Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Tophits van de wereld

1_Jouw vraag

Ik houd van muziek. Vooral de tophits trekken mij heel erg. Maar die horen bij de wereld en niet bij God. Dat voel ik ook wel, maar het is zo moeilijk om er niet meer naar te luisteren. Je hoort het tegenwoordig bijna overal! Maar als je zulke muziek luistert, kan het dan een straf zijn dat God niet meer naar je omziet?

Tophits. Ze horen bij de wereld, schrijf je. Ik ben blij dat je dit vindt. Veel christelijke jongeren denken daar anders over. Of duwen het weg. Maar het is echt waar. Tophits horen bij de wereld. Pas werd de Top 2000 weer gepubliceerd. Deze wordt aangevoerd door Qeeen met ‘Bohemian Rhapsody’, de Eagles met ‘Hotel California’ en Led Zeppelin met ‘Stairway To Heaven’. Ontstaan in de jaren ’70, met een mysterieuze, erotische, occulte sfeer. Maar toch wel zo aantrekkelijk dat ze de lijst nog steeds aanvoeren. Deze tophits staan haaks op alles wat van Christus is. Ik ben erg bang dat de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is (2 Kor. 4: 4). Daar ligt precies ook jouw vraag! Als je popmuziek luistert, ziet God dan nog naar je om? Of laat Hij je dan los?

Muziek doet iets met je
Het is duidelijk dat muziek iets met je doet. Muziek die je mooi vindt, vertolkt vaak onderwerpen en gevoelens die bij je aansluiten. Als je naar dit soort muziek trekt, zegt dat iets over de richting van je leven. Is die gericht op God, op Zijn dienst, op de Heere Jezus? Of is die gericht op de wereld, op het hier-en-nu, op jezelf? Zolang je vasthoudt aan deze muziek, begeef je je in de duisternis. Kies je voor de overste van deze wereld. Kies je voor je ondergang. Verschrikkelijk. Maar gelukkig is God een God van wonderen. Hij kan en wil bekering geven. Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk (Jes. 55: 6-7). Als je deze muziek luistert, is er een weg terug. Dat vraagt wel radicaal breken met de zonde, zeker met liedjes als hierboven. Maar de Heere wil in die weg wel Zijn zegen geven. Je kracht geven om Zijn weg te gaan. Bid daarom om de bekerende kracht van de Heilige Geest. Alleen dan kun je breken met deze aantrekkelijke, hardnekkige zonde. Het is de enige weg om er vanaf te komen.

Aantrekkelijk
Maar blijf je erin volharden, of blijf je op twee gedachten hinken, dan blijf je vastzitten in de strikken en de listen van de satan. Hij laat je niet zomaar los. Misschien merk je dat ook wel. Het is zo aantrekkelijk. En inderdaad, telkens weer word je ermee geconfronteerd. Maar de duivel is bang voor de Bijbel, voor het gebed, voor de Psalmen. Zoek daarin je heil. Zoek houvast in het Woord van God. Vouw je handen als je in verleiding wordt gebracht. Zing de Psalmen als tegenwicht. Worstel aan de troon van Gods genade, net zolang totdat je weet dat je veilig bent achter het offer van de Heere Jezus. Hij heeft ook gestreden tegen de verleidingen. Lees Mattheüs 4 vers 1-11 maar. Dat deed Hij plaatsvervangend voor Zijn kinderen. Alleen als je Hem als Borg en Zaligmaker kent, breek je echt met de zonde en blijf je staande in verleidingen. Alleen in Hem.

L.A. Kroon

376