Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Kan een christen PVV stemmen?

JOUW VRAAG

Geert Wilders zet afdelingen van zijn partij op in reformatorische plaatsen. Binnen de Gereformeerde Gemeenten wordt dat gezien als een probleem. Is dat wel terecht?

Wie het als een probleem ziet; Wilders in elk geval niet. Op Urk heeft hij gezegd dat hij hecht aan christelijke waarden. Zou hij daarmee een goed alternatief zijn voor - laten we zeggen: Kees van der Staaij? Wilders’ standpunten over Islam en Europa - om maar twee thema’s  te noemen - zijn bekend. Zouden ze aansluiten bij hoe in de reformatorische gezindte wordt gedacht? “Hij zegt het tenminste duidelijk.”

Laten we nog even verder om ons heen kijken. Neem nu de Partij voor de Dieren. Beetje een vreemde eend in de bijt, want dieren kunnen niet stemmen. Maar goed; de partij komt op voor dierenrechten en heeft aandacht voor het milieu. Daarin is ze niet de enige: denk bijvoorbeeld ook aan GroenLinks. En ja, we moeten toch goed voor de schepping zorgen?

Neem nu zo’n punt als het referendum. Thierry Baudet verzet zich ertegen dat de regering het afschaft. En de meeste partijen zijn het met hem eens. Wat is er mis met het referendum? Kijk naar immigratie en Europa; als het volk geen grenzen trekt, geeft de regering misschien wel teveel weg.

Ik begrijp alle argumenten. Maar ik stel er bij elk punt toch een vraag tegenover. Hoe zit het met de christelijke waarden in hoe Geert Wilders de Islam bespreekt en wil behandelen? En wat het milieu betreft; wij geloven dat de Heere mens en dieren geschapen heeft, elk naar zijn aard. En dat Hij alles - ondanks onze zonde - onderhoudt tot Christus’ wederkomst. Op welke manier zien we dat terug in de standpunten over het milieu van de genoemde partijen? En over politieke zeggenschap gesproken: het is waar dat we democratie accepteren als een goed werkende regeringsvorm. Maar hebben we vanuit het vijfde gebod dan verder niets meer te zeggen? Het alternatief dat al deze partijen bieden is leeg van God en levert geen enkele positieve bijdrage aan een Bijbelse levenswijze.

Jouw vraag over Geert Wilders brengt me bij een kwestie die breder en dieper ligt. We zijn reformatorisch, tenminste, zo worden we genoemd. Maar weten we wat dat inhoudt? Denken we op die manier ook over de dingen na en durven we daarvoor uit te komen? Als ik om me heen kijk, dan zie ik reformatorische mensen die hun manier van leven hebben gevonden; de een meer behoudend en de ander meer vooruitstrevend. Dat willen we graag zo houden. En intussen zijn we te makkelijk beïnvloedbaar.

Echt reformatorisch zijn, betekent dat je de principes van de Bijbel en van de Reformatie beleeft. We moeten de geesten beproeven of ze uit God zijn (1 Joh. 4:1). Een keuze voor de genoemde partijen kun je niet op een eerlijke manier combineren met het lidmaatschap van jouw gemeente. Want de dienst van de Heere vraagt ons niet gedeeltelijk, maar helemaal. De kerk heeft jongeren nodig die liever met het volk van God kwalijk behandeld willen worden, dan voor een tijd lang de genieting van de zonde te hebben. De Heere Zelf roept je tot die keus.

Zoek jij antwoorden op de praktische vragen waar het leven je voor stelt? Ik hoop dat je met die bedoeling luistert naar de (catechismus-)preek, en dat die richtinggevend voor je is. Onderzoek zelf Gods Woord en doe mee aan het jeugdwerk in jouw gemeente. Ga je weg in biddende afhankelijkheid. De oprechte christen kan het echte geluk op aarde niet vinden. De Heere moedigt je aan:  Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE (Spr. 8:35).

 

ds. G.W.S. Mulder

376