Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#17 - Witter dan sneeuw

emmaus_17.jpg

Lezen: Jesaja 1:16-18

Laatst zei een jongere tegen mij: “Als ik aan het einde van de dag de balans opmaak, vind ik het echt lastig om te zien wat ik verkeerd heb gedaan en mijn zonde te zien.”

God kijkt heel anders naar de zonde dan wij. Als God een rechtszaak start, over jouw zonde, heb je geen poot om op te staan.

Hier, bij Jesaja, lees je zoiets moois. Dat wil ik je vandaag meegeven.

De mensen in Juda denken dat ze goed bezig zijn en God dienen met hun godsdienst. Maar God vindt het allemaal verschrikkelijk. Hij vergelijkt Juda zelfs met Sodom en Gomorra. Er is zoveel onrecht, zoveel liefdeloosheid. Ze laten na om het goede te doen. Ze denken dat ze het wel redden met hun godsdienst. Maar, zegt de Heere, zo gaat dat niet.

Bekeer je, zegt God tegen Juda. Hij zegt het vandaag ook tegen jou. Doe de zonde weg uit je leven. Stop er gewoon mee. En zeg niet dat je dat niet zelf kunt, want dat is een smoesje. Nee, je kunt het inderdaad niet zelf, maar je mag dat niet gebruiken als een goedkoop excuus: “Sorry dat ik zo ben…”

God vraagt het van je. Je bent bij Hem welkom, maar dat kan niet samengaan met bewust leven in de zonde. Kom tot bezinning. Hoe kijkt God naar je leven? Hij gaat vandaag een rechtszaak met je beginnen. Kom, belijdt alles voor de Heere!

“Kom, laten wij samen een rechtszaak voeren”, zegt de Heere. Je denkt: dat loopt niet goed af. Maar hoor wat God zegt: “Al zijn jullie zonden als scharlaken – bloedrood – ze zullen witter worden dan wol; als waren ze rood als karmozijn – purper – ze zullen witter worden dan sneeuw.”

Wat een boodschap is dit. Zo verrassend. Zo vol van genade. Zo goed, tegenover zo slecht. Hoe kan dat? Omdat Jezus Zijn witte mantel erover legt.

Johannes schrijft: “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.”

1178