Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Met Jehova's-getuigen in gesprek

28160

Pas stonden er ineens Jehova’s-getuigen voor de deur. Ik vond dat lastig. Hoe kun je dan het best voor je mening uitkomen?

Uit je vraag merk ik dat het bezoek zich heel vriendelijk aan jou presenteerde. Meestal begint men inderdaad met wat algemene vragen over de toekomst, of over het geloof. Als ze merken dat jij christelijk bent en naar de kerk gaat, zullen ze daar positief op ingaan. Dat jij Bijbelkennis hebt, is voor hen belangrijk. En zo vaak komen ze dat niet tegen. Ook probeert men meestal een exemplaar van hun magazine De Wachttoren achter te laten. Daar zou ik niet op in gaan. Grote kans dat ze daar later weer op terug willen komen. En dat is voor jou niet belangrijk.

Jehova’s-getuigen zijn aan hun geloofsgemeenschap verplicht om een bepaalde bijdrage te leveren aan het verspreiden van hun boodschap. Daarbij is het hun handelsmerk om in groepjes van twee langs de deuren te gaan. In de volksmond worden ze wel ‘Jehova’s’ genoemd. Maar dan gebruik je deze naam op een verkeerde manier, want de naam is alleen op de Heere Zelf van toepassing. Laten we daarom dat woord ‘getuigen’ erbij noemen. Al maken ze die naam bepaald niet waar als je let op de inhoud van hun geloof.

De Jehova’s-getuigen hebben (sinds 1961) hun eigen Bijbelvertaling, die op veel belangrijke onderdelen anders is dan de gangbare Bijbelvertalingen. Deze afwijkingen betreffen precies de punten waar het Wachttorengenootschap zijn afwijkende leerstellingen heeft. Ze ontkennen dat de Heere Jezus waarachtig God is, één met de Vader. Ten aanzien van de Heilige Geest stelt men dat deze enkel een kracht is en geen persoon. Men gelooft niet dat de mens van nature geneigd is tot het kwade. Dus heeft genade bij hen ook een principieel andere betekenis. De toekomstverwachting is ook bijzonder. Op enig moment zal op aarde een duizendjarig vrederijk aanbreken. Overigens kunnen mensen nu niet meer in de hemel komen. Dat is aan 144.000 mensen voorbehouden. Degenen die na hen bekeerd zijn, zullen de eeuwigheid doorbrengen op de nieuwe aarde.

Als jij in jouw deuropening met Jehova’s-getuigen in gesprek bent, zullen ze hun gedachten daarin een plaats geven. Je kunt daar op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt kiezen voor het uitwisselen van argumenten; de discussievorm. Je begrijpt dat het dan nodig is dat je een beetje thuis bent in de Bijbel en op de hoogte bent met de Bijbelse leer. Om een enkel voorbeeld te geven: als het gaat over de Godheid van de Heere Jezus kun je verwijzen naar Lukas 1 vers 35. En dat de Heere Jezus één is met Zijn Vader blijkt uit Johannes 10 vers 30. Het is belangrijk dat je je concentreert op één Bijbels argument, want je gesprekspartners zullen proberen allerlei omtrekkende bewegingen te maken.

Heb je geen tijd voor een gesprek? Als dat echt zo is, kun je dat zeggen. Dan is het toch wel jammer dat je een gelegenheid voorbij laat gaan om iets te zeggen van wat jij gelooft. Dat is de derde mogelijkheid, die eigenlijk in alle gevallen een plaats moet krijgen. Hoe je dat doet? Liefst zo eenvoudig mogelijk. Je kunt iets vertellen van de preek van zondag. Je mag wijzen op onze zondigheid. En dat we daarom eeuwig verloren moeten gaan. Je mag zeggen dat je gelooft dat er een wonder van genade in ons leven moet gebeuren. En dat dat alleen kan omdat de Zoon van God voor de zonde is gestorven. Met zo’n korte samenvatting kun je dan het gesprek beëindigen.

Je hebt dan waarschijnlijk niet de discussie gewonnen. Maar dat hoeft ook niet. Je hebt eenvoudig de boodschap van Gods Woord laten horen. En dat is belangrijk. Want de Heere kan die zegenen.

· ds. G.W.S. Mulder

376