Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Een psalm, een lied

BLOG JONGEREN

Het is twee jaar geleden en ik weet het nog precies. De kerstvakantie is voorbij, de bel gaat en mijn leerlingen (op een seculiere school ergens in het land) druppelen binnen.

Altijd een gezellig momentje om even bij te praten. “Hoe was uw vakantie mevrouw? Wat hebt u voor leuks gedaan?”

Ik wil bijna met mijn les beginnen, als er nog een paar meiden binnenstormen. Ze moeten me ook echt even wat vertellen: “Luister eens mevrouw? We hebben een liedje en dat heet ‘Ik ben een kind van de duivel’. Wat vindt u ervan?”

Omdat ik net mijn beamer aanzet en mijn lesplanning deel met het bordscherm, reageer ik een beetje onnadenkend en vluchtig: “O, maar wij zijn toch allemaal kinderen van de duivel?”

Oei! Het wordt nu helemaal stil in de klas. Ik hoef het niet eens te vragen. “Mevrouw, wat zegt u! U bent gelovig en u zegt dat wij kinderen van de duivel zijn? Hoe kan dat?” Opeens ben ik wakker en ik besef wat ik heb gezegd.

Voor me zit een klas leerlingen me ongelovig aan te staren. In al hun ogen zie ik grote vraagtekens: u-bent-gelovig-en-u-zegt-dit? 
“Ach ja, natuurlijk. Ik snap wel dat jullie mijn reactie raar vinden. Ik zal het proberen uit te leggen. Maar eerst heb ik een vraag: geloven jullie wel dat er een duivel bestaat?”
Ik zie ze allemaal instemmend knikken en Youssef zegt: “Ja, want in films gaat het vaak over de duivel en in veel muziek ook.”

Nadat ik ze heel bezorgd heb gevraagd om alsjeblieft geen films te kijken, omdat daarin altijd Gods geboden misbruikt worden en omdat dat echt van de duivel is, vraag ik: “Dus jullie geloven niet in het bestaan van God en wel in het bestaan van de duivel? Hoe vreemd is dat?”
Samen vinden mijn leerlingen en ik dat dat inderdaad wel vreemd is. Vragend kijk ik de klas aan: “Hoe zou dit komen?”
Ik zie een vinger: “Misschien omdat onze liedjes niet over God gaan en misschien omdat we niets van God weten? Hoe zit het, mevrouw?”

Het is bijzonder om mee te maken, dat ik nu zomaar mag uitleggen wie de God is van de Bijbel. Ik vertel hen ook over Zijn Zoon, de Heere Jezus, die ons kan verlossen van de duivel, want de duivel heeft niet gewonnen, maar God!
“Weet je wat jullie beter kunnen doen?” stel ik ze voor: “Liederen zingen over God. Ik weet hele mooie!”

Vorige week heb ik dit verhaal tijdens de dagopening verteld aan mijn reformatorische tweedeklassers en ik vroeg hen: “Wie van jullie kent dit liedje ook?”
De halve klas stak zijn vinger op. Ik viel stil… Ik wist even niet goed wat ik moest zeggen.

“Oké”, zuchtte ik. “Laten we dan maar beginnen om een psalm te zingen.” Weet je wat er toen gebeurde? Iedereen zong mee!

Anja de Bonte-van der Sluis

377