Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Zending dichtbij?

JOUW VRAAG 2018-03

De zending werkt in verre landen. Maar ik denk dat er dichtbij ook veel werk is. Bijvoorbeeld in Frankrijk wonen heel weinig Bijbelgetrouwe christenen. Waarom opent de zending geen zendingsveld in onze buurlanden?

 

Kan dat jou ook zo raken? Een mens zonder God – dat betekent dat hij niet zalig leeft en ook niet zal sterven. Wat aangrijpend is dat. Ik voelde dat heel sterk toen ik voor de zending in Guayaquil was. Deze stad in Ecuador telt meer dan twee miljoen inwoners. Toen ik zoveel mensen om me heen zag, moest ik er maar steeds aan denken: al deze mensen hebben een ziel. Ze zijn voor de eeuwigheid geschapen. En: ze zijn mijn naasten. Ik mag niet zomaar aan hen voorbij gaan. Wat een geestelijke nood!

Je hebt gelijk: daarvoor hoeven we niet naar Ecuador. Frankrijk is een goed voorbeeld. Want veel Ecuadorianen staan denk ik meer open voor religie dan je bij de gemiddelde Fransman merkt. Ook veel Nederlanders leven los van God. In een stad als Rotterdam zie je juist weer grote aanhang van de Islam. Ik vind het terecht dat jij de vraag stelt: Moet de zending dan wel zo ver weg gaan?

De Bijbel is uitgangspunt, ook voor de keus van de gebieden waar de zending werkt. Zo schrijft Paulus dat hij het Evangelie wilde verkondigen waar Christus niet genoemd was (Romeinen 15:20). Hij wilde volken bereiken, die eerder nog niet waren bereikt. Het gaat daarbij niet om landen, maar om groepen mensen met dezelfde afkomst en taal. Ook voor onze zending is dit belangrijk. Dat de blinde heiden, nu nog van God gescheiden, Gods heil zal erkennen (Psalm 86:5 berijmd).

Welke volken zijn dan ‘onbereikt’? Dat zijn volken waaronder geen christenen wonen. En als er  christenen wonen, vormen ze niet meer dan één of twee procent van de bevolking. Inderdaad, de zending kan dus werken in een land waar al wel christenen zijn. Maar dan is het christendom zwak. De christenen die er wonen zijn zelf niet in staat om met de boodschap van Gods Woord naar buiten te treden. Per saldo worden de mensen van dat volk dus niet bereikt.

Over hoeveel volken hebben we het dan? In totaal zijn er ruim 16.000 op de wereld. Daarvan verkeren ruim 6.000 volken in deze geestelijke nood. Veel van deze volken leven in moeilijke omstandigheden. Denk aan onderdrukking, oorlog of armoede. Ze kunnen ook verafgelegen zijn en daardoor moeilijk bereikbaar. Er is dus grote nood.

We zijn blij dat wij als kerk zendingswerk mogen doen. Namens ons zijn zendelingen uitgegaan naar diverse plaatsen in de wereld.  Dominee IJsselstein bereidt zich in Cambodja voor om daar naar de onbereikten te gaan. Ook zijn in Nederland enkele zendingswerkers in opleiding. We zijn afhankelijk van de leiding en het werk van de Heilige Geest. Bid jij elke dag voor de zendelingen? Er zijn nieuwe zendingswerkers nodig. Bid jij misschien of ook jij zou mogen uitgaan?

En West-Europa dan? Daar wonen zoveel christenen, dat we die volken als ‘bereikt’ aanmerken. Zijn zij in staat om de boodschap van de Bijbel te brengen aan hun eigen volk? Dat is vaak moeilijk. Niet alleen in een land als Frankrijk. We zien het ook om ons heen in Nederland. Nu komt de vraag wel heel dichtbij. Kom jij ervoor uit? Sta jij sterk in je schoenen? Of heb je nog nooit gemerkt dat de dienst van de Heere een liefdedienst is? Hij is het zo waard dat je Hem dient – gewoon in de praktijk van jouw leven. Laat maar zien dat Zijn Woord de waarheid is. Merk je dat het moeilijk is? Bid om wijsheid en kracht. Echt, je zult het merken: “Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig.”

 ds. G.W.S. Mulder

376