is de God van Abraham, Izak en Jakob? Hij zou hun nakomelingen toch het beloofde land geven? Hij kan het allemaal wel beloofd hebben, maar dat is al zo lang geleden. En Hij lijkt wel opgehouden te bestaan.

Maar, heb je het gehoord? Bij het lezen van de Bijbel zijn de details vaak veelzeggend. Israël schreeuwt, roept, huilt, maar zij lijken de Heere óók te zijn vergeten. Compleet weg uit hun geheugen.

En dan lees je iets dat echt ontzettend mooi is. Bemoedigend ook, voor jou, als je het uitschreeuwt, zonder dat je het idee hebt dat iemand luistert. Het geroep en geschreeuw klimt – letterlijk – op tot God. Hij hoort het. God denkt aan Zijn verbond. Het volk is Hem vergeten, maar Hij is hen helemaal niet vergeten. Hij is de belofte ook niet vergeten, want Hij heeft een plan met dit volk.

Het allermooiste vind ik nog dat er staat dat God de mensen van Israël zag, en hen kende. Ja, dat zijn de kinderen van Abraham, Izak en Jakob. God kent hen als Zijn kinderen. Hier kijk je in Gods hart. Het ráákt Hem. Denk maar aan Jezus, Die vol ontferming was over de mensen.

God leek wel doof, maar Hij komt in actie, want wat Hij zegt doet Hij ook.

Heb jij je problemen al aan God verteld? Roep maar, schreeuw maar… Hij luistert!

1178