Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Vergaderen met zicht op het Lam

summerfield-336675_960_720.jpg

Elke drie jaar vergadert de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten. Dan worden op landelijk niveau de belangrijke zaken van onze gemeenten besproken. Ook het jeugdwerk komt aan de orde. Vaak is er een goede bezinning op het verbinden van jongeren aan de gemeente en aan het Woord van God.

Als het goed is, komt het rapport van de Jeugdbond D.V. 9 of 10 oktober aan de orde. Voor mannelijke gemeenteleden die betrokken zijn op jeugdwerk heel aardig om mee te maken. De directeur van de Jeugdbond wordt gewoonlijk gevraagd om aan te schuiven en een toelichting te geven op (de vragen naar aanleiding van) het rapport.

Toch is dat allemaal niet het belangrijkste. We zijn kerk in een ontkerstenende samenleving. Temidden van die wereld die steeds meer van God los raakt, klinkt de boodschap van het Evangelie. Daarom was het goed om dinsdagavond met een bidstond, een kerkdienst te beginnen. Ds. J.J. van Eckeveld, preses van de vorige synode, preekte over Openbaring 5 vers 1-5, waar Johannes een blik mag slaan op de troon in de hemel. Daar ziet hij het boek van Gods raad, maar ook de overwinning van het Lam. Het boek van Gods raadsbesluiten zit hermetisch dicht met zeven zegels. Niemand is in staat dit boek te openen, zodat Gods raad volvoerd zal worden. Maar dan wordt Johannes gewezen op de Leeuw uit Juda’s stam, de Wortel Davids. In die namen ligt Zijn kracht en Zijn volmacht om het boek te openen. De Leeuw Christus, Die tegelijk ook Lam is. Als een lam is Hij ter slachting geleid. Door de hel van Golgotha heen heeft Jezus het boek van Gods raad geopend. Dat geeft verwachting. Hij is de Koning van de kerk. Het gaat goed met de kerk, omdat het in Zijn handen ligt. Laten we daarom onze lege handen vouwen en de Heere bidden om een zegen over de Generale Synode.

350