Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#21 - Jezus is Overwinnaar

emmaus_210.jpg

Lezen: Jesaja 63:1-6

Elke evangelist schrijft over het lijden van de Heere Jezus op zijn eigen manier. In het Evangelie spreekt de Heere Jezus over Zijn lijden als Zijn verhóging. Dat is letterlijk:  Maar ook figuurlijk. Zijn kruis is Zijn troon. Denk maar aan het bordje aan het kruis: Dit is Jezus, de Koning der Joden. Spottend bedoeld, maar zó waar. Hij is de Koning.

Zo profeteerde Jesaja het ook: “Ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met Mij”. Vaak wordt deze tekst aangehaald als tekst die over het lijden van Jezus gaat. Dat is wel waar. Hij heeft het alleen gedaan, maar de nadruk ligt hier op Zijn heerlijkheid: Hij heeft werkelijk alle machten, krachten, zonden, duivels én zelfs de dood als Zijn vijanden onder zijn voeten vertrapt. Zoals in de wijnpersbak de druiven worden geperst onder de voeten. Dat was trouwens zwaar werk. Dat deed je niet alleen. Maar Jezus heeft dit alleen gedaan. Wat een Koning. Wat een macht!

Christus is een Koning Die vanaf het hout regeert. Deze uitspraak uit de Vroege Kerk is waar. Aan het kruis heeft Hij de machten overwonnen. Voor goed. Voor altijd.

Jezus is geen Koning Die op afstand blijft. Hij kwam naar ons toe. Hij is eigenlijk Koning en Knecht tegelijk. In de Bijbel ontmoet je een God Die wonden heeft. In Jezus daalde God af in onze verlorenheid. Hij nam de ziekten op zich, profeteerde Jesaja. En zie hoe Hij dat deed. Hij raakte zelfs melaatsen aan. Hij neemt het allemaal op Zich. Hij kwam, niet om gediend te worden, maar om te dienen!

Tegelijk is de Heere Jezus óók Koning. Hij zegt het: “Mij is gegeven alle macht”. Dat kán Hij aan het einde van Zijn verblijf op aarde zeggen. Hij heeft door het kruis al Zijn vijanden onttroond.

Jezus is Overwinnaar. Zo kun je dus ook naar het lijden en sterven van de Heere Jezus kijken. Hij heeft het gered. Als je Jezus tot Koning hebt, heb je niets te vrezen. Want deze Koning is ook een Herder, Die zelfs in het dal van de dood bij Zijn schapen is. Macht en liefde in één!

1178