Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema 'Zing een lied voor de Heere’ 2024-2025

holy-bible-5269243_1920.jpg

In deze kompasserie gaat het over liederen in de Bijbel. ‘Alles wat adem heeft, love de Heere.’

In bijna elk Bijbelboek is er wel een lied of psalm te vinden. Niet alle liederen zijn vrolijk. Sommigen zijn ook gezongen vanuit beproeving of in andere verdrietige omstandigheden. Paulus en Silas zingen hun lied bijvoorbeeld in de gevangenis. En de Heere Jezus zingt de lofzang voordat Hij gaat lijden en sterven. Liederen ontstaan in het hart van de dichter. Het zijn dus hele persoonlijke noten in de Bijbel. Ze horen bij een concrete geschiedenis. Die verhalen worden doorvertelt met de hoop en verwachting dat onze kinderen leren leven en zingen tot Gods eer.

Kompas

Thema

Verschijnt

Nummer 1

Een psalm van David

eind augustus

Nummer 2

Amazing Grace

eind augustus

Nummer 3

Klaagliederen

eind september

Nummer 4

Het loflied van Paulus (Bijbelstudienummer)

eind september

Nummer 5

De lofzang van Simeon en Anna (kerstnummer)

eind oktober

Nummer 6

Het lied van Mozes en Mirjam

eind november

Nummer 7

Simson zingt!

eind november

Nummer 8

Jezus zingt psalmen (Paasnummer)

eind januari

Nummer 9

Paulus’ lied in de gevangenis

eind januari

264