Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Conferenties

Naast de Zin-in avonden, zijn er ieder jaar ook de conferenties. Met elkaar denk je een vrijdag en zaterdag of een heel weekend na over een belangrijk en inhoudsvol onderwerp. Naast lezingen zijn er workshops en wordt er een Bijbelstudie gedaan. Rond februari/maart en rond oktober/november vinden er conferenties plaats.

Voorjaarsconferenties 2018 'Ik ben....'

Wie is Jezus? Om deze vraag draait het hele christendom. Terwijl allerlei godsdiensten de waarheid claimen, is er maar één Persoon die zo duidelijk op Zichzelf wijst als de enige Weg, de Waarheid en het Leven. Met Jezus van Nazareth staat of valt het christelijk geloof. Maar ook persoonlijk is dit de belangrijkste vraag om jezelf te stellen. Wie is Jezus? Zonder Hem is het onmogelijk om tot God te komen. Want, zei Hij, “niemand komt tot de Vader, dan door Mij.” (Joh. 14:6) En: “Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien.” (Joh. 3:36) Er is geen belangrijker vraag dan te weten wie Jezus is. “Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven?” (Joh. 9:36)

Jezus heeft over Zichzelf gesproken zoals niemand anders dat ooit heeft gedaan. Een bijzondere groep uitspraken valt hierbij op. Op zeven plaatsen in het Johannesevangelie heeft Jezus gewezen op Zichzelf met de woorden “Ik ben…”. In rijke en heel verschillende beelden heeft Hij Zichzelf daarin geopenbaard. Hij heeft over Zichzelf gesproken met dit ene doel: “opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.” (Joh. 20:31)

Tijdens de Voorjaarsconferenties willen we samen nadenken over de zeven ‘Ik ben’-uitspraken van de Heere Jezus. Wat betekenen de beelden die Hij gebruikt? Waarom spreekt Hij zo over Zichzelf? En wat hebben Zijn woorden jou persoonlijk te zeggen? Wie is Jezus… voor jou?

Van harte welkom om met ons mee te denken over deze vragen! Er staan drie conferenties gepland, deelname kost € 110. Let op:

  • Je aanmelding is pas definitief als je het verschuldigde bedrag hebt betaald via iDeal;
  • Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst van de betaling;
  • Een aanmelding is alleen geldig als de deelnemer tussen de 21 en 35 jaar is op het moment dat de conferentie plaatsvindt. Geïnteresseerden die net buiten deze leeftijdsgroep vallen, kunnen zich opgeven voor de reservelijst en worden benaderd als er nog plekken voor hen beschikbaar zijn.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk. Informatie over de drie conferenties vind je op de volgende pagina's.

Burgh-Haamstede 16 t/m 19 februari
Ter Aar 23 t/m 26 februari
Wenum-Wiesel 2 t/m 5 maart

Annuleringsvoorwaarden

Heb je je opgegeven, maar ben je toch verhinderd om deel te nemen? Een annulering kan alleen per e-mail gedaan worden. Aan een annulering zijn kosten verbonden vanwege de kosten die voor de organisatie al gemaakt zijn. Bij een annulering ben je de volgende bedragen verschuldigd:

  • Tot 7 dagen voor de conferentie: € 20 administratiekosten
  • Minder dan 7 dagen voor de conferentie: het volledige conferentiebedrag (€ 110)

Reservelijst

Is de conferentie volgeboekt en wil je toch graag mee? Dan kunnen we je naam noteren op de reservelijst. Stuur een mail naar zin-in@jbgg.nl en geef aan voor welke conferentie(s) je op de reservelijst geplaatst wilt worden. Als er een plaats vrijkomt, dan wordt je hierover door ons benaderd.

409