Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Conferenties

Naast de Zin-in avonden, zijn er ieder jaar ook de conferenties. Met elkaar denk je een vrijdag en zaterdag of een heel weekend na over een belangrijk en inhoudsvol onderwerp. Naast lezingen zijn er workshops en wordt er een Bijbelstudie gedaan. Rond februari/maart en rond oktober/november vinden er conferenties plaats.

Voorjaarsconferenties 2018 'Ik ben....'

Wie is Jezus? Om deze vraag draait het hele christendom. Terwijl allerlei godsdiensten de waarheid claimen, is er maar één Persoon die zo duidelijk op Zichzelf wijst als de enige Weg, de Waarheid en het Leven. Met Jezus van Nazareth staat of valt het christelijk geloof. Maar ook persoonlijk is dit de belangrijkste vraag om jezelf te stellen. Wie is Jezus? Zonder Hem is het onmogelijk om tot God te komen. Want, zei Hij, “niemand komt tot de Vader, dan door Mij.” (Joh. 14:6) En: “Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien.” (Joh. 3:36) Er is geen belangrijker vraag dan te weten wie Jezus is. “Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven?” (Joh. 9:36)

Jezus heeft over Zichzelf gesproken zoals niemand anders dat ooit heeft gedaan. Een bijzondere groep uitspraken valt hierbij op. Op zeven plaatsen in het Johannesevangelie heeft Jezus gewezen op Zichzelf met de woorden “Ik ben…”. In rijke en heel verschillende beelden heeft Hij Zichzelf daarin geopenbaard. Hij heeft over Zichzelf gesproken met dit ene doel: “opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.” (Joh. 20:31)

Tijdens de Voorjaarsconferenties hebben we samen nagedacht over de zeven ‘Ik ben’-uitspraken van de Heere Jezus.

 

409