Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Weet dat ik God ben

psalm_46_lucht

Natuurbranden en een dreigende wereldbrand Dat is wat het nieuws aan het begin van een nieuw decennium domineert. Dit is geen veilige wereld. Dat is natuurlijk geen nieuws, maar op één of andere manier wanen we ons heel vaak veilig in de schijnveiligheid van onze eigen wereld.

Toen de moslims voor de poorten van Wenen lagen, en zelfs Duitsland bedreigd werd, schreef Luther het bekende lied ‘Ein fest Burg ist Unsere Gott’. Luther vond zijn sterkte en toevlucht dus in Psalm 46: God is ons een toevlucht en Sterkte.

Toevlucht

Twee verzen in deze Psalm zijn precies gelijk aan elkaar; vers 8 en 12: De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een hoog Vertrek. Deze belijdenis is de kern van de Psalm. En die kern moet je, als je deze Psalm leest en overdenkt, goed op je laten inwerken. Daarom staat er ook achter het achtste vers: Sela. Dat betekent zoveel als een uitroepteken of een rustpauze. God, de Allerhoogste, Die de macht heeft over alle hemelse legermachten, is met ons. Hij is niet alleen de Machtigste; Hij noemt Zichzelf ook de God van Jakob. Hij is voor zondaren een toevlucht, een machtige burcht. Dit drukt de relatie uit tussen God en Zijn volk. De Bijbel noemt dat het verbond.

Geweld

Voor dit refrein en na dit refrein gaat het over dreiging en geweld. In de eerste plaats zou je dit het geweld van de natuur kunnen noemen (vers 4). In de tweede plaats is er sprake van politiek geweld (vers 7). De derde vorm van dreiging is oorlog en strijd (vers 10).

Wereldbrand

Natuurgeweld, politieke spanningen en oorlog; dat zijn ook nu de dingen die je dagelijks terugvindt in het nieuws. Klimaatverandering, nota bene deels als gevolg van dat wat mensen met hun manier van leven kapot maken in Gods schepping, zorgt voor meer natuurgeweld. Stormen, wateroverlast, bosbranden. Heel de schepping zucht onder de zonde van mensen. De zonde en de gevolgen van de zonde komen ook aan het licht in de politieke situatie in de wereld. Wereldleiders botsen. In het Midden-Oosten is van alles aan de hand en een wereldbrand dreigt.

Sterke God

Wat doet dit met jou? Houdt het jou en je vrienden bezig? Of geloof je het allemaal en leef je lekker je eigen leven? Dat is niet echt een goed teken en ook geen verstandige keuze; want de duivel vindt dat allemaal prima. Linksom of rechtsom, zacht of hard; het maakt hem niet uit hoe hij mensen meetrekt in zijn vreselijke ondergang. Vlucht niet in de schijnveiligheid van je leven, maar vlucht tot de enige Toevlucht en Sterkte van de God van Jakob. De sterke God van zwakke mensen.

Laat los

Het hoogtepunt en de kracht van deze Psalm is niet de belijdenis dat God een toevlucht is, maar is dat ene moment waarop God Zelf het woord neemt in de Psalm: Laat af, en weet dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde (vers 11). Weet dat ik God ben. Dat geldt al het geweld, maar dat geldt ook voor jou. God spreekt je aan. “Sta stil. Word stil en kijk naar boven. Laat alles los, want Ik ben God.” Dit stijgt boven alles uit. In alle dingen die je bedreigend vindt, of die je zorgen geven zegt de Heere: “Weet dat Ik God ben”. Daar is echt alles mee gezegd. Hij heeft het laatste woord.

Vlucht

Maar pas op. Wij hebben de neiging om te denken dat God aan onze kant staat en dat de fijne dingen uit de Bijbel dingen zijn die voor ons gelden. Dat is een vergissing. God staat niet automatisch aan onze kant. Beter gezegd: jij staat niet automatisch aan Gods kant. Maar God wil in jouw leven niets anders, dan dat je tot Hem komt. Je hebt een ommekeer nodig; békering! Zodat je alles loslaat en zegt: “Ik weet dat U God bent”. Zoek de veiligheid bij deze machtige God. Neem de toevlucht. Kom en ga! Zoek de stad van God binnen te gaan. Daar is het veilig. Daar is God in het midden, in Zijn Zoon Jezus Christus. Daar is er vrede en rust en het genot van de Godsrivier. En bij het aanbreken van de morgen van de eeuwigheid zal God jou en al Zijn kinderen, redden. Laat alles los, je zonde, je strijd tegen God, je verlangens naar de wereld en weet dat Hij God is. De God van Jakob!

Dirk-Jan Nijsink

350