Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#22 - Liederen van Jezus

emmaus_22.jpg

Lezen: Psalm 115

Wat heb jij met de Psalmen? Juist in tijden van crisis, zoals nu met het coronavirus, zie je dat mensen houvast vinden bij deze eeuwenoude liederen. Psalmen komen uit het hart. Ze vinden woorden voor gevoelens die wij allemaal hebben. Dat maakt het zo bijzonder.

Laatst hoorde ik van iemand die heel ernstig ziek is: “Vroeger dacht ik: ik ga die Psalmen nooit mooi vinden. Maar nu…! Ik vind ze prachtig!”

Jezus leefde ook bij de Psalmen. En Hij heeft ook Zichzelf daarin gelezen. Het zijn liederen die over Hem gaan. De afgelopen weken hebben we geluisterd naar delen uit de boeken van Mozes en de profeten. De komende week gaan we naar de Psalmen.

De Psalmen worden in het Nieuwe Testament het vaakst geciteerd. Het is veruit het meest geciteerde Bijbelboek in het Nieuwe Testament. En zeker vijftig keer citeren de Evangeliën de Psalmen als het gaat om de Heere Jezus.

Jezus heeft de Psalmen ook gezongen vlak voor Zijn lijden. “En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfberg”, schrijf Mattheüs. Je moet hier denken aan het ‘Hallel’. Dat is Psalm 113 tot en met 118. Aan het einde van de maaltijd werd Psalm 115 tot en met 118 gezongen. Over deze Psalmen gaan we nadenken.

Hoe kun je Jezus in deze Psalmen vinden? Je ontmoet Hem op drie manieren. We zingen Hem toe. We zingen over Hem. En we zingen mét Hem.

Soms zeggen mensen: “Je moet niet alleen Psalmen zingen, want het gaat er nooit over Jezus”. Lees de Psalmen dan eens, zoals Jezus ze Zelf las. Ze gaan volop over Hem! Zing Hem dan de lof toe. Zing over Hem en zing met Hem.

1178