Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Conferenties

Naast de Zin-in avonden, zijn er ieder jaar ook de conferenties. Met elkaar denk je een vrijdag en zaterdag of een heel weekend na over een belangrijk en inhoudsvol onderwerp. Naast lezingen zijn er workshops en wordt er een Bijbelstudie gedaan. Rond februari/maart en rond oktober/november vinden er conferenties plaats.

Najaarsconferenties 2018 'Strijd om je ziel'

Ben jij je er van bewust dat er een oorlog woedt om jouw ziel? Die oorlog bedoelde John Bunyan toen hij in 1682 zijn beroemde boek “De heilige oorlog” schreef. Bunyan schreef, net als eerder in de Christenreis, een allegorie. Hij gebruikt het beeld van een belegerde stad, de stad Mensziel. De stad is in opstand gekomen tegen haar maker, koning El-Shaddai. Maar de koning geeft zijn bezit niet zomaar op. Hij stuurt zijn zoon, vorst Immanuël, om de stad in te nemen. Na een belegering wordt de stad veroverd. Maar daarmee is de oorlog nog niet voorbij! Nog altijd leven er in de stad opstandelingen. Ook als Immanuël koning geworden is van de stad, blijkt er nog altijd gestreden te moeten worden…

Bunyan schreef een aansprekend boek, dat je niet zomaar loslaat. Belangrijker nog: het boek stelt op heel veel manieren vragen aan jou. Vergelijk jezelf eens met die stad. Ben jij nog in opstand, of zijn de poorten al geopend voor Immanuël? Wat betekent het als Hij binnenkomt? En hoe is het om te leven onder Zijn koningschap?

We willen je graag uitnodigen om over deze vragen na te denken. Tijdens de conferentie gaan we samen in gesprek rond het boek van John Bunyan. We luisteren naar een lezing en volgen samen workshops. En natuurlijk is er alle ruimte voor ontspanning! Van harte welkom tijdens de Najaarsconferentie! Je ontvangt het boek 'de Heilige oorlog' van A.C.H. van Vuuren. Dit boek is bij de conferentieprijs inbegrepen en wordt verspreid op de Zin-in avond van DV 15 september in Rotterdam.

Data, locaties en sprekers

Datum Locatie Spreker vrijdag Spreker zaterdag
D.V. 19 tot en met 22 oktober Ter Aar ds. A.T. Vergunst drs. H. van Grol
D.V. 26 tot en met 29 oktober Wenum-Wiesel dhr. A.H.C. van Vuuren ds. B.J. van Boven
D.V. 2 tot en met 5 november Burgh-Haamstede dhr. J. van Mourik

ds. J.M.D. de Heer

Inschrijving

Nog plaats voor enkele heren in Wenum Wiesel!

Voorjaarsconferenties 2018 'Ik ben....'

Wie is Jezus? Om deze vraag draait het hele christendom. Terwijl allerlei godsdiensten de waarheid claimen, is er maar één Persoon die zo duidelijk op Zichzelf wijst als de enige Weg, de Waarheid en het Leven. Met Jezus van Nazareth staat of valt het christelijk geloof. Maar ook persoonlijk is dit de belangrijkste vraag om jezelf te stellen. Wie is Jezus? Zonder Hem is het onmogelijk om tot God te komen. Want, zei Hij, “niemand komt tot de Vader, dan door Mij.” (Joh. 14:6) En: “Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien.” (Joh. 3:36) Er is geen belangrijker vraag dan te weten wie Jezus is. “Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven?” (Joh. 9:36)

Jezus heeft over Zichzelf gesproken zoals niemand anders dat ooit heeft gedaan. Een bijzondere groep uitspraken valt hierbij op. Op zeven plaatsen in het Johannesevangelie heeft Jezus gewezen op Zichzelf met de woorden “Ik ben…”. In rijke en heel verschillende beelden heeft Hij Zichzelf daarin geopenbaard. Hij heeft over Zichzelf gesproken met dit ene doel: “opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.” (Joh. 20:31)

Tijdens de Voorjaarsconferenties hebben we samen nagedacht over de zeven ‘Ik ben’-uitspraken van de Heere Jezus.

 

409