Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Danielonline komt eraan

jongerenplatform_nieuwsbrief.jpg

Elke werkdag een podcast met een Bijbeloverdenking voor jongeren. Bijbelstudievideo’s, interviews, aansprekende blogs en artikelen over onderwerpen die te maken hebben met het leven van jongeren en wat het christelijke geloof voor hen betekent. Dat is vanaf 2 juni allemaal te vinden op ons nieuwe jongerenplatform danielonline.nu.

Bekijk hier de flyer, of volg ons op Instagram of Facebook.

Als Jeugdbond willen we jongeren verbinden aan de gemeente en aan het Woord van de Heere. De Heere Jezus bad: Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus Dien Gij gezonden hebt (Johannes 17:3). Dát eeuwige leven, daar gaat het ook in het leven van jongeren om. Maar hoe bereik je hen? Als Jeugdbond doen we dit meer en meer online. We willen ook graag dat jongeren betrouwbare informatie kunnen vinden. We willen hen daarom door middel van danielonline.nu bereiken met een boodschap die naar Schrift en belijdenis is.

Het doel van dit platform is jongeren toerusten, informeren en inspireren op geloofsthema’s, hen verbinden met het goud van de kerk van alle tijden en de gereformeerde geloofstraditie in het bijzonder. We hopen daarbij, biddend, op Gods Geest. Híj is werkelijk in staat om jongeren te bereiken én hun hart te vernieuwen.

Met dit platform bieden we jongeren hulp bij het lezen van de Bijbel. We geven informatie over de gereformeerde geloofsleer en wat dat voor hen betekent. We helpen hen ook om als kerkelijke jongeren een weg te zoeken in de samenleving. Tot slot willen we hen ook verbinden aan de kerk. Veel jongeren lezen geen dikke boeken meer. Toch willen we hen graag vertellen hoe waardevol onze traditie is. We hopen dat zij ontdekken wat wij er zelf gevonden hebben.

350