Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Hij wil dat ik in de kerk ben

13 JOUW VRAAG (2)

Ik hoor weleens mensen zeggen na een kerkdienst, waarbij een jongere niet aanwezig  was: “Dit was misschien wel dé preek die God wilde gebruiken om je hart te verbreken en Zich aan jou te openbaren”. Maar als dat echt zo is, dan zorgt God er toch juist voor dat je tijdens die preek aanwezig bent?


God roept ons elke zondag om in Zijn huis Zijn evangelie te horen. De kerkdienst is Gods middel bij uitstek om zondaren zalig te maken. Het is de werkplaats van de Heilige Geest. En de Bijbel is er duidelijk in: wie zich in de weg van de middelen stelt, mag zegen verwachten. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen (Matth.18:20). Denk ook aan Bartimeüs en Zacheüs, die zich op de weg bevonden waar Jezus voorbij kwam. Of aan Spreuken 8 vers 17: Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. ‘Vroeg zoeken’ betekent: met alle ijver en energie, zoals vroeg in de morgen (Bijbel met uitleg). De Heere belooft zegen!

Dus als je de kerkdienst verzuimt waar Jezus voorbij komt, dan heb je het moment gemist waarop God je hart wil verbreken en Zich aan jou wil openbaren. De mensen die dit zeggen, hebben dus zeker een punt. Het is niet vrijblijvend of je wel of niet in de kerk bent.

Wil van God
Waar jij mee zit, is de leiding en de wil van God. Als Hij Zich aan je wil openbaren, zal dat echt niet verhinderd worden doordat je een keer niet in de kerk bent. Ten diepste heb je natuurlijk gelijk. God is niet afhankelijk van ons. Gelukkig niet, want er zijn zoveel momenten en manieren waarop we, menselijk gesproken, de Heilige Geest verhinderen binnen te komen. Als je gedachten onder de dienst alle kanten op schieten. Als jij je leven vult met wereldse muziek, heftige games, de laatste mode, het aantrekkelijkste profiel en nog veel meer. Toch breekt Hij daar dwars doorheen. Dat kán Hij doen… Maar het is onbijbels om dat als uitgangspunt te nemen. Dan maak je misbruik van Gods liefde en ontferming voor verloren zondaren. De Heere is zo genadig, dat ik me de zonde wel kan veroorloven… Dan vergeet je wat het God heeft gekost: Zijn eigen Zoon aan het vervloekte kruishout. Dat zou voor jou en mij reden genoeg moeten zijn om heel ons leven heilig voor Zijn aangezicht te leven! Wij mogen en moeten het doen met wat de Heere zegt in Zijn Woord. Daarin vinden we Zijn geopenbaarde wil. Zijn verborgen wil houdt Hij voor Zichzelf. Het is gevaarlijk om daarmee als mens aan de slag te gaan. Dat is onze oude neiging om als God te willen zijn.

Hij zoekt zondaren
In de Bijbel lezen wij over Gods belangrijkste werk: Hij zoekt zondaren, die Hem niet zoeken, op en maakt ze zalig, om Jezus’ wil (Luk.19:10; Joh.3:16). De Heere roept je tot geloof en bekering. Hij vraagt van jou en mij dat we eenvoudig Zijn Woord gehoorzamen. Door in de kerk te zijn als Zijn Woorden daar klinken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert (Hebr.10:25). En Hij belooft daar Zijn zegen. Hoe dat allemaal kan? Misschien worstel je daarmee. Ik heb het niet verdiend. En toch Zijn zegen? Ik begrijp dat niet. De Nederlandse Geloofsbelijdenis leert mij in Artikel 13 dat ik tevreden moet zijn met wat God mij in Zijn Woord openbaart en niet moet gaan piekeren over wat Hij verborgen houdt. Als een leerling van Christus.

Laurens Kroon

376