Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#33 - Goede Vrijdag

emmaus_33.jpg

Lezen: Lukas 23:44-48

Als een mislukkeling werd Hij afgevoerd. Naar Golgotha. Voor ons heeft Golgotha een bijzondere betekenis. Maar in die tijd was Golgotha helemaal geen bijzondere plek. Gewoon een publiek schavot, op een verhoging langs de weg. Nee, Jezus werd gewoon, als één van de vele mislukkelingen, afgevoerd.                                

Ze wisten niet wat ze deden. God uit God. Licht uit Licht. Jezus, Gods Zoon, dus God Zelf, werd door de mensen afgevoerd. Opgeruimd. Zo vergaat het met God en Jezus in deze wereld. Zijn wereld, nota bene. Het is jouw en mijn beeld, zo rekenen wij met God af. Het is onze oerzonde.

Maar God laat het er niet bij zitten. Golgotha leek voor de mensen een gewone afrekening. De mensen spotten, lachen, honen. Maar dan! Dan gebeuren er dingen, die niet te beschrijven zijn. Het wordt drie uur lang donker. De voorhang in de tempel scheurt.

En júist de heidense hoofdman, verantwoordelijk voor Jezus’ dood, is de eerste die het gelooft: dit is Gods Zoon. Alles draait zich om. En Lukas ziet de mensen vol berouw terugkeren. Jesaja zag het eeuwen daarvoor al: “Als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij zaad zien”. Deze dood heeft effect. Meteen. De dood van Gods Zoon, brengt bekering, geloof en leven, zelfs bij mensen die Hem bespotten en Hem kruisten. Zijn bloed komt over hen, en dat is genade. Want het red hen. In het prachtige gedicht ‘Bloedtheologie’, geeft Willem de Mèrode hier woorden aan.

Dit is elk jaar de droeve tocht
Wij volgen U tot op de heuvel,
Waar God U sloeg om aller euvel,
En mens noch engel helpen mocht.

Tussen die beiden in de lochs
Hangt Gij gelijk een worm te krimpen.
Dof zwijgt het volk na tierend schimpen,

Uw bloed wordt reeds aan hen bezocht.

En wij? O Heer’, vol bloed en wonden,
Wij zijn met U aan ’t kruis geschonden,
En sterven door Gods toornegloed.

Zo sterven onze zonden mede.
Het is volbracht! wij hebben vrede!
Want bloed wordt slechts verlost door Bloed!

Denk vandaag hier over na: wat heb jij met het bloed van Jezus?

1178