Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Waarom zoveel ellende?

thorns-419688_1280

Waarom is er zoveel ellende in deze wereld? Waarom gebeuren er dingen in mijn leven die ik niet wil? Ik zie het leven niet meer zitten. Maar de Heere bestuurt toch alle dingen?

Je vraag klinkt als een noodkreet. En dat zal het ook zijn. Ik kan daar in deze rubriek wat algemeens van zeggen, maar zal daarin zeker tekort schieten. Er zijn soms dingen in ons leven die we niet alleen kunnen dragen en oplossen. Zoek daarom in ieder geval hulp in je omgeving.

Ik ben blij dat je, ondanks de ellende en het lijden, ervan uitgaat dat de Heere alle dingen leidt en bestuurt. Er zijn namelijk veel mensen die zeggen: “Hoe kan een goede God lijden toestaan?” Omdat er toch zoveel zinloos lijden is, geloven ze niet in een goede en almachtige God. Dat kan voor hen niet samengaan. Zeker bij verschrikkelijke gebeurtenissen vragen mensen zich af: “Waar was God?”
Het antwoord daarop is niet makkelijk. Maar misschien is het helemaal niet zo’n goede vraag. Want dat zou betekenen dat God en het lijden helemaal niets met elkaar te maken hebben. Dat dat niet bij elkaar past. Maar dan denk je heel sterk vanuit jezelf: ik vínd dat God en ellende niet bij elkaar horen… Maar is dat ook zo?

God is goed en Hij heeft alles goed geschapen. Wij hebben als mensen voor het lijden gekozen. God had duidelijk gezegd: Als je van die boom eet, zul je de dood sterven. Eva at, Adam at… Zo kwam de dood met alles wat daarmee te maken heeft, in de wereld. En als we eerlijk naar onszelf kijken, herhalen we de zonde van Adam en Eva elke dag. En aan de zonde is lijden en ellende verbonden.

Gods Zoon heeft geleden
God had de mens in zijn lijden kunnen achterlaten. Maar dat deed Hij niet! Hij beloofde verlossing van de ellende en van de dood, herstel van het eeuwige leven. God zond Zijn Zoon om ons in alles gelijk te worden, behalve in de zonde. De eeuwige Zoon van God werd mens om te lijden en te sterven voor de zonde. Onpeilbaar diep is Zijn lijden geweest. Dat was nodig om de verschrikkelijke toorn van God over de zonde te stillen en zo Zijn kinderen te verlossen. Maar, zegt de Hebreeënschrijver, Hij heeft ook geleden, zodat Hij dengenen die verzocht worden, te hulp [kan] komen (Hebr.2:18). De kanttekeningen wijzen dan op ‘allerlei lijden en verdriet’ van de Heere Jezus, zodat Hij met ‘meerder medelijden ontstoken is’ over hen die dit ook ervaren. Laat het een troost zijn dat God alles te maken heeft met lijden en ellende.

Gods megafoon
Wat betekent dit voor jou? C.S. Lewis schreef: ‘God fluistert tot ons in onze genietingen, Hij spreekt tot ons geweten, maar Hij roept ons in ons lijden. Het is zijn megafoon om een dove wereld wakker te schudden. Een slecht mens die zich gelukkig voelt, heeft er geen idee van dat zijn handelen niet ‘klopt’’. De ellende in de wereld en in je eigen leven is Gods megafoon, Gods roepstem, waarmee Hij je waarschuwt dat een rustig en gelukkig leven zonder God doodloopt. De ellende in je leven moet je tot bekering brengen. Terug bij God, zoals de verloren zoon. Aan Zijn voeten. Niet dat daar alle vragen en problemen zijn opgelost. Dat zou een goedkoop evangelie zijn. Maar daar mag je wel leren jouw lijden in het licht van Christus’ lijden te zien. Hij is werkelijk Immanuël - God met ons - geweest. En dan wordt het toch anders. Dan ontstaat er uitzicht. Bijbelse hoop op de tijd die komt: de opstanding en het eeuwige leven. Het herstel van alle dingen. Nu zijn er dingen die je niet wilt. Zelfs zo erg dat je het niet meer ziet zitten. Zoek het bij de Heere Jezus. Hij leeft en in Hem en door Hem worden alle dingen nieuw.

 

  • Laurens Kroon
376