Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bondsdagen

Bondsdag 2022 - Klein maar dapper

Midden in een vreemd land leeft een meisje. Als ze ziet dat haar heer ziek is, twijfelt ze geen moment. Heel eenvoudig en moedig vertelt ze waar de oplossing ligt: bij de God van Israël. Durf jij zo dapper te vertellen over de Heere Jezus? Kijk hieronder de online Bondsdag met ds. G.W.S. Mulder.

Is er gecollecteerd tijdens de Bondsdag? Hartelijk dank hiervoor! Je mag het bedrag overmaken op IBAN NL43RABO0364279095 t.n.v. Jeugdbond GG. o.v.v. -12 Bondsdag en plaatsnaam.

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn Bondsdagen?

  Al jarenlang organiseert de Jeugdbond Bondsdagen voor verschillende leeftijdscategorieën. De meeste verenigingen zien het als de afsluiting van het jeugdwerkseizoen.

  Bondsdagen worden (onder normale omstandigheden) georganiseerd op tien verschillende plaatsen verspreid door het land. Vijf locaties zijn voor min 12 verenigingen en de andere vijf zijn bestemd voor plus 12 en plus 14 verenigingen.

  Tijdens de Bondsdag staat er een Bijbels thema centraal. Dit wordt uitgewerkt in verschillende programmaonderdelen. Een predikant vertelt een Bijbelverhaal of houdt een Bijbelse toespraak. Deze toespraak is toegespitst op kinderen en jongeren.

  De Bondsdag is geen kerkdienst. 

 • Wat komt er kijken om een Bondsdag te organiseren?

  De voorbereidingen voor een volgende Bondsdag starten vlak na een Bondsdag. 

  Datum prikken
  Allereerst moet er een datum geprikt worden. Daarbij proberen we met zoveel mogelijk punten rekening te houden. Het secretariaat brengt in kaart wanneer de landelijke vakanties zijn, wanneer de feestdagen zijn en welke andere bijzonderheden er zijn. Het kan bijv. zijn dat een andere organisatie ook in die tijd een dag of evenement wil plannen. 

  Locaties regelen
  Wanneer de datum geprikt is, wordt er een overzicht gemaakt welke kerken aan de beurt zijn om de Bondsdag te organiseren. Er wordt contact gelegd met kosters om te kijken of op de geprikte datum het kerkgebouw beschikbaar is en of de kerkzaal groot genoeg is om voldoende jongeren te ontvangen. Als de koster akkoord geeft, wordt de kerkenraad van de betreffende gemeente gevraagd of we gebruik mogen maken van het kerkgebouw. In principe moet voor december helder zijn welke locaties we kunnen gebruiken.

  Thema bepalen
  Intussen wordt er ook vanaf september/oktober gewerkt aan de uitwerking van het thema. Dit gebeurt met een aantal vrijwilligers. We beginnen met een brainstorm en een leeg papier. Aan het eind van de avond is er een idee ontstaan. Dit wordt daarna uitgewerkt in een spreeknotitie, een voorstel voor een klankbord (-12) en evt. al een voorstel voor een vrije vertelling. Tijdens een volgend overleg wordt de uitwerking besproken en uiteindelijk vastgesteld.

  Sprekers
  Gelijktijdig wordt er nagedacht over sprekers. Welke predikanten wonen er in de buurt van de locaties? Wie heeft er de vorige keer gesproken? Allemaal dingen die we in kaart brengen. Als het definitieve sprekersvoorstel is vastgesteld, kunnen we de sprekers gaan benaderen. Dat blijkt meestal een hele uitdaging te zijn. Predikanten hebben volle agenda's, dus we moeten daarvoor op tijd beginnen. Ook de sprekers moeten voor december vaststaan.

  PR
  Er wordt een communicatieplan opgesteld in overleg met onze communicatieadviseur. Nu kan de PR opgestart worden. We communiceren over het thema, advertenties voor Daniël moeten gemaakt worden, de website moet in orde gemaakt worden en we delen de eerste post op onze social mediakanalen.

  Bondsdagcommissies
  Zodra de locaties vast staan, benaderen we een aantal verenigingen die de Bondsdag in de gemeente gaan organiseren. We vragen hen om eind januari naar Woerden te komen. Tijdens dit overleg vertellen we wat het thema is, wat er allemaal moet gebeuren en wat er van de lokale gemeenten verwacht wordt. Om alles goed te kunnen organiseren, krijgen ze een compleet werkboek waar alles tot in detail in beschreven staat.

  De laatste puntjes op de i
  In de weken en maanden die nu volgen, worden de puntjes op de i gezet. Er is contact met alle sprekers, met alle medewerkers en met alle organiserende gemeenten. Wekelijks zitten de Jeugdwerkadviseurs en het secretariaat bij elkaar om te kijken of alles geregeld is en of we nog op schema zitten. Gemeenten kunnen zich aanmelden voor de Bondsdag. Tijdens dit overleg kijken we of alle aanmeldingen nog in het kerkgebouw passen.

  De Bondsdag
  En dan is daar eindelijk de Bondsdag. De laatste week is altijd spannend. Is alles geregeld? Welke dingen moeten er nog gedaan worden? De laatste vragen worden gemaild, de programmaboekjes moeten op de juiste plekken gebracht worden, er wordt nog even contact gelegd met de sprekers. En ja, dan gebeurt het wel eens dat we op het laatste moment toch nog een afmelding krijgen. Altijd spannend.
  De ochtend van de Bondsdag druppelen de kinderen en jongeren de kerk binnen. Sommige locaties zitten tot de laatste plaats gevuld. Een prachtig gezicht. Een jaar lang voorbereiden, resulteert in een prachtige bijeenkomst.
  Voordat we het weten is de Bondsdag weer voorbij. We kunnen nog maar een ding doen: bidden om de groei van het gestrooide zaad en om vrucht op het Woord.

  Na afloop evalueren we met verschillende betrokkenen. En dan kan de hele organisatie weer opnieuw starten.

 • Waarom wordt de Bondsdag online georganiseerd?

  Nu er versoepelingen van de geldende maatregelen zijn aangekondigd begrijpen we dat de vraag kan leven waarom er toch een online bondsdag gehouden wordt. Zeker omdat het er naar uitziet dat we eindelijk weer fysiek kunnen samenkomen. De Bondsdag is immers een begrip.

  De besluitvorming heeft echter al veel eerder plaatsgevonden. De voorbereidingen voor een Bondsdag starten niet een paar weken van te voren, maar starten meestal ongeveer een jaar van te voren. Rond december moeten de kerken, sprekers en regelingscommissie vastgesteld zijn. De praktijk leert dat het steeds moeilijker wordt naarmate de tijd vordert.

  Begin december hebben we een aantal kosters en kerkenraden benaderd met de vraag of we de Bondsdag in hun kerkgebouw mochten organiseren. Daar kregen we best wat reacties op. Enerzijds positief, maar vooral ook met veel slagen om de arm vanwege de geldende maatregelen. We hebben overwogen om twee scenario’s uit te werken. We moesten echter vaststellen dat dit voor ons niet haalbaar was. Een online Bondsdag vraagt namelijk een heel andere voorbereiding dan een fysieke Bondsdag. We kunnen het programma niet zomaar 1-op-1 kopiëren. Een livestream moet goed voorbereid worden, ook met het bedrijf wat de livestream verzorgt. Als Jeugdbond hebben we naast de Bondsdag nog meer zaken draaiende te houden. Er moest dus medio december een keuze gemaakt worden. Alles afwegende hebben we besloten dat we een online Bondsdag organiseren. 
   

  Ook wij zijn blij dat er versoepelingen zijn aangekondigd. We kijken enorm uit naar het opstarten van fysieke bijeenkomsten en contacten. In het licht van bovenstaande zien wij echter geen mogelijkheid meer om het eerder genomen besluit rond de Bondsdag nu nog te herzien.

 • Zijn er tips om de Bondsdag te organiseren in de gemeente?

  Dat de Bondsdag online georganiseerd wordt, heeft ook voordelen. Veel verenigingen gaven vorig jaar aan dat er meer ruimte was voor gesprek over het thema van de Bondsdag. De kinderen en jongeren zitten met hun 'eigen' vereniging en in hun eigen omgeving. Ook werd er aangegeven dat deze manier beter aansluit, omdat vooral voor jongeren de traditionele Bondsdag een gevoel van een kerkdienst heeft.

  Concreet zou je dit kunnen doen:

  • Wil je in de kerk zitten of ga je op een andere locatie zitten (vorig jaar zaten er bijvoorbeeld JV's in een boerenschuur op hooibalen;
  • Zorg voor een beamer of een groot scherm om mee te kijken;
  • Begin met een gezellige maaltijd. Haal bijv. patat om met elkaar te eten;
  • Zorg er voor dat je na afloop nog iets gezelligs kan doen.
 • Kan ik meehelpen om de Bondsdag te organiseren?

  Voor de commissie die de Bondsdagen inhoudelijk voorbereid zijn we op zoek naar nieuwe mensen. 

  Deze commissie komt een paar keer per jaar bij elkaar (meestal twee of drie keer) om het thema uit te werken. 

  We zoeken voor deze commissie enthousiaste, creatieve mensen die het leuk vinden om een mooi thema voor kinderen en jongeren samen te stellen. Het is daarom wel fijn als je affiniteit hebt met de doelgroepen. 

  Wil je meer informatie? Neem dan gerust even contact op met Joline van den Ende (-12 Bondsdag): pj.vd.ende@jbgg.nl of Jaco Pons (+12 Bondsdag): jj.pons@jbgg.nl.

298