Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#10 - Zie op Jezus

emmaus_10.jpg

Lezen: Numeri 21:4-9

Kun jij je voorstellen dat het volk Israël er helemaal klaar mee is, daar in de woestijn? Ik wel. Wij doen altijd een beetje negatief over het volk in de woestijn. Ze klagen, ze mopperen. Het is ook nooit goed… Nou, ik zou onszelf wel eens willen meemaken, jaren trekkend door een woestijn, levend van manna en kwakkels.

Ze zijn boos op Mozes. “Waarom hebt u ons uit Egypte hier gebracht?” Maar wacht eens. Mozes had hen toch niet uit Egypte verlost? Dat had de Heere gedaan. Ze zijn dus boos op God en reageren dit af op Mozes, Zijn knecht.

Ik vind het zo begrijpelijk. Jij niet? Het is lekker makkelijk om vanuit je luxe en welvaart deze mensen te veroordelen. En toch zie je dat God hard ingrijpt. Hij stuurt dodelijk giftige slangen. Er sterven veel mensen. God neemt de zonde dus heel serieus. Dat blijkt uit deze straf.

God heeft zo ontzettend veel voor dit volk gedaan. En trouwens, de reden dat ze zo lang door de woestijn dolen, ligt toch niet bij God. Het was hun ongeloof, hun zonde. Ongelooflijk hardleers, ontevreden is dit volk, maar wij zijn kopietjes van hen.

God grijpt hard in. Dat moet ook. Zo alleen komt het volk tot inkeer: “Wij hebben gezondigd”. En dan zorgt God ook voor redding en genezing. Een koperen slang en je hoeft er alleen maar naar te kijken.

Jezus heeft deze geschiedenis op Zichzelf betrokken. Tegen Nicodemus zei Hij: “Die slang, dat is een beeld van Mij. Want zoals de slang verhoogd werd, zo moet Ik óók verhoogd worden, opdat ieder die in Mij gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.” Je wordt vandaag uitgenodigd, door God: “Je hebt een dodelijke ziekte, jouw zonde. Maar Ik heb tegengif.” Je hoeft er geen wereldreis voor af te leggen. Zie op Jezus, op Hem alleen. Geloof dat Hij alleen je kan behouden. Roep tot God. Bid om geloof. Klamp je aan Jezus vast. Geloof dat dit je redding is.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

1178